Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Svenska kyrkan i utlandet

  Församlingsordning

  För varje utlandsförsamling ska det finnas en församlingsordning. Beslut om församlingsordningen fattas av församlingens beslutande organ.

   

  Kyrkoordningen 2 kap. 13 §

  För varje utlandsförsamling ska det finnas en församlingsordning. Beslut om församlingsordningen fattas av församlingens beslutande organ. I församlingsordningen ska alltid finnas bestämmelser om vilka av kyrkoordningens bestämmelser som gäller för församlingen, om församlingstillhörighet samt om rösträtt och valbarhet i församlingen.

  En församlingsordning för en viss församling ska för att gälla vara fastställd av kyrkostyrelsen efter att Domkapitlet i Visby stift har getts tillfälle att yttra sig.

  Kyrkostyrelsen får utfärda närmare bestämmelser om församlingsordningen.

  (Kapitlet utbytt SvKB 2012:14)

  För utarbetande och beslut om församlingsordning gäller bestämmelserna i kyrkoordningen samt bestämmelserna i SvKB 2010:1.

  En församlingsordning får dock avvika från dessa bestämmelser om det är nödvändigt för att en utlandsförsamling inom Svenska kyrkan ska kunna samverka med en annan kyrka eller följa gällande rätt i det land där församlingen är verksam.

  Observera att ett par saker uttryckligen måste anges i församlingsordningen (se SvKB 2010:1 och listan här nedan).

  I församlingsordningen ska följande framgå:

  • att de bestämmelser i kyrkoordningen  som särskilt avser utlandskyrkan gäller för församlingen
  • vilket geografiskt område som är församlingens huvudsakliga ansvars- och verksamhetsområde
  • vem som får tillhöra församlingen och hur man blir medlem
  • medlemsavgift
  • församlingens beslutande organ, kyrkorådet som församlingens styrelse
  • kyrkorådets uppgifter och arbetsformer
  • bestämmelser om rösträtt och valbarhet
  • samråd och beslutsfördelning beträffande församlingens gudstjänstliv
  • upplåtelse av församlingens gudstjänstrum
  • att det skall föras ministerialböcker
  • att dop och konfirmation i Svenska kyrkans ordning meddelas till Kyrkostyrelsen
  • bestämmelser om ekonomisk förvaltning och revision
  • kollekter
  • beslut angående ändringar i församlingsordningen

  Mallar och rutiner

  Nedan hittar du mallar och rutiner för församlingsordningar. Det rekommenderas att vid upprättandet av församlingsordningen i så stor utsträckning som möjligt följa kyrkoordningens formuleringar och disposition.

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Jiang Millington, Svenska kyrkan i utlandet
  Uppdaterad
  2021-02-26
  X
  Dokumentid: 1363996- Webid: 1329903 - Unitid: 2147483092