Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Härnösands stift

  Utveckling av Grupp och Ledare (UGL)

  UGL är en ledarskapsutbildning som vänder sig till dem som vill förstå ledarskap och medarbetarskap i grupper och i dessa hitta sin egen roll. Stiftet erbjuder några kyrkoherdar per år att gå denna utbildning.

   

  Vill du påverka? Då vill du utöva ledarskap

  UGL är en gruppdynamisk utbildning om hur en grupp utvecklas och mognar över tid, vad som händer i gruppen under utvecklingens gång och vad som främjar, respektive försvårar, en positiv utveckling.Kursen handlar också om ledarskapets problematik och möjligheter relaterat till gruppens mognadsutveckling, det vill säga hur ledarskapet kan utformas så att det både främjar uppgiftens lösande och gruppens utveckling. I kursen ingår även att förstå sin egen roll och ansvar i att påverka och bli påverkad, det vill säga självkännedom relaterat till att vara medlem i en grupp eller att ingå i relationer. UGL är en kvalitetssäkrad och licensierad utbildning, vissa villkor kring form och upplägg ska vara uppfyllda för att utbildningen ska berättiga till utbildningsbevis.

  Kort om UGL 

  UGL-Utveckling av Grupp och Ledare, kommer ursprungligen från Försvarsmakten. UGL är en av de mest omtalade ledarskapsutbildningarna i Sverige. Under fem dagar i internatform med minst åtta och maximalt tolv deltagare genomförs utbildningen.Utbildningen får bara genomföras av handledare som är godkända och certifierade av Försvarshögskolan. UGL leds alltid av två handledare.

  För vem lämpar sig UGL?

  UGL riktar sig till både kyrkoherdar, chefer och övrig personal inom Svenska kyrkan med ansvar för personal eller grupper. Kursen riktar sig till dig som vill utveckla ditt personliga ledarskap och lära dig hur du fungerar i relation till andra. 

  UGL för kyrkans anställda

  Varför ska kyrkans anställda gå UGL? Svenska kyrkan arbetar mycket med grupper i olika former. I alla konstellationer där vi människor uppträder och medverkar påverkar vi och påverkas av andra. Hur ska gruppen, personalgruppen och församlingen kunna fortsätta utvecklas? UGL ger deltagarna en värdefull kunskap och träning i hur det går att lösa gemensamma uppgifter med hänsyn till såväl grupp som individ. Svenska kyrkan påminner om det övriga samhället i stort, men vår uppfattning om tro och Gud är det som särskiljer. En UGL för kyrkans anställda innebär förutom ett fokus på gruppens utveckling en möjlighet att pröva det andliga ledarskapet och få utrymme att vid
  sidan om kursen leva i bön. Det andliga får ofta ställas åt sidan även på kyrkliga arbetsplatser, så mycket annat ska hinnas med.Att arbeta som kyrkoherde och/eller chef i Svenska kyrkan ställer höga krav från omgivningen. Att få verktyg och stöd i sitt ledarskap är en viktig förutsättning för att få möjligheten att lyckas som ledare. 

  Ram för UGL

  En viktig förutsättning för UGL är att de som deltar i kursen också är beredda på att ta sitt personliga ansvar för att gruppen ska få möjlighet att utvecklas. För den som deltar är det viktigt att man själv är i psykisk balans och är motiverad att gå kursen. Det är inte tillåtet
  att komma och gå under kursens gång. Annan kvällsaktivitet kan inte planeras in under veckan. UGL är inte någon själavårdskurs, inte heller är kursen tänkt att hantera andra existentiella frågor. Dock ges tillfälle till bön, mässa och enskild andakt under kursens gång. 

  Om metoden

  UGL följer en strukturerad utarbetad metod där handledarna följer en tydlig handledarmanual. Vi följer de direktiv och det koncept som Försvarshögskolan satt upp som mål. Utbildningen bygger på grupputvecklingsteorin Susan Wheelans imgd som genom sin systematik ger deltagaren möjlighet att följa individens, gruppens och ledarens utveckling. Övningar, träningspass och utvärderingar av gruppens utveckling varvas med fakta och teori som berör ledarskap och grupputveckling. 

  Kursinnehåll

  UGL syftar till att deltagarna skall få erfarenhet av gruppdynamiska situationer och förståelsen för sin roll i dessa, genom att:

  • arbeta med reflektion och lärande enskilt och i grupp
  • hantera och förstå konflikter
  • kunna kommunicera direkt och klart
  • förstå känslors inverkan på individ som gruppnivå
  • kunna ta och ge feedback
  • förstå hur funktionalitet, kön och etnicitet påverkar relationer och ledarskap
  • kunna urskilja olika stadier i en grupps utveckling och hur man förhåller sig till dessa
  • förstå att det finns behov av olika ledarstilar
  • få ökat självförtroende och ökad självkännedom  
  Redaktör och innehållsansvarig
  Maria Eddebo Persson, Stiftskansliet
  Ansvarig för intranätet Härnösands stift
  Maria Eddebo Persson, Stiftskansliet
  Uppdaterad
  2017-11-14
  X
  Dokumentid: 1339742- Webid: 29147 - Unitid: 11