Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Svenska kyrkan i utlandet

  Livet i en utlandsförsamling

  Precis som i en församling hemma i Sverige står gudstjänst och andakt i centrum, men dagarna fylls också av diakonalt arbete, vigslar, dop och konfirmation.

   

  • Dop i Svenska kyrkan i London.

   Dop i Svenska kyrkan i London. Foto: Josefin Grönfeldt

  • I Storbritannien bor 90 000 svenskar och Svenska kyrkan i London är en samlingspunkt för många unga, som vistas i London kortare eller längre tid.

   I Storbritannien bor 90 000 svenskar och Svenska kyrkan i London är en samlingspunkt för många unga, som vistas i London kortare eller längre tid. Foto: Joakim Carlström/Ikon

  • Svenska kyrkan i Fuengirola på spanska solkusten

   Svenska kyrkan i Fuengirola på spanska solkusten Foto: Magnus Aronson/Ikon

  • Helen Calner är en av våra diakoner i Svenska kyrkan i utlandet. När det otänkbara sker och det sociala skyddsnätet är långt borta, blir diakonen ett viktigt stöd i en utsatt situation.

   Helen Calner är en av våra diakoner i Svenska kyrkan i utlandet. När det otänkbara sker och det sociala skyddsnätet är långt borta, blir diakonen ett viktigt stöd i en utsatt situation. Foto: Joakim Carlström/Ikon

  • I Thailand bor många svenskar som har det mycket dåligt ställt bland annat på grund av drogmissbruk. Svenska kyrkan ska möta människor där de finns, inte minst om de har sociala behov.

   I Thailand bor många svenskar som har det mycket dåligt ställt bland annat på grund av drogmissbruk. Svenska kyrkan ska möta människor där de finns, inte minst om de har sociala behov. Foto: Magnus Aronson/Ikon

   

  Gudstjänst, vigsel, dop, konfirmation och begravning

  Svenska kyrkans församlingar i utlandet arbetar på samma sätt som församlingar i Sverige. Här firas gudstjänster, förrättas dop, vigslar, man håller konfirmationer och begravningar.

  Att ingå äktenskap utomlands är populärt. Varje år reser till exempel många hundratals brudpar till Thailand, den spanska övärlden eller New York, för att vigas eller få kyrklig välsignelse i en svensk utlandsförsamling. 

  I vissa svenska kyrkor utomlands är det inte möjligt att vigas. Däremot kan alla präster ge välsignelse till par som ingått civil/borgerlig vigsel och det sker med – i stort sett – samma ceremoni som vid en kyrklig vigsel.

  Andra verksamheter i en utlandsförsamling

  Andra vanliga verksamheter i en utlandsförsamling är körer, barngrupper, samtalskvällar, syföreningar och basararbete. Även kyrkorådsmöten är exempel på pågående verksamhet.

  Församlingen samarbetar också ofta med lokala kyrkor och samfund, samt håller kontakt med svenska företag och deras personal. Ofta görs besök hos elever och lärare vid svenska skolor samt på hotell och vid behov ombord på båtar. Ofta samverkar man med ambassader och konsulat.

  I fängelse, på sjukhus och vid katastrofer

  Omsorgen om medmänniskan är en viktig beståndsdel i allt arbete. Personalen i utlandskyrkan besöker svenskar som hamnat på sjukhus eller sitter i fängelse. Sjukbesöken blir ofta möten av stor betydelse. När fängelsedörrarna låses bakom svenskar som avtjänar straff långt hemifrån, kan det enklaste möte med kyrkans personal bli ett ljus i mörkret.

  När kyrkan möter människor rör det sig ofta om det som går på djupet i tillvaron. Då är det egna språket – att kunna uttrycka sina innersta känslor och bli förstådd – viktigare än någonsin. ​I uppgiften ingå också att vara stöd till drabbade vid olyckor och katastrofer.

