Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Svenska kyrkan i utlandet

  Värdegrund

  Tro, Öppenhet och Hopp - Rådet för Svenska kyrkan i utlandet har fastställt den värdegrund som vi tillsammans i församlingarna, stiftsråden i Sverige, SKUT-kansliet och Rådet för Svenska kyrkan i utlandet har arbetat fram.

  ​I augusti 2012 startade vi vår gemensamma värdegrundsprocess och under drygt två år arbetade vi med värdegrunden genom workshops, konferenser, församlingsdagar, skrivardygn, intervjuer och frågor som vi besvarat. På vår stora Mötesplats i augusti 2015 lanserades värdegrunden och starten på vårt gemensamma arbete att levandegöra vår värdegrund.

  Läs texterna tillsammans i församlingarna, sjung sångerna, gå pilgrimsvandringen, gör värdegrunden levande i vår verksamhet.Texterna är vår värdegrund och ska genomsyra vår verksamhet. De finns samlade i ett grunddokument. Dokumentet har kompletterats med texter så att vi enkelt ska kunna tolka vår värdegrund. Vi har dessutom ombett vänner till oss och till värdeorden att bidra med texter, böner och sånger/psalmer. Allt för att värdegrunden ska vara levande för oss i både gudstjänst och vår vardagsverksamhet.  

  Allas uppgift uppmuntra till fördjupad tro

  Foto: Magnus Aronsson/Ikon

  Svenska kyrkan i Oslo arbetar sedan några år med kärnvärden när de planerar och utvärderar kvalitén i verksamheten. Ett viktigt mål är att erbjuda fördjupning och växande i kristen tro.

  När värdegrunds arbetet i utlandskyrkan drog igång för två år sedan började arbetslaget och kyrkorådet se över de kärnvärden och begrepp som församlingen redan jobbade utifrån. De visade sig ligga nära tro, öppenhet och hopp, berättar kyrkoherde Per Anders Sandgren.

  Läs mer

  Redaktör och innehållsansvarig
  Annika Gustafsson, Valwebben
  Uppdaterad
  2018-01-29
  X
  Dokumentid: 1356665- Webid: 1329903 - Unitid: 2147483092