Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Svenska kyrkan i utlandet

  Församlingsinstruktion

  En församlingsinstruktion ska utarbetas för församlingar och övriga utlandsverksamheter.

   

  Vad församlingsinstruktionen ska innehålla

  Församlingsinstruktionen anger de ramar inom vilka kyrkoherden har att leda församlingens verksamhet, utifrån den grundläggande uppgiften.

  Församlingsinstruktionen ska innehålla ett pastoralt program som beskriver hur församlingen fullgör sin grundläggande uppgift; att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Det innebär att en analys görs av församlingen och dess omvärld och en reflektion över hur den grundläggande uppgiften ska utformas i det egna lokala sammanhanget.

  Församlingsinstruktionen ska också ange regler om fortbildning för personal som arbetar med gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.​

  Så utarbetas och godkänns församlingsinstruktionen

  Församlingsinstruktionen utarbetas av kyrkoherden och kyrkorådet. Den utfärdas av domkapitlet efter godkännande av kyrkorådet och kyrkoherden var för sig och efter att Nämnden för Svenska kyrkan i utlandet har getts tillfälle att yttra sig.

  Efter att domkapitlet har utfärdat församlingsinstruktionen är den bindande för församlingen.

  Fråga om ändring av församlingsinstruktionen för en församling får väckas av kyrkorådet, kyrkoherden eller domkapitlet. En ändring godkänns och utfärdas på samma sätt som instruktionen. (SvKB 2002:7; 2005:17)​

  Ladda ner

  Redaktör och innehållsansvarig
  Jiang Millington, Svenska kyrkan i utlandet
  Uppdaterad
  2017-03-17
  X
  Dokumentid: 1354000- Webid: 1329903 - Unitid: 2147483092