Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Kommunikation

  Annonsering i Google Ads

  Under 2020 påbörjade vi ett arbete för att se över möjligheterna till samordnad annonsering i Google ads för att minska den interna konkurrensen och skapa synergier i vår digitala synlighet i Google. Senare samma år blev det klart att flera svenska och europeiska webbplatser blivit anmälda för att ha brutit mot GDPR genom att använda Google analytics.

  När anmälningarna mot webbplatserna blev kända pausade vi all vidareutveckling av våra arbeten med Googles verktyg. Samtidigt startades ett projekt för att undersöka riskerna med användningen av Google analytics. 

  Nuläget

  Domen mot de anmälda företagen har ännu inte fallit och vi vet inte vad IMY (Integritetsskyddsmyndigheten) kommer fram till. Vi har gjort ett gediget arbete med att analysera risker och möjliga tillvägagångssätt för att kunna använda Google analytics. Även om Google ads är ett annat verktyg med annan funktionalitet är de sammankopplade och påverkar varandra. Vi fortsätter arbetet med att hitta ett bra tillvägagångssätt under hösten 2021, samtidigt som vi väntar på domen samt Googles och marknadens egna utveckling av produkter och teknik. 

  Vad händer med den samordnade annonseringen i Google Ads?

  Projektet med samordnad annonsering i Google Ads​ är för närvarande pausat. Det beror på att vi behöver vänta in besked från IMY, komma längre i vårt arbete med tekniska tillvägagångssätt och vi behöver också veta åt vilket håll branschutvecklingen går. Vi är ganska säkra på att Google jobbar hårt med sin produktutveckling just nu och frågan är hur Google ads kommer att utvecklas. Därför är det viktigt att inte skynda in och sätta upp en hel strategi utifrån förutsättningar som kanske kommer att ändras ganska snart.

  Vad ska vi som redan annonserar göra?

  Om ni redan annonserar i Google ads​ idag är det upp till er om ni vill fortsätta med det eller inte. Vår rekommendation är och har alltid varit att noggrant se över vad ni faktiskt får ut av en sådan annonsering. Vilka ord annonserar ni på? Skulle ni få samma besök och klick utan att annonsera eftersom ni syns högst organiskt? Konkurrerar ni med andra församlingar eller delar av Svenska kyrkan? Det är många företag som jobbar med att sätta upp Google ads för olika församlingar och det kan vara lätt att tro att man inte alls kommer att synas om man inte köper deras tjänster. Så är det oftast inte. 

  Ska vi börja annonsera själva nu? Vad ska vi svara om vi blir kontaktade av företag som vill hjälpa​ oss med Google ads?

  Självklart är det ert val men vi rekommenderar att ni inte börjar annonsera i Google ads nu. Vi uppdaterar intranätet och gå ut med information när vi vet mer.​

  Redaktör och innehållsansvarig
  Magie Sedaghat, Kommunikationsavdelningen
  Ansvarig för intranätet Kommunikation
  Redaktionen Kyrkokansliet, Kommunikation
  Uppdaterad
  2021-06-17
  X
  Dokumentid: 1508960- Webid: 21464 - Unitid: 2147483526