Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Svenska kyrkan i utlandet

  Kris- och katastrofberedskap

  Behöver du akut stöd och hjälp i en påfrestande händelse eller vill du ha support med krisplaner, övning och fortbildning?

   

  Medan krisen pågår

  Krissamordningen vid kyrkokansliet är en stödfunktion för alla utlandsförsamlingar i allt som rör krishantering och krisberedskap. 

  Skapad:2017-10-26 11:31:00

  Kyrkokansliets larmnummer är:
  +46 771 38 40 00

  Hit kan du som anställd eller förtroendevald för Svenska kyrkan i utlandet ringa om du drabbas av:

  • Katastrof: exempelvis flygplansolycka, naturkatastrof eller terrorattack.
  • Stor olycka: exempelvis svårare personskada, dödsfall eller andra allvarliga olyckor.
  • Allvarlig händelse: exempelvis personskada, rån eller vid akuta hot. Larmnumret går till SOS-alarm som direkt kan koppla upp medarbetare vid kyrkokansliet. ​

  Övriga kontaktuppgifter:

  • Säkerhetschef Håkan Nilsson: +46 (0)18-18 24 62, +46 (0)-72-235 23 84
  • Pressjouren i Sverige: +46-18 16 94 75
  • Krishanteringssamordnare Thomas Lindström: +46-18-16 96 99 eller +46-70-699 10 30

  I dessa situationer kan du ringa krisjouren

  Du kan ringa kyrkokansliets krisjour alla dagar och tider på dygnet och prata med medarbetare på kyrkokansliet. Larmnumret är den snabbaste vägen till kyrkokansliet i akuta situationer. Du har även möjlighet att bli uppringd av en erfaren krishandläggare som stöd i din bedömning av akuta åtgärder.

  Det kan röra sig om allt från att ni behöver råd om och tips i en situation ni står i och behöver bolla det med någon, eller att det är en mer krävande händelse där ni behöver stöd hemifrån. Det kan också handla om att ni behöver informera Sverige om det som händer.  

  Medietips vid kris   

  • Var tillgängliga och öppna mot media
   Om du inte kan prata precis när media hör av sig, sätt av en tid och meddela media att ”jag kan inte nu, men kl xxx ringer jag”. Håll alltid sådana löften.
  • Visa empati
   Media är en kanal till oroliga anhöriga och vänner i Sverige, och som kyrkans representant är det viktigt att du står för trygghet. Uttryck att "kyrkan är på plats och vi gör allt för att ta hand om drabbade/berörda."
  • Spekulera aldrig
   Alla konkreta frågor om anhöriga är polisens/ambassadens/UD:s ansvar. Hänvisa dit.
  • Bestäm vem som är språkrör/ansikte utåt
   Alla måste inte ställa upp på alla intervjuer. De flesta ringer till kyrkoherden, som troligtvis är upptagen med det som har inträffat. Om det krävs, utse någon annan som kan ta emot samtalen.
  • Prioritera
   Gör en lista på redaktioner som hört av sig, och prioritera. Pressjouren på kansliet (+46-18 16 94 75) kan också hjälpa till, dygnet runt. Men svara alltid i telefon och notera önskemål.
  • Utnyttja webb och sociala medier
   Använd församlingens webbplats för information samt Facebooksida eller annat socialt medium. Lägg ut tydlig information som media och allmänhet frågar efter. Det sparar tid – och når många i en pressad situation. Länka gärna till webbplatsen från sociala medier, om du har tidsbrist. ​​

  Att möta media

  I den här filmen får du tips och lär dig hur du ska möta media. En kort kurs med Stefan Håkansson, pressekreterare.

   

  Förbereda sig för kris

  För att vara förberedd på et bra sätt behöver man som arbetslag prata igenom sina rutiner, vem som gar ansvar vid en krissituation, och helst också öva på tänkbara scenarier. 

  Material för arbetslag om krishantering

  Sedan 2018 finns ett nytt material för krishantering i arbetslagen inom Svenska kyrkan. Här finns materialet om krishantering i arbetslagen.

  Krissamordningen som resurs

  I det vardagliga arbetet är krissamordningen en resurs för utlandsförsamlingarnas krisberedskap. Krissamordningen kan stötta med övning och fortbildning. Krissamordningen sammanställer också erfarenheter av incidenter och krishändelser. Vi kan förmedla samverkanskontakter med övriga trossamfund, organisationer och myndigheter, och vi är samrådspart i säkerhetsfrågor som alltid är aktuella.

  Samverkansavtal med Norska Sjömannskirken

  Sedan 2013 har utlandskyrkan ett samverkansavtal för krisberedskap med norska Sjömannskirken, som vi har täta kontakter med. 

  Mer resurser

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Jiang Millington, Svenska kyrkan i utlandet
  Uppdaterad
  2021-02-16
  X
  Dokumentid: 1356671- Webid: 1329903 - Unitid: 2147483092