Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Kommunikation

  Regler när du använder bilder från Ikon

  Det är viktigt att följa regler kring bildpublicering.

  Fri användning inom Svenska kyrkan

  Alla bilder i Bildbanken Ikon är fria att använda inom Svenska kyrkans verksamhet. Det innebär att du får använda bilderna till församlingsblad, affischer, annonser, vykort, hemsidan etcetera där Svenska kyrkan är avsändare, men du får inte skicka bilderna vidare till utomstående.

  Begränsning som gäller personbilder

  Personer som är synliga på våra bilder har getts möjlighet att begränsa ändamålen för hur bilden får användas. En avbildad person kan exempelvis ha angett att bilden får användas i samband med musik och kultur, men inte för andra ändamål. Innan du använder en personbild måste du kontrollera ändamålet.
  I vänstra spalten finns rubriken Samtycke. Står det "Ja" där betyder det att samtycke finns. 

  Du får inte ge bilder vidare till utomstående

  Finns det till exempel en bild på ett altare med vackra blommor på, får du gärna använda bilden i församlingens arbete, men inte skicka bilden till en florist som levererar blommor till församlingen.

  I avtalet vi har med fotografer står det att Svenska kyrkan får dela bilderna ”till sina organisatoriska delar inklusive utlandsförsamlingarna. Beställaren har inte rätt att upplåta användningsrätten utanför de nyss nämnda organisationerna utan att fotografen gett sitt samtycke.” ​Organisationer som är lätt att tro att de ingår i Svenska kyrkans organisatoriska delar, men som inte gör det är till exempel Svenska kyrkans unga, Kyrkans pensionskassa och nomineringsgrupper till kyrkovalet. De har alltså inte rätt att använda bilder från Ikon utan tillstånd från fotografen.

  Du får ändå skicka bilder vidare till utomstående vissa fall

  Om något företag hjälper dig att utforma en trycksak eller annons åt församlingen, får du lämna bilder till det företaget, men de får i sin tur inte skicka bilderna vidare eller använda dem till andra kunder.​

  Stora kampanjer

  Om ni tänker göra en större kampanj som riktar sig till allmänheten, till exempel på stortavlor, affischer på bussar eller lokal-tv och använder bilder med människor som är identifierbara, måste personen/personerna på bilden först ge sitt godkännande. Även om personen har lämnat medgivande till att finnas med i vår bildbank är det inte säkert att han eller hon vill figurera i stort format på stan. Kontakta Ikon så hjälper vi till med frågan.

  Illustrationer

  I oktober 2019 utökades färgpaletten i den grafiska profilen. De illustrationer som är skapade av Susanne Engman får vi ändra färg på till någon annan i den paletten. Om du har Adobe Illustrator eller liknande, ladda hem filen i EPS-format så kan du ändra. 

  Ange alltid fotografens namn

  Du ska alltid ange fotografens namn i samband med publicering. Detta är en del av upphovsrättslagen och kallas fotografens ideella rätt till bilden. Skriv gärna Ikon efter fotografens namn så visar du att bilden är hämtad från Ikon. Det underlättar för andra församlingar som vill använda samma bild.
  På en webbplats innebär det att fotografens namn ska vara synligt för besökaren i anslutning till bilden. I en trycksak kan namnet antingen skrivas vid bilden, eller du kan samla ihop alla namn i början eller slutet av trycksaken. 

  Du får inte ändra bilderna

  För redaktionellt bruk får bilderna beskäras för att passa en layout, men de får inte manipuleras utan respektive fotografs tillstånd. Även en beskärning kan ibland räknas som manipulering om den är så kraftig att det förändrar bildens innehåll. Är du osäker, vänd dig till Ikon och fråga. Du får inte heller ta bort eller ändra fotografens namn i filens egenskaper.

  Redaktör
  Redaktionen Kyrkokansliet, Kommunikation
  Innehållsansvarig
  Gustaf Hellsing, Kommunikationsavdelningen
  Ansvarig för intranätet Kommunikation
  Redaktionen Kyrkokansliet, Kommunikation
  Uppdaterad
  2021-03-29
  X
  Dokumentid: 787198- Webid: 21464 - Unitid: 2147483526