Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Svenska kyrkan i utlandet

  Mötesplats 2021

  Svenska kyrkan i utlandets konferens Mötesplats, hölls 26–29 augusti 2021​. Temat var "Framtiden i vår hand".

   

  Årets tema

  Temat för konferensen var Framtiden i vår hand och syftade till de stora förändringar som utlandskyrkan genomgår, där målet är en verksamhet som är ekonomiskt självbärande med hållbara församlingar senast 2030.

  Detta innebär ett förändrat arbetssätt med exempelvis mer mobil verksamhet, fler lokalt anställda och stort fokus på lokal insamling. Under konferensen lyftes hur utlandskyrkan ska se ut framåt.

  Se konferensen i efterhand

  Förutom utlandskyrkans personal medverkade ett antal inbjudna gäster med olika programpunkter. Nedan kan du se inspelningar från konferensen. Inspelningarna läggs upp löpande.

  Torsdag 26/8  

  1. Eva Åberg: Varmt välkommen

  2. Middagsbön från Visby stift

  3 + 4. Rickard Jönsson & Johanna Holmlund-Lautmann: Introduktion, Framtiden i vår hand

  5. Sven-Erik Brodd: Utredning om församlingskriterier + paneldiskussion med Thomas Petersson, Hans-Erik Nordin, Esbjörn Hagberg & Sven-Erik Brodd 

   

  6. Ärkebiskop Antje Jackelén: Hälsning till utlandskyrkan

  7. Katarina Hieke: Orgelkonsert, flera små musikstycken

   

  Fredag 27/8  

  1. Morgonbön från Visby stift

  2. Kardinal Anders Arborelius: Ekumenik (Obs, lite av inledningen saknas)

  3. Rickard Jönsson & Johanna Holmlund-Lautmann: Info om utredningar och kommande förändring

  4. Grupparbete

  Här kan du ta del av den gemensamma whiteboarden
  Här kan du ladda ner resultatet från gruppövningarna som handlade om tankar inför utlandskyrkans förändringsresa (pdf) 

  5. Katarina Hieke: Orgelkonsert – Gabriella Gullin

   

  Lördag 28/8  

  ​1. Morgonbön från Visby Stift

  2. Anders Granberg: Om att möta ekonomiska utmaningar, exempel från Luleå stift

  ​3. Eva Nordung Byström: Lärdomar från förändringsarbete

  ​4. Marianne Ejdersten: förändringsprocessen i Schweiz + paneldiskussion och frågor

  5. Eva Åberg: Vad som händer med människor i förändring

  6. Hans Ilis-Alm: Lärdomar från förändring i Försvarsmakten 

  ​7. Katarina Hieke: Orgelkonsert - Johann Strauss dy

  ​8. Helgmålsbön från Visby stift

  Söndag 29/8

  1. Rickard Jönsson & Johanna Holmlund-Lautmann: Sammanfattning av konferensen - Vägen framåt!​

   

   

  Om konferensens talare

  Hans Ilis-Alm – om förändringsledning

  Hans Ilis-Alm är lärare vid Försvarshögskolan. Hans har tjänstgjort som officer och haft befattningar på olika nivåer vid jägarförband och vid Försvarsmaktens specialförband. Han har genomfört flera insatser i konfliktområden i Asien och Afrika. I sina befattningar i Europa och USA har huvudfokus legat på strategiska frågor.

   

  Anders Arborelius – om ekumenik

  Anders Arborelius är svensk romersk-katolsk kardinal och sedan 1998 biskop i Stockholms katolska stift. Han är karmelitmunk och författare och den första katolska biskopen i Sverige med svenskt ursprung. 

  Foto: Greger Hatt

   

  Sven-Erik Brodd – om församlings- och kyrkosyn

  Sven-Erik Brodd är professor emeritus i kyrkovetenskap och tidigare dekanus vid teologiska fakulteten vid Uppsala universitet. Sven-Erik har bland annat gjort en utredning om vad det innebär att vara svensk församling i utlandet, och vad det innebär utifrån ett kyrkosynsbegrepp när kyrkan blir allt mer mobil. 

   

  Eva Nordung Byström – lärdomar av förändringsarbete

  Eva Nordung Byström är sedan 2014 biskop i Härnösands stift, där hon också tidigare under lång tid arbetat som kyrkoherde och kontraktsprost. Eva kommer att tala om pastoratsregleringar i Härnösands stift och lärdomar av förändringsarbetet.  

  Foto: Kerstin Stickler

   

  Marianne Ejdersten - om förändringsarbete i Schweiz

  Marianne Ejdersten arbetar sedan 2014 som kommunikationsdirektör för Kyrkornas Världsråd. Marianne var tidigare chef för nationell kommunikation på kyrkokansliet, där hon även hade ansvar för Svenska kyrkan i utlandets kommunikation och insamling. Marianne har också varit ordförande för Kristna Fredsrörelsen. Från hösten 2021 är hon ordförande i det nya interimkyrkorådet för Svenska kyrkan i Schweiz. Marianne kommer att tala om att leda, utveckla och inspirera till ökat ansvarstagande.

