Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Svenska kyrkan i utlandet

  Förvaltning och administration i utlandsförsamling

  Här finner ni stöd för utlandsförsamlingens administrativa delar. Innehållet hjälper församlingarna att efterfölja regler och ha en strukturerad översikt över verksamheten.

  På den här sidan hittar ni stöd för att gå igenom församlingens olika administrativa områden. Som hjälp finns ett arbetsdokument för församlingen att gå igenom.

   Arbetsdokumentet ska …

  1. vara ett praktiskt stöd för församlingarna i kartläggningen över regelefterlevnad inom olika verksamhetsområden.
  2. vara ett stöd för avdelningen Svenska kyrkan i utlandets verksamhetsfrämjande arbete. Från och med år 2022 kan beslut om kommande års anslag påverkas beroende på församlingens åtgärder.
  3. leda till att Svenska kyrkans grundläggande principer, människovärdesprincipen och principen om det goda förvaltarskapet, förstärks hos utlandsförsamlingarna.  Det betyder att genom att exempelvis se till att fullgoda försäkringar och tillräckliga rutiner finns, tar vi ansvar för församlingen både idag och i framtiden.

  Arbetsdokumentets upplägg

  Dokumentet bygger till stora delar på slutsatser från rapporten för den juridiska genomgången. Det bygger också på viktiga aspekter för en hållbar verksamhet där Svenska kyrkans grundläggande principer är i förgrunden.

  De olika områdena i dokumentet är:

  1. Personal
  2. Försäkringar
  3. Juridisk identitet
  4. Dataskydd och personuppgifter
  5. Skatter, redovisning och ekonomi
  6. Tillstånd och säkerhet
  7. Rapporter och statistik

  Redovisning av arbetsdokument

  Arbetsdokumentet ska vara ifyllt och skickat till funktionsbrevlådan svenskakyrkaniutlandet@svenskakyrkan.se  senast den 10/9. 

  Frågor eller funderingar?

  Om ni har frågor, funderingar eller har synpunkter på arbetsdokumentet är ni välkomna att kontakta Nathalie Fors, nathalie.fors@svenskakyrkan.se

  Filer för nedladdning
  Redaktör och innehållsansvarig
  Nathalie Fors, Svenska kyrkan i utlandet
  Uppdaterad
  2022-06-07
  X
  Dokumentid: 1547087- Webid: 1329903 - Unitid: 2147483092