Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Svenska kyrkan i utlandet

  Volontärer i utlandsförsamling

  Foto: Magdalena Martin

  Här finns en instruktioner för dig som vill ha hjälp att granska volontärsuppdragen i församlingen, så att dessa utförs på rätt sätt.

   

  Bakgrund

  Med anledning av det som kommit fram efter den juridiska genomgången av Svenska kyrkans utlandsförsamlingar rekommenderas församlingar att se över upplägget med volontärer. Det handlar om gränsdragningen mellan vad som räknas som volontär och anställd och de juridiska konsekvenserna att räknas till endera gruppen. 

  Regelverken utformas olika bland länderna, men det finns några grundläggande principer för volontärer. Syftet med informationen är att hjälpa församlingarna att göra rätt vad gäller hanteringen av volontärer.

  Tänk på att informationen är skriven utifrån generella principer för volontärer. Församlingsspecifika rekommendationer med utgångspunkt i det aktuella landets regelverk om volontärer framgår i Rapporten för den juridiska genomgången. Längst ner hittar du en rutin som församlingen går igenom för att se om upplägget med volontärer är korrekt.  

  Vad är en volontär?  

  En volontär är en person som frivilligt och utan ersättning - eller mot symbolisk ersättning - åtar sig ett uppdrag i en församling. Volontärer kan också kallas för ledare, frivilliga etc. Oavsett vilken term som används är de grundläggande principerna tillämpliga. 

  En bra utgångspunkt är att betrakta volontärer som en särskild grupp av medarbetare. Församlingens upplägg med volontärer styrs och påverkas av det aktuella landets regelverk.

  Om det kommer fram att församlingen har klassat personer som volontärer men att de juridiskt sett bör ses som anställda, kan det få retroaktiva konsekvenser som exempelvis ersättningar till den enskilde individen, skatter, erläggande av sociala avgifter samt arbetsgivaravgifter.

  Principer för volontärsuppdraget  

  Det som skiljer denna särskilda grupp av medarbetare från vanliga anställda är karaktären på uppdraget. 

  Volontärsuppdraget ska …  

  • tillföra ett mervärde för både församlingen och för den enskilde individen.
  • inte ersätta arbetskraft. Innebära begränsad eller ingen ersättning.  
  • primärt beröra den egentliga församlingsverksamheten.

   Uppdrag som huvudsakligen hör till kommersiell eller administrativ verksamhet kan räknas som arbete och ska regleras i ett anställningsavtal, där skatter och sociala avgifter ska betalas och där lagstadgade arbetsrättsliga förmåner ska ingå.

  Rutin för upplägg volontärer

  Se över upplägget med volontärer i församlingen och gå då igenom följande punkter:  

  • Granska uppdraget
   Vilka omständigheter talar för ett volontär- respektive anställningsförhållande? Vilka grundläggande krav ställs för volontärarbete i landet, gällande exempelvis arbetsuppgifter och ersättning? Om uppdraget ligger i en gråzon bör det behandlas som en anställning.
  • Avtal
   När volontärer anlitas är det viktigt att det är klart för både församlingen och volontären vad uppdraget är, samt vad som utgår som eventuell symbolisk ersättning. Gör ett skriftligt avtal. 
  • Försäkringar
   Finns nödvändiga försäkringar som täcker volontärer?
  • Tillstånd 
   Kräver landets regelverk att det finns tillstånd eller registreringar för att anlita volontärer?      
  Redaktör
  Susanne Gorne, Kommunikationsavdelningen
  Innehållsansvarig
  Nathalie Fors, Svenska kyrkan i utlandet
  Uppdaterad
  2021-02-04
  X
  Dokumentid: 1526244- Webid: 1329903 - Unitid: 2147483092