Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Kommunikation

  Block 1 – Hur jobbar vi just nu?

  Första blocket handlar om att få en gemensam bild av hur människor uppfattar Svenska kyrkan, om kommunikationens villkor och församlingens/pastoratets kommunikation och kommunikativa förmåga.

  Under dagen skrivs ett lärkontrakt där tre fokusområden identifieras med hjälp av omvärlds- och nulägesanalys samt samtalsövning i helgrupp. Utifrån fokusområdena skriver projektledaren tillsammans med projektgruppen en handlingsplan som församlingen arbetar med mellan träffarna med stöd av stiftet. 

  PROGRAM

  ​​

  BILDLÄXA: Att ta bilder som väcker stolthet
  "Stolthet och glädje" Vad gör dig stolt i ditt arbete? Läxan är att lämna in tre bilder som skildrar skildrar vad du är stolt över i ditt arbete. Allt från ett arbetshantverk, till att förmedla känsla av gemenskap och tro. Se den här filmen för att höra Gustaf Hellsing berätta mera!

  • Bilderna kommer användas vid en vernissage i block 2 och vid en workshop i block 3.
  • De bilder som GDPR-säkras läggs i Svenska kyrkans bildbank Ikon och ger en skjuts åt det egna bildarkivet.
  Redaktör och innehållsansvarig
  Theresa Montebelli, Gbg stiftskansli
  Ansvarig för intranätet Kommunikation
  Redaktionen Kyrkokansliet, Kommunikation
  Uppdaterad
  2021-08-03
  X
  Dokumentid: 1550242- Webid: 21464 - Unitid: 2147483526