Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Svenska kyrkan i utlandet

  Fundraising

  Foto: Gustaf Hellsing

  Fundraising är ett verktyg för församlingen att fortsätta bredriva verksamheten. Samtidigt får människor möjlighet att bli delaktiga och vara med och förverkliga församlingens visioner.

   

  Fundraisingakademien

  Som hjälp för församlingar har utlandskyrkan arbetat fram en utbildning i fundraising: Fundraisingakademien.

  Gå till Fundraisingakademien

  Varför fundraising?

  Vi vill se hållbara församlingar som kan fortsätta vara kyrka på svenska utomlands. De gudomliga och diakonala möten som vi kan erbjuda svensktalande människor i länder utanför Sverige är viktiga. Men eftersom antalet medlemmar i Svenska kyrkan minskar, så påverkas vår möjlighet att bedriva verksamhet, både i Sverige och utomlands. Därför blir Svenska kyrkan i utlandets församlingar mer och mer beroende av egen insamling. Där är fundraising ett bra verktyg.​

  Fundraising inget nytt

  I praktiken betyder fundraising framförallt kommunikationsarbete. Med fundraising fördjupar man befintliga relationer - eller skapar nya - med människor som har gemensamma värderingar och visioner.

  Filantropisk fundraising har existerat i flera tusen år. Redan under antiken samlade människor in pengar för bland annat amfiteatrar och stora spel. Religiös fundraising finns i alla religioner. Historiskt har det använts för att bygga religiösa samlingsplatser eller för att hjälpa fattiga. 

  Fundraising inom kyrkan bidrar till att knyta medlemmarna till kyrkan, att vinna tillbaka medlemmar som lämnat kyrkan och locka till sig nya.​

  Fundraising i Bibeln

  I Bibeln förekommer gåvan nästan överallt. Gud prisas som den som gav rikligt i tidernas begynnelse: jorden, mänskligt liv och allt vad livet kräver. Slutligen gav Gud till och med sig själv genom att offra sin son. För att hitta teologiska motiv till fundraising i form av kollekt eller gåva behöver man bara läsa Paulus, framförallt åttonde och nionde kapitlet i Andra Korinthierbrevet.

  Fundraising idag

  Fundraising blir allt vanligare även i Sverige. Fler och fler organisationer och kyrkor arbetar med fundraising på olika sätt, något vi i Svenska kyrkan traditionellt inte är vana vid.

  Om man med kommunikation kan göra människor nyfikna på kyrkans teman och aktiviteter, få dem intresserade och nå ut till dem, kommer människorna själva att känna en önskan att vara med och hjälpa till. Det blir lättare att få människor att vara närvarande och att delta i och stödja projekt.

  Fundraisingakademin - utbildning för församlingar

  Fundraising-akademien syftar till att sprida kunskap, intresse och inspiration kring att starta och utveckla sin församlings insamlingsverksamhet.

  Utlandskyrkan har arbetat fram utbildningen tillsammans med Patrik Haggren, tidigare insamlingschef inom Stockholms Stadsmission och Svenska Naturskyddsföreningen samt utvecklingsansvarig inom Svenska Röda Korset.

  Skapad:2020-05-14 19:15:00

  I avsnitt 1 lär du dig om givandets fundament, gåvoformer, gåvorelationer samt givaren och ändamål.

  Ta del av Fundraisingakademien avsnitt 1
  Skapad:2020-05-14 19:24:00

  I avsnitt 2 lär du dig om givarkommunikation och ändamål. Du får göra en övning samt lära dig vilken förberedelse som krävs för en akutinsamling.

  Ta del av Fundraisingakademien avsnitt 2
  Skapad:2020-05-14 19:51:00

  I avsnitt 3 lär du dig du om insamlingsmetoder och insamlingsteknik.

  Ta del av Fundraisingakademien avsnitt 3
  Skapad:2020-05-14 19:51:00

  I avsnitt 4 lär du dig om insamlingskampanjens genomförande och uppföljning samt kommunikationen och omvärldsbevakning kring kampanjen.

  Ta del av Fundraisingakademien avsnitt 4
  Skapad:2020-05-14 19:52:00

  I avsnitt 5 lär du dig om tekniken peer-to-peer, som insamlingsorganisationer använder för att involvera vänner, givare, medlemmar och supporters i att samla in pengar ur sina egna nätverk.

  Ta del av Fundraisingakademien avsnitt 5

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Susanne Gorne, Kommunikationsavdelningen
  Uppdaterad
  2021-09-08
  X
  Dokumentid: 1473222- Webid: 1329903 - Unitid: 2147483092