Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Svenska kyrkan i utlandet

  Brandskyddsarbete

  Brandskyddsarbetet är en del av det löpande drift- och skötselarbete som åligger församlingen enligt gällande lokalförsörjningspolicy.

   

  I Sverige regleras det Systematiska Brandskyddsarbetet (SBA) i Lagen om skydd mot olyckor. I andra länder gäller förstås andra regler, men brandskyddsarbetet är mycket viktigt och vi strävar därför alltid mot att uppfylla lägst svensk nivå på det arbetet. 

  Tips för brandskyddsarbetet

  Nedan följer några allmänna tips för ert löpande brandskyddsarbete. Längst ner på sidan finns länkar till några dokument med regler och tips för brandskyddsarbetet som det ser ut i Sverige. 

  Brandskyddsarbete - både tekniskt och verksamhetsmässigt 

  Brandskyddsarbetet kan grovt indelas i två delar. Dels den tekniska delen, som går ut på att lokalen ska ha förutsättningar att på bästa sätt klara en brand, d.v.s. godkänd utformning och utrustning. Och dels den verksamhetsmässiga delen som går ut på att personal som arbetar i lokalen ska vara informerad och veta hur man beter sig vid en brand. 

  Församlingen har ansvar för brandskyddsarbetet

  För en hyrd lokal finns ibland i hyresavtalet en reglering mellan hyresvärd och hyresgäst av vem som ansvarar för vad gällande den tekniska delen av brandskyddsarbetet. För verksamhetsdelen har verksamhetsutövaren, dvs församlingen, det fulla ansvaret. För ägda lokaler och fastigheter gäller förstås fullt ansvar för församlingen för båda delarna av brandskyddsarbetet. 

  Kontrollera lokala bestämmelser

  Naturligtvis är det regelverket i det aktuella landet som gäller. En kontakt med de lokala brandskyddsmyndigheterna på orten rekommenderas därför starkt om det inte redan är gjort, eller om det var länge sedan senast.
  Be om en inspektion av er fastighet eller hyrda lokal och om en instruktion om vad de lokala bestämmelserna kräver av fastigheten eller lokalen och av personalen som jobbar där. Be dem utfärda godkännanden avseende lokalens utrymningsvägar och brandskyddsutrustning mm. 

  Dokumentera ert brandskyddsarbete 

  För allt brandskyddsarbete gäller en viktig punkt – att dokumentera! Såväl lokalens brandskyddsorganisation, brandskyddsutrustning, utrymningsvägar mm som utförda ronderingar bör dokumenteras. Be de lokala myndigheterna om en instruktion om vad som krävs. 

  Kontrollera regelbundet

  För varje lokal bör en brandskyddsorganisation / -ansvarig vara utsedd. Genomför regelbundna ronderingar i lokalen/fastigheten (stäm även av med brandmyndigheterna för eventuella ytterligare lokala krav). Kontrollera att:

  • godkända utrymningsvägar finns
  • utrymningsvägar och återsamlingsplatser är skyltade och att nödljus finns om det är krav på det,
  • utrymningsvägar inte är blockerade av diverse prylar och skräp,
  • brandvarnare finns i tillräckligt antal samt att brandlarm och brandvarnare fungeraro att brandsläckningsutrustning är servad och fungerande,

  Dokumentera varje rondering och iakttagelser.

  Utbilda och träna med personalen

  Instruera personal som arbetar i lokalen så att de vet vad de ska ha koll på och vad de ska göra vid en brand. Genomför såväl anmälda som oanmälda brandövningar med utrymning och återsamling

  Kontrollera antal personer i lokalen

  Diskutera och bestäm lämplig åtgärd vid evenemang då fler personer kommer till lokalen än vad den är godkänd för och ha löpande kontroll på att maximalt antal personer som får vistas i lokalen inte överskrids.   

  Länkar till brandskyddsdokument

  Nedan följer några bra länkar för den som vill fördjupa sig i svenskt regelverk och allmänna råd: 

   

  Redaktör
  Susanne Gorne, Kommunikationsavdelningen
  Innehållsansvarig
  Urban Zackrisson, Avdelningen för fastigheter, kulturarv och service
  Uppdaterad
  2020-03-31
  X
  Dokumentid: 1488758- Webid: 1329903 - Unitid: 2147483092