Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Kommunikation

  Grafisk profil för Svenska kyrkan

  Vår grafiska profil hjälper oss att vara konsekventa i vårt visuella arbete. Här får du veta allt du behöver om hur vår grafiska profil ser ut och ska användas.

  Här kan du ladda ned och dela filmen.

  Genom att vara konsekventa i vårt visuella arbete i alla kanaler, skapas bättre förutsättningar för att människor ska känna igen Svenska kyrkan. Det hjälper oss att uppfylla målet med vårt kommunikationsarbete: att visa på samhällsnyttan och hur kyrkan är relevant i människors liv.

  Visionen för vårt kommunikationsarbete är en kyrka som människor har en positiv relation till och känner glädje över att tillhöra. Vi ska också kommunicera löftet ”Du är inte ensam”. Det är ett löfte om hopp, tröst och mening – Gud är med dig, och om samhörighet, i församling och samhälle.

  Denna manual är en vägledning i hur vi använder vårt formspråk för en effektiv gemensam kommunikation som utgår från församlingens liv och det personliga mötet.

  Svenska kyrkan är en välkänd organisation till namnet, men få vet vad vi gör vid sidan av gudstjänst, kyrkliga handlingar och musikverksamhet. Att Svenska kyrkan har ett socialt arbete, ger stöd vid sorg och finns där vid kris och utsatthet är det få som känner till. Samtidigt finns det en stor längtan efter bekräftelse på att kyrkan finns där för oss när livet är som skörast.

  Därför är det viktigare än någonsin att kommunicera vad vi gör och att Svenska kyrkan är tydlig och lätt att identifiera som avsändare.

  Denna manual är fastställd av Pia Dahlén, kommunikationschef, i oktober 2019. Den grafiska profilen och manualen är bindande för nationell nivå och erbjuds stift och församlingar.

  Redaktör och innehållsansvarig
  Marie Malm, Kommunikationsavdelningen
  Ansvarig för intranätet Kommunikation
  Redaktionen Kyrkokansliet, Kommunikation
  Uppdaterad
  2020-01-30
  X
  Dokumentid: 22849- Webid: 21464 - Unitid: 2147483526