Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Svenska kyrkans internationella arbete

  Ta upp kollekt

  Kollekt kan tas upp vid alla samlingar, gudstjänster, dop, vigselakter, event och konserter. När ni tar upp kollekt och berättar om vad kollekten används till, förstår gudstjänstbesökarna hur stor skillnad deras gåva gör.

    

  Under advent och jul pågår julkampanjen med insamling till Svenska kyrkans internationella arbete. Under kampanjperioden finns fyra rikskollekter och många möjligheter att ta upp församlingskollekt till vårt arbete. Nedan finns inspiration för kollektvädjan i form av texter och kort filmklipp.

  Julkampanjens kollektvädjan 2018

  Skapad: 2016-12-06 14:54:00

  Varje dag föds flickor in i förtryck och orättvisor, bara för att de är flickor. Det kan vi inte acceptera. Ingen flicka ska könsstympas eller våldtas. Inget barn ska giftas bort. Ingen ska någonsin nekas, kränkas, hotas, utnyttjas eller tvingas. Varje människa är skapad till Guds avbild och har samma värde och rätt till liv i värdighet – oavsett kön.

  Gud kallar oss att försvara människovärdet, värna skapelsen och leva i tron, hoppet och kärleken. Svenska kyrkans internationella arbete kämpar tillsammans med våra partner runtom i världen för att alla flickor ska få sina rättigheter tillgodosedda. Vi arbetar för att flickor, som nyfödda Grace i Tanzania, ska kunna ta makten över sitt eget liv.

  Dagens kollekt är ett ställningstagande för varje människas okränkbara värde.

  Skriv ut kollektvädjan för julkampanjen

  Julkampanjen filmer

  Skapad: 2016-11-28 13:52:00

  Visa gärna film under kollekt och insamling i julkampanjen.

  Korta filmklipp från Svenska kyrkans internationella arbete går att se direkt på Youtube eller ladda ner från Vimeo.

   

  Gudstjänstmaterial söndag efter jul

  Gudstjänstmaterial trettondag jul 2019

  Förslag på kollektvädjan utanför kampanjperiod

  Skapad: 2018-09-05 09:04:00

  ​Här är förlag på en text att läsa upp i samband med att ni tar upp kollekt till Svenska kyrkans internationella arbete, under de tider på året då det inte är en pågående kampanj: 

  Guds kärlek utmanar var och en av oss att ta ansvar för varandra och bidra till ett samhälle där alla människor kan leva ett tryggt och värdigt liv. För något har blivit fel när: 

  - Vart fjärde barn i världen lider av kronisk undernäring
  - Var tredje kvinna i världen är utsatt för våld eller våldtäkt
  - Över 65 miljoner människor har tvingats fly från sina hem.

  Det här måste vi som medmänniskor förändra!

  Svenska kyrkans internationella arbete är en erkänd aktör inom humanitärt arbete och internationellt utvecklingsarbete. Tillsammans med systerkyrkor och partner i utsatta delar av världen skapar vi förändring för människor.

  - Vi ger fler män och kvinnor utbildning och försörjning, så att fler barn får näringsrik mat och utvecklande skolgång.
  - Vi ger fler människor kännedom om sina rättigheter, så att de kan organisera sig och stå upp mot förtryckande maktstrukturer.
  - Vi ger fler människor möjlighet att mötas i försonande sammanhang, så att Guds fred kan råda.

  Din kollekt idag behövs i kampen för alla människors rätt till ett värdigt liv.

  Tack!

  Klicka här för att ladda hem och skriva ut texten.

   

  Kollekt till Svenska kyrkans internationella arbete för medmänniskor på flykt

  Skapad: 2016-01-15 16:06:00

  Aldrig förr har så många människor tvingats fly från sina hem. Ta gärna upp en extra församlingskollekt till Svenska kyrkans internationella arbete för våra medmänniskor som drabbas av våld, konflikt och naturkatastrof. Märk kollekten "Katastrof" i Kollekt- och betalningssystemet.

  Kollektvädjan för medmänniskor drabbade av katastrof >>

  Film att använda via kollektvädjan >>

  Förbön för medmänniskor drabbade av katastrof >>

  Affisch i A4 >>

  Affisch i A3 >>

  Kontakta Givarservice!

  Skapad: 2015-01-29 10:57:00
  Daniel Söderberg, Maria Wiborgh, Josefin Casteryd

  Foto: Magnus Aronson

  Daniel, Maria och Josefine hjälper dig om du har frågor om gåvor och insamling.

  E-post: givarservice@svenskakyrkan.se

  Telefon: 018-16 96 00

  Vanliga frågor och svar om att ge en gåva

  Redaktör och innehållsansvarig
  Susanna Olivin, Svenska kyrkans internationella arbete
  Uppdaterad
  2018-11-26
  X
  Dokumentid: 119616- Webid: 26726 - Unitid: 2147483464