Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Svenska kyrkan i utlandet

  Fastighetshandbok för utlandskyrkan

  Fastighetshandboken är en hjälp i arbetet med lokalernas skötsel och förvaltning. Här kan du läsa den och även ladda ner dokument till stöd vid kontroller av lokalerna.

  Mindre reparationer, tillsyn, skötselronder, avfallshantering, värme, ventilation, serviceavtal, fastighetsskatt, samfälligheter … I en lokal finns det en mängd områden som kräver regelbunden uppmärksamhet. Det finns också många egenkontroller som måste utföras för att säkerställa en god skötsel och att lokalerna följer lagar och regler.

  Därför behöver vi arbeta med skötsel och förvaltning

  Det övergripande målet med skötsel och förvaltning är att inom ramen för lagar, regler och utlandskyrkans policyer långsiktigt nå lägst total kostnad för hela Svenska kyrkan i utlandet. Ytterst är målet att stärka vår grundläggande uppgift att vara kyrka.

  Hur fastighetshandboken är uppbyggd

  Handboken beskriver kortfattat de många områden som en församling behöver vara insatt i för att sköta och förvalta sina lokaler enligt fastighetspolicyn. Den innehåller checklistor, praktiska tips och handledning i församlingens arbete med sina lokaler.

  Fastighetshandboken finns i två versioner: Församlingsägda lokaler där församlingen är huvudman och Kansliägda lokaler där kyrkokansliet är huvudman.

  Handboken är uppdelad i två delar. Den första delen behandlar drift och skötsel av lokaler och byggnader i allmänhet. Den behandlar också församlingens skötselansvar i allmän bemärkelse. Den andra delen innehåller ett tiotal avsnitt som konkret behandlar olika delar, till exempel försäkringar, budget, samfälligheter och årlig skötselplan.​

  Läs Fastighetshandboken för församlingsägda lokaler

  Här kan du läsa Fastighetshandboken för församlingsägda lokaler. Ladda ner hela handboken som pdf längst ner.

  1. Budget och bokföring 
  2. Grannar och omvärld
  3. Myndighetskrav
  4. Efterleva myndighetskrav
  5. Delegation och behörighet
  6. Att låna lokaler
  7. Leverantörer och avtal
  8. Försäkringar
  9. Hjälp när fel inträffar
  10. Informera kyrkokansliet om lokaler
  11. Underhållsplanering

   

  Läs Fastighetshandboken för kansliägda lokaler

  Här kan du läsa Fastighetshandboken för kansliägda lokaler.
  Ladda ner hela handboken som pdf längst ner.

  1. Grannar och omvärld 
  2. Myndighetskrav
  3. Efterleva myndighetskrav
  4. Delegation och behörighet
  5. Låna lokaler
  6. Leverantörer och avtal
  7. Försäkringar
  8. Hjälp när fel inträffar
  9. Informera kyrkokansliet om lokaler

   

  Ladda ner checklistor

  Här kan du ladda ner checklistor som du kan skriva ut på papper och använda när du gör ronder och kontroller i lokalerna.

  Församlingsägda lokaler:

 • Checklista rapport
 • Checklista gemensamheter
 • Checklista 14-dagarsrond
 • Checklista skötseldiagnos
 • Årsplan fastighetsskötsel
 •  

  Kansliägda lokaler:

 • Checklista rapport kansliägda
 • Checklista gemensamhete
 • Checklista 14-dagarsrond
 • Checklista skötseldiagnos
 • Årsplan fastighetsskötsel
 • Redaktör
  Susanne Gorne, Kommunikationsavdelningen
  Innehållsansvarig
  Urban Zackrisson, Avdelningen för fastigheter, kulturarv och service
  Uppdaterad
  2020-10-01
  X
  Dokumentid: 1356700- Webid: 1329903 - Unitid: 2147483092