Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Kommunikation

  Gemensamt ansvar för fastigheter, kyrkor och utjämningssystem

  Svenska kyrkan gör just nu en omfattande översyn av sitt fastighetsinnehav. Arbetet är ett resultat av kyrkomötets beslut från 2016 om att kyrkan ska ta ett gemensamt ansvar för fastigheter, kyrkor och ekonomiska utjämningssystem för att minska de ekonomiska effekterna av att antalet medlemmar successivt blir färre.

  I en framtid med färre medlemmar kommer Svenska kyrkan att behöva arbeta mer kostnadseffektivt på en rad områden. Särskilt när det gäller fastigheter är bedömningen att stora resurser kan frigöras genom att församlingarna får bättre redskap för översyn och effektiv förvaltning. Därför fattade Kyrkomötet 2016 beslut om att Svenska kyrkan ska ta ett Gemensamt ansvar för fastigheter, kyrkor och utjämningssystem.

  Målsättningen är en effektiv och långsiktigt hållbar fastighetsförvaltning som bidrar till funktionella lokaler för kyrkans olika verksamheter, låg påverkan på klimat och miljö, och som samtidigt frigör viktiga resurser. Då kan Svenska kyrkan fortsätta fira gudstjänst, berätta om kristen tro, arbeta för ett värdigt liv och en bättre värld för alla, och ta ansvar för det kyrkliga kulturarvet.

  Inför beslutet gjordes ett flerårigt utredningsarbete och en remissomgång där alla församlingar fick lämna synpunkter.

  Beslutet innehåller fem delar:    

  • Ett gemensamt register över Svenska kyrkans alla fastigheter.
  • Lokalförsörjningsplaner i alla pastorat och församlingar till 2022.
  • Möjlighet för församlingar att ansöka om att få överlåta kyrkor som inte används till trossamfundet och en gemensam hantering av dessa.
  • Ett nytt ekonomiskt utjämningssystem som ger bättre möjligheter för alla församlingar.
  • Det stöd inom fastighetsområdet som Svenska kyrkans nationella nivå ger stift och församlingar utökas.​

  Verktygslåda för kommunikation

  Ska du leda arbetet inom någon del av Gemensamt ansvar eller är du kommunikatör? Här hittar du verktyg, material och tips för kommunikationsarbetet.​​​​

  Mer information

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Ragna Tamsen, Kommunikationsavdelningen
  Ansvarig för intranätet Kommunikation
  Redaktionen Kyrkokansliet, Kommunikation
  Uppdaterad
  2021-04-14
  X
  Dokumentid: 1497926- Webid: 21464 - Unitid: 2147483526