Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Svenska kyrkans internationella arbete

  Ta upp kollekt

  Kollekt kan tas upp vid alla samlingar, gudstjänster, dop, vigselakter, event och konserter. När ni tar upp kollekt och berättar om vad kollekten används till, förstår gudstjänstbesökarna hur stor skillnad deras gåva gör.

   

   

  Ta upp kollekt till katastrofinsatser mars 2019

  Skapad: 2019-03-20 16:10:00

  Under mars drog den förödande cyklonen Idai och kraftiga skyfall in över Malawi, Moçambique, Zimbabwe och närliggande områden. Över 2 miljoner människor har drabbats av ovädret. Många människor uppges vara saknade och dödsiffran på omkomna förväntas stiga till tusentals personer.  

  Svenska kyrkans internationella arbete stöttar med akuta hjälpinsatser. Vårt specialistområde är att utforma allt katastrofarbete på ett sätt som stärker lokala initiativ och resurser – så att de som drabbats själva blir aktiva i hjälpinsatserna. Tillsammans med våra systerkyrkor och samarbetspartner kan vi rädda liv!

  Behov av gåvor till våra humanitära insatser är stort.

  Ta gärna upp en extra kollekt och märk kollekten med "Katastrofinsatser" i Kollekt och betalsystemet (KOB)

  Ladda hem kollektvädjan >>

  Foto: Josefin Casteryd/IKON

  Kollekter fastekampanjen 2019

  Skapad: 2019-01-29 15:57:00

   Här finns förslag på en allmän kollektvädjan för fastekampanjen samt tre specifika kollektvädjan för de 3 rikskollekterna under kampanjperioden.

   

  Vi lever alla under samma himmel. Vi har alla samma rättigheter. Men verkligheten ser helt olika ut.

  Idag är 135 miljoner människor på jorden i akut behov av humanitärt stöd. Det är en siffra svår att förstå, men bakom den finns människor som fått sin trygghet sönderslagen av krig, våld och naturkatastrofer.

  Tillsammans med de kyrkor och organisationer som finns på plats, ger vi människor resurser och stöd att bygga upp sina liv igen. Vårt uppdrag som kyrka och som medmänniskor, är att stötta dem som kämpar för sin överlevnad. Vi vet att alla människor har en egen inneboende kraft. Allt de behöver är resurser och möjligheter. Genom yrkesutbildningar, arbetstillfällen och grupper där människor stöttar varandra, kan de vuxna bli delaktiga och bygga upp sina liv igen. Genom skolor, fosterfamiljer och organiserade fritidsaktiviteter, kan barnen hitta nytt hopp för framtiden.

  Kollekten idag går till Svenska kyrkans internationella arbete - för att vi alla delar samma himmel och samma rättigheter.

  Tack!

  Klicka på texten för att ladda hem förslag på kollektvädjan:

  * Församlingskollekt under fastekampanjen

  * Rikskollekt Fastlagssöndagen 3 mars

  * Rikskollekt Midfastosöndagen 31 mars

  * Rikskollekt Palmsöndagen 14 april

  Förslag på rikskollektvädjan annandag påsk

  Skapad: 2019-03-06 16:13:00

  Annandag påsk måndag 22 april 2019

  ”Möte med den uppståndne”

  Påsken handlar om att gå från mörker till ljus, från död till liv. Berättelsen om att Jesus återvänder för att vandra vid vår sida, är en berättelse om att livet kan återvända.

  Idag är 135 miljoner människor i världen i akut behov av humanitärt stöd. När familjer splittrats av krig och våld, när skördar gått förlorade av torka och översvämning och när minoritetsgrupper nekas sin rätt att existera, behövs både materiellt och andligt stöd för att livet ska ta en ny vändning.

  Svenska kyrkans internationella arbete ger konkret materiellt och psykosocialt stöd till flyktingar på många olika håll i världen - i Jordanien, Libanon, Kenya, Uganda, Etiopen - bara för att nämna några länder.

  Din gåva är viktig för att det arbetet ska fortsätta.

   

   Ladda hem kollektvädjan >>

  Förslag på kollektvädjan utanför kampanjperiod

  Skapad: 2018-09-05 09:04:00

   

  ​Här är förlag på en text att läsa upp i samband med att ni tar upp kollekt till Svenska kyrkans internationella arbete, under de tider på året då det inte är en pågående kampanj:

   

  Guds kärlek utmanar var och en av oss att ta ansvar för varandra och bidra till ett samhälle där alla människor kan leva ett tryggt och värdigt liv. För något har blivit fel när: 

  - Vart fjärde barn i världen lider av kronisk undernäring
  - Var tredje kvinna i världen är utsatt för våld eller våldtäkt
  - Över 65 miljoner människor har tvingats fly från sina hem.

  Det här måste vi som medmänniskor förändra!

  Svenska kyrkans internationella arbete är en erkänd aktör inom humanitärt arbete och internationellt utvecklingsarbete. Tillsammans med systerkyrkor och partner i utsatta delar av världen skapar vi förändring för människor.

  - Vi ger fler män och kvinnor utbildning och försörjning, så att fler barn får näringsrik mat och utvecklande skolgång.
  - Vi ger fler människor kännedom om sina rättigheter, så att de kan organisera sig och stå upp mot förtryckande maktstrukturer.
  - Vi ger fler människor möjlighet att mötas i försonande sammanhang, så att Guds fred kan råda.

  Din kollekt idag behövs i kampen för alla människors rätt till ett värdigt liv.

  Tack!

   

  Klicka här för att ladda hem och skriva ut texten.

   

  Kollekt till Svenska kyrkans internationella arbete för medmänniskor på flykt

  Skapad: 2016-01-15 16:06:00

  Idag befinnser sig 135 miljoner människor i akut behov av humanitärt stöd. Ta gärna upp en extra församlingskollekt till Svenska kyrkans internationella arbete för våra medmänniskor som drabbas av våld, konflikt och naturkatastrof. Märk kollekten "Katastrof" i Kollekt- och betalningssystemet.

  Kollektvädjan för medmänniskor drabbade av katastrof >>

  Film att använda via kollektvädjan >>

  Förbön för medmänniskor drabbade av katastrof >>

   Det finns 13 fastslagna rikskollekter till Svenska kyrkans internationella arbete under 2019. 

  Kontakta Givarservice!

  Skapad: 2015-01-29 10:57:00
  Daniel Söderberg, Maria Wiborgh, Josefin Casteryd

  Foto: Magnus Aronson

  Daniel, Maria och Josefine hjälper dig om du har frågor om gåvor och insamling.

  E-post: givarservice@svenskakyrkan.se

  Telefon: 018-16 96 00

  Vanliga frågor och svar om att ge en gåva

  Församlingen kan välja att låta den som döper sitt barn ta upp en öronmärkt dopkollekt till mentormammaprojektet - för alla barns rätt till ett tryggt liv.  

  Ladda hem kollektvädjan >>

   

  Församlingen kan välja att låta den som döper sitt barn ta upp en öronmärkt dopkollekt till mentormammaprojektet - för alla barns rätt till ett tryggt liv.  

  Ladda hem kollektvädjan >>

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Susanna Olivin, Svenska kyrkans internationella arbete
  Uppdaterad
  2019-03-20
  X
  Dokumentid: 119616- Webid: 26726 - Unitid: 2147483464