Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Svenska kyrkan i utlandet

  Begränsningar för installation av datorprogram

  Du som har en dator från kyrkokansliet kan inte själv installera eller uppdatera program. Orsaken till detta är att vi behöver ha en god informationssäkerhet.

  För en tryggare arbetsmiljö    

  IT-attacker handlar om att få kontroll över information. Till exempel kan användarbehörigheter användas för att få tillgång till stora delar av en organisations IT-system. Det här kan till exempel medföra att: 

  • Oönskad information sprids 
  • Systemet kan överbelastas eller göras oanvändbart 
  • Viktig information kan försvinna när en anställd slutar 

  Ett angrepp kan orsaka stora skador för Svenska kyrkan och dig som anställd. Bekränsningarna finns för att du ska få en trygg och säker arbetsmiljö och slippa besvär på grund av luckor i informationssäkerheten. ​

  Rekommendationerna för dig är att använda de standardprogram som finns redan idag och godkända online-appar. Ofta finns redan installerade program på din dator som erbjuder den funktionalitet du behöver. 

  Ansöka om dispens för att installera program

  Om du ändå vill uppdatera befintliga program eller installera nya behöver du söka dispens via din närmaste chef. För att få dispens krävs: 

  • Att programmet behövs för en ordinarie arbetsuppgift. 
  • Att Svenska kyrkan inte erbjuder något annat program för samma uppgift. 
  • Att programmet eller tjänsten inte är ett hot mot vår informationssäkerhet. 

  Om chefen delar din bedömning om att programmet behövs ska hen skicka en begäran om dispens till Kanslistöd. Om begäran beviljas kontaktar Kanslistöd dig och hjälper dig installera programmet genom att fjärrstyra din dator. 

  Att ansöka om dispens för att bli lokal administratör

  Om du inte har möjligheter att lösa dina arbetsuppgifter utan att ha denna behörighet ska du ta upp det med din chef. Om chefen delar din bedömning ska hen skicka en begäran om dispens till Kanslistöd med en motivation. Kortare dispenser kan Kanslistöd medge på en gång. Om du behöver ha behörigheten mer än bara tillfälligt kommer informationssäkerhetsansvarig på IT-sektionen behöva ta ställning till frågan. 

  Varaktighet för dispenser 

  Programvaror som installerats på din dator finns där så länge inte datorn behöver ominstalleras eller bytas ut. Efter utbyte eller ominstallation kommer du att behöva göra en ny förfrågan om program eller begäran av dispens.

  Dispenser att vara lokal administratör gäller fram till månadsskiftet januari/februari varje år. Så i början av februari kommer även långa dispenser att behöva prövas igen. Detta gäller oavsett när under året en dispens beviljats.

  Godkända program 

  De program som är godkända är dels de program som fanns på din dator när du fick den och dels de som finns att installera via Software Center eller som är tillgängliga via GIP-skrivbordet.

  1. Klicka på sök (förstoringsglaset) i Windows menyn och skriv in Software center.   

   

  2. Öppna Software center och välj vilket program du vill installera.

  Godkända online-appar 

  Om inget annat sägs kan du använda de online-appar som går att köra på din dator. Det finns dock en policy på Kyrkokansliet som säger att innan man börjar använda en så kallad molntjänst så ska man genomföra en så kallad molnanalys.

  Att genomföra en molnanalys

  Många program finns idag som online-appar eller så kallade molntjänster med samma funktioner som ”vanliga” installerade program. För att vara säker på att en programvara som helt och hållet körs på internet har god informationssäkerhet så måste en molnanalys genomföras. Den ska i korthet besvara följande frågor och du hittar nödvändiga dokument nedan. 

  • Finns det redan en godkänd lösning på behovet?
  • Vad är värdet av information för användaren? Vad blir konsekvensen om denna information blir allmän? 
  • Hur säker är molntjänsten i förhållande till risken att informationen blir allmän? 
  • Måste det upprättas ett personuppgiftsbiträdesavtal?
  • Är berörd verksamhetschef införstådd med molntjänsten och hur den fungerar? 
  • Känner ansvarige på IT-sektionen till detta? 
  Filer för nedladdning
  Redaktör och innehållsansvarig
  Susanne Gorne, Kommunikationsavdelningen
  Uppdaterad
  2019-10-29
  X
  Dokumentid: 1440945- Webid: 1329903 - Unitid: 2147483092