Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Svenska kyrkan i utlandet

  Om Svenska kyrkan i utlandet

  Gemenskap i svenska församlingen i Fuengirola på spanska solkusten.

  Församlingarna utomlands är mötesplatser. Här en bild från Svenska kyrkan i Fuengirola på spanska solkusten. Foto: Magnus Aronson/Ikon

  Svenska kyrkan i utlandet är en del av Svenska kyrkan och har församlingar på omkring 40 orter runt om i världen. Dessutom besöker svenska präster regelbundet ytterligare ett 100-tal platser utöver världen.

  Svenska kyrkan har följt svenska sjömän och resenärer ut i världen i över 400 år. Vare sig vi är ute på resa, studerar, arbetar eller bor utomlands behöver vi en fast punkt i tillvaron, där vi känner oss hemma och kan tala svenska. 

  Det här gör Svenska kyrkan i utlandet

  Uppdraget för Svenska kyrkans församlingar utomlands är detsamma som för en församling i Sverige. Här firas gudstjänst, förrättas dop och vigsel, det erbjuds samtal samt pågår barn- och ungdomsverksamhet. Många svenskar sjunger också i utlandskyrkans körer.  

  Svenska kyrkan i utlandet är en plats där man kan möta nya vänner och uppleva gemenskap och trygghet men också dela sorg och få stöd i svåra stunder. Det är en plats där man kan prata svenska. 

  Svenska kyrkan i utlandet besöker svenskar på sjukhus, ombord på båtar och i fängelser. Svenska kyrkan i utlandet har också speciell kompetens för att hjälpa drabbade och anhöriga vid olyckor och katastrofer som berör svenskar utomlands.​​

  Svenska kyrkan i utlandet i siffror

  Här presenteras siffror över utlandskyrkans verksamhet. Alla siffror är ungefärliga. För mer detaljerade siffor, ladda ner verksamhetsstatistik nedan.

  • Utlandskyrkans församlingar har 613 000 besökare varje år
  • Det finns 39 församlingar och verksamhetsplatser i världen (inklusive tre ambulerande präster i Afrika, Asien och Sydamerika). Ytterligare ett 100-tal platser i världen besöks regelbundet av svenska präster.
  • 4 700 själavårdande samtal genomförs varje år.​​
  • 250 dop genomförs varje år.
  • 5 600 gudstjänster firas varje år,.
  • 600 par gifter sig eller får sitt äktenskap välsignat varje år.
  • 1 500 personer är engagerade i någon av utlandsförsamlingens drygt 80 körer.​
  • 180 svenskar som sitter fängslade utanför Sverige får besök av utlandskyrkans personal. 

  Verksamhetsstatistik årssvis

  Varje år samlas statistik in för verksamheten i Svenska kyrkan i utlandet. Uppgifterna samlas in i alla församlingar. Här finns exempelvis statistik över antal gudstjänster, kyrkliga handlingar, vigslar och musikverksamhet. Här visas också jämförelser över tid.

  Ladda ner statistik

  Vårt uppdrag

  Så här ser Svenska kyrkan i utlandets uppdragsbeskrivning ut, så som den har formulerats av Rådet för Svenska kyrkan i utlandet:

  Svenska kyrkan i utlandet är en del av Svenska kyrkan och syftar till att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas.  

  Svenska kyrkan i utlandet har i uppdrag att på svenska fira gudstjänst, bedriva undervisning och utöva diakoni och mission samt synliggöra och främja ekumeniska relationer.  

  Svenska kyrkan i utlandet erbjuder

  • gudstjänster och kyrkliga handlingar
  • mötesplatser med gemenskap, fördjupning och andlig växt
  • själavård, enskilda samtal och stöd vid personlig kris samt att vara en livlina för svenskar på sjukhus och i fängelse
  • samverkan med ambassader och konsulat vid bland annat svåra händelser och katastrofer
  • stöd till att integreras lokalt i samhälle och kyrka

  Vi arbetar utifrån värdeorden - tro öppenhet och hopp - genom

  • att stödja människors initiativ att fira gudstjänst.
  • att i det egna sammanhanget stimulera till diakonal omsorg och ansvarstagande.
  • att skapa förutsättningar och bemyndiga människors engagemang.
  • kyrklig närvaro på livets alla arenor
  • samverkan med andra kyrkor och samfund​.

   

  Redaktör
  Susanne Gorne, Kommunikationsavdelningen
  Innehållsansvarig
  Henrik Bodin, Svenska kyrkan i utlandet
  Uppdaterad
  2021-09-07
  X
  Dokumentid: 1332174- Webid: 1329903 - Unitid: 2147483092