Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Kommunikation

  Församlingstidningsstatistik

  Hur många ser tidningen i olika åldrar, är tidningen mest för gröna gruppen och är det någon som läser? Kyrkokansliet sammanställer löpande de läsvärdesundersökningar som genomförs av stift och församlingar genom det gemensamma avtalet med Origo.

   

  Församlingarnas största investering i kommunikation 

  Den största investeringen i kommunikationsinsatser som görs av Svenska kyrkans församlingar sker genom församlingstidningarna. Därför finns ett ramavtal med Origo för läsvärdesundersökningar. Vid ett webbinarium 27 oktober 2021 (länk film) presenterades en metadataanalys på de 22 tidningar som hitintills undersökts med ca 8800 respondenter.

  Effektivitet - är tidningen bra?

  Vad som är en bra tidning handlar om att den ska uppfylla ditt syfte: 

  • Medlemsvård
  • Gula gruppen - fokus på dem med svag relation (påverkar även gröna positivt)
  • Medlemsrekryterande
  • Bygga ambassadörsskap hos gröna gruppen
  • osv

   

  En redaktion

  Effektivitet kan du också få om du samordnar kommunikationen på webb, tidning och sociala medier.  arbetet med församlingstidningarna finns stora effektivitetsvinster att göra. Dels i form av ett mer relevant innehåll och dels i form av ett arbetssätt som samordnar kommunikationen i församlingens alla kanaler. .​​

  Vill du göra en egen läsvärdesundersökning?
  Ramavtal med priser och kontaktuppgifter till Origo finns under /gemensamma avtal

  Innan du läser statistiken

  Tänk på att tidningarna tas fram i väldigt olika sammanhang - det går inte att jämföra rakt av. Har du en tidning i ett mindre samhälle utan annan nyhetsbevakning får du lättare ett högt observationsvärde på tidningen än om du gör tidning i en mellanstor eller stor stad med hög konkurrens om uppmärksamheten i brevlådan.

  Statistik för alla undersökta tidningar - i genomsnitt medlemmar

  Undersökningen visar att tidningarna i snitt ses av 70 procent av församlingens medlemmar totalt och av 45% i åldern 44 år och yngre. Den uppfattas i hög grad på landsbygden och av 50 procent av medlemmarna eller färre i städerna. Var tredje läsare slänger tidningen direkt, var tredje läser någon eller artikel eller bläddrar och var tredje avstår att läsa på grund av att innehållet inte intresserar dem. Den största läsargruppen är kvinnor med en tro och en församlingsnära relation medan 60% i gruppen under 44 år anger att tidningen inte intresserar dem.  

   

  Observation ​

  Har du sett församlingsbladet som du nyligen fick i din brevlåda?

  70% svarar ja och 29% nej 

  Innehåll

  Sociala reportage och ett relevant innehåll påverkar ca 20 av läsarna till ett ökat intresse av och en positiv bild av Svenska kyrkan. Örebro pastorat har visat hur en effektiv baksida på församlingstidningen kan generera inträden.      

  Påverkan Har du genom tidningen blivit mer eller mindre intresserad?

  • 20 % mer intresserade, övriga har inte blivit påverkade eller har ingen uppfattning

  Har du genom tidningen blivit mer eller mindre positivt inställd till Svenska kyrkan?​

  •  21 % mer intresserade, övriga har inte blivit påverkade eller har ingen uppfattning​​
  • Vad gjorde du med tidningen?

  • 50%   Sparar den inte  
  • 36%  Sparade mer än en vecka
  • 15%  Upp till en vecka

  På vilket av följande sätt har du tagit del av det senaste numret?

  • 27% har sett att de har fått, men varken läst eller tittat
  • 34% har bläddrat/tittat i tidningen
  • 12% har läst någon enstaka artikel 
  • 9% har läst flera artiklar 
  • 14% har läst det mesta 

  Varför läste eller tittade du inte i tidningen när den kom senast? 

  • 36 % säger att tidningen intresserar mig inte
  • 1 % att tidningen är dålig
  • 3 % att det såg ut som reklam 
  • 45 % anger tidsbrist, har inte hunnit 
  • 12 % annat skäl
  • 8 % Kommer inte ihåg 

  Innehållet - i vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden?
  Redovisar Instämmer helt eller delvis

  • ​60 % i att  den innehåller intressanta artiklar.
  • 33 % i är värdefull för mig
  • 60 % i att den tar upp viktiga ämnen
  • 91 % i att formatet är behändigt
  • 81 % i att utformning och layout är tilltalande
  • 51 % i att den innehåller information som jag har användning för
  • 87 % i att det är lätt att förstå informationen​​

   

  ​​

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Magdalena Widmark, Kommunikationsavdelningen
  Ansvarig för intranätet Kommunikation
  Redaktionen Kyrkokansliet, Kommunikation
  Uppdaterad
  2022-01-20
  X
  Dokumentid: 1497274- Webid: 21464 - Unitid: 2147483526