Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Juridik och kyrkorätt

  Indirekta val

  Foto: M Wikström

  ​​Kyrkovalet har ägt rum och väljarna har därmed sagt sitt. Det som nu återstår är de indirekta val som ska göras till huvudsakligen verkställande organ. De nyvalda ledamöterna i beslutande organ ska före årsskiftet sammanträda för att förrätta dessa val. På dessa sidor finns ett informationsmaterial som beskriver valen på lokal nivå och kyrkoordningens två valsätt; majoritetsval och proportionellt valsätt.

  Det handlar om val av kyrkoråd och valnämnd samt revisorer. Kyrkofullmäktige i pastorat ska också välja församlingsråd. Inför val av församlingsråd finns, till skillnad från övriga val, ett krav på att nyvalda fullmäktige genomför församlingsmöten eller annat öppet nomineringsmöte (se särskilt informationsmaterial ”Nominering av församlingsråd”.

  När fullmäktige har förrättat sina val ska i sin tur de nya kyrkoråden och, i församlingar som ingår i pastorat, även församlingsråden sammanträda för att välja ytterligare personer till vissa uppdrag. Det handlar då om att inom sig besluta om t.ex. arbetsutskott och att välja kyrkvärdar.

  I detta material behandlas bara vad som gäller för den lokala nivån, dvs. Svenska kyrkans församlingar och pastorat.

  Samtliga hänvisningar till bestämmelser i detta material avser kyrkoordningen enligt dess lydelse den 1 januari 2021 om något annat inte framgår uttryckligen.

  Verktyg för beräkning inför indirekta proportionella val

  För att simulera ett indikativt utfall av ett indirekt proportionellt val finns ett verktyg som hjälper till med beräkningen. Verktyget kan användas både i ett manuellt läge och i ett läge där mandatfördelningen från det slutliga valresultatet finns inläst.

  Ett indirekt val enligt 39 kap. kyrkoordningen är dock mer avancerat än att göra en proportionell fördelning baserat på antalet mandat i det direkta valet, då valsättet alltid utgår från faktiska omständigheter vid det sammanträde där valet genomförs. Resultatet beror på antal närvarande, avgivna röster på de personer som kan väljas utifrån valsedelsgrupper och hur eventuell lottning utfaller vid en eventuell lottning som genomföras vid det faktiska valet. Det är rekommenderat att alltid också räkna manuellt.

  Gå till verktyget

  Skapad:2013-10-02 06:47:00

  Från och med den 1 januari 2014 ska det i varje församling som ingår i ett pastorat finnas ett församlingsråd som styrelse. Församlingsrådets ledamöter och ersättare ska väljas av kyrkofullmäktige. Inför valet av församlingsråd ska genomföras ett församlingsmöte, eller annat öppet nomineringsmöte, i syfte att säkerställa församlingens inflytande.

  Läs mer
  Skapad:2013-09-17 18:35:00

  Det finns ett särskilt informationsmaterial som rör auktoriserad revisor.

  Läs mer

   

  Skapad:2010-09-16 09:40:00

  Om du behöver råd i en juridisk fråga vänder du dig i första hand till din stiftsjurist eller till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation beroende på vad din fråga gäller.​ På sidan finns mer information och kontaktuppgifter.

  Läs mer om Rådgivning

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Migelle Wikström, Svar på frågor om innehållet och rådgivning i frågor om indirekta val lämnas av stiften, se sidan för rådgivning.
  Ansvarig för intranätet Juridik och kyrkorätt
  Migelle Wikström, Juridik och kyrkorätt
  Uppdaterad
  2021-10-25
  X
  Dokumentid: 796012- Webid: 25295 - Unitid: 2147483474