  Marianne Ejdersten

   

  Anders Granberg – om ekonomi i glesbygdsstift

  Anders Granberg är ekonomichef på Luleå stift, där man fått arbeta mycket med ekonomiska besparingar. Luleå stift var tidigt med i Svenska kyrkans gemensamma IT-plattform samt med att införa en gemensam telefonväxel för flera församlingar och pastorat.    

  Foto: Ola Johansson

   

  Esbjörn Hagberg

  Esbjörn Hagberg är biskop emeritus och var tidigare biskop i Karlstad i 14 år. Han har även undervisat vid Johannelunds teologiska högskola. Esbjörn gör en utredning om hur utlandskyrkan på bästa sätt kan vara långsiktigt och hållbart närvarande i Frankrike. Esbjörn deltar i panelsamtal om församlingssyn och kyrkosyn i utlandskyrkan, tillsammans med biskop Thomas, Hans Erik Nordin och Sven Erik Brodd.

  Foto: Magnus Aronson/Ikon

   

  Katharina Hieke

  Katharina Hieke är kantor vid Svenska kyrkan i Wien, Drottning Silvias församling. Katharina är utbildad vid Kungliga musikhögskolan i Stockholm och verksam som konsertorganist och pianist. Hon har gett ett stort antal orgelkonserter och musikgudstjänster i Sverige och utlandet. Vid musikgudstjänster och konsert i Wien med omnejd ser sig Katharina även som ambassadör för svensk musik, och framför allt svensk orgelkonst.

   

  Johanna Holmlund Lautmann

  Johanna arbetar som biträdande avdelningschef för Svenska kyrkan i utlandet, en avdelning som är en del av kyrkokansliet i Uppsala.​ Hon medverkar vid flera programpunkter på Mötesplats.

  Foto: Magnus Aronson

   

  Antje Jackelén – framtiden i vår hand

  Antje Jackelén är sedan 2014 Svenska kyrkans ärkebiskop och den första kvinnliga ärkebiskopen i Sverige. Dessförinnan var hon biskop i Lunds stift. Hon önskar alla deltagare på Mötesplats en framgångsrik konferens och pratar om hur vi kan se på framtiden – som något vi själva har full kontroll över eller något vi i förtröstan kan lägga i Guds händer.

  Foto: Magnus Aronson

   

  Rickard Jönsson

  Rickard Jönsson arbetar som avdelningschef för Svenska kyrkan i utlandet, en avdelning som är en del av kyrkokansliet i Uppsala.​ Han medverkar vid flera programpunkter på Mötesplats.

  Foto: Magnus Aronson

   

  Hans-Erik Nordin

  Hans-Erik Nordin är biskop emeritus och var tidigare biskop i Strängnäs stift i tio års tid. Hans-Erik gör en utredning om hur Svenska kyrkan i utlandet på bästa sätt kan vara långsiktigt och hållbart närvarande i Köpenhamn och Oslo. Hans-Erik deltar i panelsamtal tillsammans med biskop Thomas, Hans-Erik Nordin och Sven Erik Brodd om församlingssyn och kyrkosyn i utlandskyrkan. 

  Foto: Magnus Aronson/Ikon

   

  Thomas Petersson

  Thomas Petersson är biskop i Visby stift, och som sådan har han även tillsynsansvar för utlandskyrkans utsända präster och diakoner. Biskop Thomas var tidigare domprost i Växjö och har även varit kyrkoherde i Berlin. Thomas gör en utredning om utlandskyrkans ekumenik samt om pastoralt främjande. Thomas deltar i konferensen vid bland annat morgonbön och sändningsgudstjänst.

  Foto: Göran Nilsson

   

  Cecilia Wikström – om möjligheter i förändring

  Cecilia Wikström är präst, författare och tidigare EU-parlamentariker. Idag är hon bland annat stiftelsedirektör i Beijerstiftelsen, ordförande i EIPA i Mastricht/Luxembourg och ordförande för Alva Myrdal Center för kärnvapennedrustning vid Uppsala universitet. Cecilia kommer att medverka som föreläsare under lördagens program.

  Foto: Dan Pettersson

   

  Eva Åberg

  Eva arbetar med ledarskapsutveckling, konfliktlösning och utbildning och har mångårig erfarenhet av att leda workshops och konferenser. Eva kommer att vara moderator och den som håller ihop programmet på årets Mötesplats. Eva kommer också att dela erfarenheter av vad som händer med människor i förändring.

  Foto: Audiendo

  Redaktör
  Susanne Gorne, Kommunikationsavdelningen
  Innehållsansvarig
  Henrik Bodin, Svenska kyrkan i utlandet internt
  Uppdaterad
  2021-09-16
  X
  Dokumentid: 1430996- Webid: 1329903 - Unitid: 2147483092