Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Växjö stift

  Samtalsmaterialet HIMLAKROPP

  Vi har samlat ett enkelt material för självstudier och fördjupande samtal. Syftet är att förstå hur internationellt arbete och hållbarhetssträvanden i vår värld hänger samman med evighet, livssyn och hopp. Att vi lever i samhörighet och ömsesidigt beroende.

  Förhoppningen är att HIMLAKROPP ska vara en hjälp att få ihop globalt och lokalt perspektiv på rättvisefrågor, miljö, fred, samverkan, medmänsklighet och tolerans. I vår globaliserade samtid är hållbarhet en självklar del av kyrkans grundläggande uppdrag. Svenska kyrkans församlingar ska kunna välkomna människor som längtar efter ett brinnande engagemang. Genom handling visar vi vad vi står för. När vi deltar i byggandet av Guds rike gör vi skillnad i världen.

  Foto: Ill: Marlene Lindmark

  På omslaget till samtalsmaterialet HIMLAKROPP syns ett verk av ölandskonstnären Marlene Lindmark. Hennes illustration innehåller detaljer som symboliserar materialets olika delar. Hon fångar känslan av att kroppsligt och himmelskt, fysiskt och andligt, är sammanflätat i en helhet som vi på en och samma gång är bekanta med och främmande inför. Just så mångtydig och motsägelsefull behöver en beskrivning av vår verklighet vara. Vi kan identifiera oss med personen som genomströmmas av universum. Vi är en del av det skapade - vi tillhör det mer än det tillhör oss. Vi kan också skönja mötet med den andre, en som sträcker ut sina armar för en omfamning, som en nära vän.

  Samtidigt kan vi ana formen av Jesu kors. Kosmos hålls samman, djup och höjd förenas, i en antydan om den försoning som gör att "Gud blir allt, överallt". Gränser som vi tänker oss dem, i det yttre och i det inre, mellan det som är jordbundet och det som är tidlöst, överbryggas. Kärleken är internationell, vårt upphov är gemensamt, oändligheten både omger oss och finns inom oss.

  Ungefär en och en halv till två timmar behövs till varje samtalspass, där delandet särskilt ges tid. Som efterord finns en aktivitetsdel, som en hjälp att omsätta det vi samtalat om i praktik. Texter och illustrationer i materialet används med upphovsrättsinnehavarnas tillstånd och får mångfaldigas endast i ickekommersiellt syfte, för eget bruk i samband med genomförande av samtalspassen. Om inget annat anges är texter, översättningar och bearbetningar gjorda av stiftsadjunkt Jonas Löhnn.

  Samtalsmaterialet finns tillgängligt i pdf-format här, på
  internwww.svenskakyrkan.se/himlakropp

  Senaste version är nummer 7, efter reviderng 20150701.
  Vi välkomnar synpunkter och förslag på förbättringar!

  Klicka på bilderna eller länkarna nedan för att öppna samtalsmaterialet

  HIMLAKROPP komplett

  Del 1 LIVET
  Del 2 HELHETEN
  Del 3 PUSSLET
  Del 4 NÄRHETEN
  Del 5 SKILLNADEN
  AKTIVITETSDEL


  Länkar för ytterligare fördjupning:
  SENSUS studiematerial Världens kurs
  Kyrkornas världsråds missionsdokument Tillsammans för livet
  Svenska kyrkans internationella arbete
  Action by Churches Together - Kyrkornas katastrofinsatser
  Svenska kyrkans hållbarhetsarbete
  Svenska kyrkans arbete med klimat och hållbarhet
  Studiematerial till Kyrkans miljödiplomering
  Föreningen Etik och Energi
  Svenska Kyrkans Ungas sida för globala påverkansfrågor som klimat och hållbar utveckling, fred och etisk konsumtion
  Svenska kyrkans Ungas brädspel Optimum
  Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar
  Rättvisemärkt handel - Fairtrade
  Rättvisemärkt handel - Kyrka för Fairtrade
  Verktygslådan Fairtrade
  Nätverket Rättvis handel
  Nätverket Schyst resande
  Projektet Make IT Fair
  Researchorganisationen Swedwatch
  Kristna fredsrörelsen
  Sveriges Kristna Råd - fred, rättvisa och hållbar utveckling
  Svenska muslimer för fred och rättvisa
  Gemenskapen Sant’Egidio
  Ett annorlunda rike – blogg om fredsarbete och andlighet
  Mässan Gemenskapens väg
  Ekumeniska rörelsen Korsvei
  Bibelns texter

  Redaktör och innehållsansvarig
  Jonas Löhnn, Växjö stift
  Uppdaterad
  2018-07-09
  X
  Dokumentid: 775284- Webid: 29144 - Unitid: 7