Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Svenska kyrkan i utlandet

  Arbetsmiljöarbete i utlandsförsamling

  Foto: Kajsa Kax

  Här hittar du vägledning när det gäller arbetsmiljöarbete för utlandsförsamlingar.

  Syftet med informationen är att den ska hjälpa er att arbeta med arbetsmiljö. Ett dokumenterat arbetsmiljöarbete är en trygghet för församlingen men också för att visa upp vid tillsyn från den lokala tillsynsmyndigheten. Ett gott arbetsmiljöarbete är dessutom viktigt för Svenska kyrkans värdegrund.   

  Informationen är skriven utifrån ett svenskt perspektiv. Vid en genomgång över arbetsmiljöarbetet behöver ni anpassa arbetsmiljöarbetet till de lokala regelverken.

  Dokumentation i arbetsmiljö

  En bra utgångspunkt i upplägget är att utgå från de mallar som finns på kansliet och anpassa till er verksamhet. De olika delarna i dokumentationen av arbetsmiljö är: ·        

  Policys

  Policys är grundprinciper för en organisations handlande allmänt eller i ett visst avseende. Exempel:

  Riktlinjer

  Riktlinjer är dokument som innehåller en anvisning eller rekommendation för hur en policy ska uppnås. Exempel:

  Rutiner

  Rutiner är ett bestämt tillvägagångssätt för hur en aktivitet ska utföras och hur ansvaret för utförandet är fördelat i verksamheten. Exempel:

  Övrig dokumentation

  Annan dokumentation är exempelvis informationsblad eller formulär. Exempel:

  Tillvägagångssätt vid arbetsmiljöarbetet

  1. Kartlägg.
   Se över det arbetsmiljöarbete som finns på plats idag.
  2. Granska.
   Finns nödvändiga dokument (policy, riktlinjer, rutiner, dokumentation) och täcker relevanta områden/situationer i verksamheten? Vilken/vilka kompletteringar behöver göras enligt den juridiska genomgången?
  3. Åtgärda.
   De områden/situationer som behöver ses över behöver kompletteras med ett dokumentarbete. Se ovan nämnda exempel på dokumentmallar.   

  Vad är arbetsmiljö?  

  World Health Organisation ”WHO” har tagit fram en definition av arbetsmiljö som lyder: "Arbetsmiljö en sammanfattande benämning på biologiska, medicinska, fysiologiska, psykologiska, sociala och tekniska faktorer som i arbetssituationen eller i arbetsplatsens omgivning påverkar individen." God arbetsmiljö kan definieras som något mer än neutral arbetsmiljö, som en arbetsmiljö som har positiva, gynnsamma effekter på individen.

  Det finns ett antal faktorer som anses känneteckna god arbetsmiljö enligt en kunskapsöversikt från Arbetsmiljöverket. De mest frekventa omnämnda faktorerna är positiva, tillgängliga och rättvisa ledare, utvecklad kommunikation, samarbete/teamarbete, positivt socialt klimat, medinflytande/delaktighet, autonomi/empowerment, rolltydlighet med tydliga förväntningar och mål, erkännande, att utvecklas och växa i arbetet, lagom arbetstempo och arbetsbelastning, administrativt och/eller personligt stöd i arbetet, bra fysisk arbetsmiljö och bra relationer till intressenterna.    ​​

  Frågor eller funderingar?

  Har ni behov av stöd i arbetet med arbetsmiljön är ni välkomna att kontakta Christina Grafström HR-partner för avdelning Svenska kyrkan i utlandet, +4618169785 Christina.Grafstrom@svenskakyrkan.se​

  Redaktör och innehållsansvarig
  Nathalie Fors, Svenska kyrkan i utlandet
  Uppdaterad
  2021-06-08
  X
  Dokumentid: 1545868- Webid: 1329903 - Unitid: 2147483092