  Barn och unga fyller kyrkan

  Runtom i utlandsförsamlingarna samlas barn och ungdomar varje dag, varje vecka, året om. Barngrupperna spelar en stor och viktig roll för hela familjen. Barnen får träffa andra med svensk bakgrund, de får höra, sjunga och tala svenska samt lära känna sitt hemlands traditioner och högtider. Föräldrarna uppskattar att lära känna mammor och pappor i samma situation, liksom att hålla kontakten med sina rötter, sin kultur och sin kyrka.

  Även ungdomarna hittar till kyrkan. Unga som reser, studerar och arbetar utomlands uppskattar Svenska kyrkan som en samlingspunkt, som ett vardagsrum långt hemifrån, där man kan slappna av och känna sig trygg, läsa svenska tidningar, köpa svenskt godis eller träffa kompisar.

  Personalen blir ibland ställföreträdande föräldrar som får ge råd, stöd, tröst och uppmuntran. Svenska kyrkan i utlandet har unika möjligheter att nå ungdomar på resa runt om i världen. Frågan om hur utlandskyrkan bättre kan nå dem och erbjuda en plats för eftertanke och trygghet är en av de högst prioriterade uppgifterna de närmaste åren. ​

  När det svenska blir extra viktigt

  Ofta tänker vi svenskar inte på hur viktig vår kultur är för oss. Vi är uppvuxna i ett land med en berikande mångfald och vi reser gärna ut för att själva få ta del av nya kulturyttringar runt om på vår jord. Få anar när de gör sig redo för resandet (vare sig det gäller en kortare/längre semester, eller om det är en utlandsflytt) att de i mötet med den nya kulturen, också förmodligen kommer att uppleva ett större behov av att få uttrycka sin egen kultur.

  De flesta utlandssvenskar slås vid något tillfälle av insikten att man aldrig blir så svensk som när man flyttar utomlands. Saker som hade liten, eller ibland ingen betydelse när man bodde i Sverige, får en annan innebörd i det nya landet. Det kan handla om att ha hemlandets flagga på bilen, få sjunga svenska barnvisor med sina barn eller att få fira klassiska traditioner som Lucia och Midsommar. Många vill få be och fira gudstjänst på sitt eget språk.

  Det kan vara skönt att ha någon att tala med i mötet med den nya kulturen när den av och till går stick i stäv med den egna. Frågor kring detta arbetar samtliga utlandskyrkor med, men behoven ser naturligtvis olika ut beroende på var i världen man befinner sig. Ett fokus på mötet med andra och med sig själv var vi än befinner oss i världen, gör att kyrkan kan vara den trygga punkt som hjälper kulturmötet till en ytterligare dimension.   

  Kyrkoråd i utlandsförsamling

  I kyrkoråden utomlands väljs ledamöterna in tack vare sina personliga egenskaper och kompetens. Att ta ett ansvar för församlingens liv och utveckling är en viktig uppgift för kyrkorådet.Utlandskyrkan är en snabbt växande del av Svenska kyrkan och många som tar del av den blir djupt engagerade i verksamheten.

  - Delaktighet, ansvar och gemenskap är tre ord som väl sammanfattar hur jag upplever det att vara företroendevald här i London, säger Per Nordangård, kyrkorådet i London.

  För de omkring 40 000 svenskar som finns i London är Svenska kyrkan en fast punkt i metropolen, även för dem som inte är vana att gå i kyrkan hemma i Sverige.
   
  - Jag vill verka för en utveckling där kyrkan - även hemma i Sverige - tydligare blir en ”kyrka mitt i byn”, säger Per Nordangård.

  Redaktör
  Susanne Gorne, Kommunikationsavdelningen
  Innehållsansvarig
  Henrik Bodin, Svenska kyrkan i utlandet
  Uppdaterad
  2020-10-29
  X
  Dokumentid: 1356658- Webid: 1329903 - Unitid: 2147483092