Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Härnösands stift

  Utbildningsomgång för unga ledare 2020-2021

  OBS! WEBB

  Ung ledarutbildning steg 3, sker digitalt lördagen den 30 januari. Sista anmälningsdag 25 januari. 

  Man anmäler sig till hela dagen. Alla som anmält sig får en länk till Zoom någon dag innan, detta innebär att om man har unga ledare som sitter själva vid en dator behöver vi få deras mailadress också.  

  --Fram till lunch kan både steg 2 och steg 3 delta, samt de handledare som är med.
  --Passet efter lunch och framåt är för steg 3 och de handledare som är med.
  --Sista passet på dagen - workshop. Här kan ni med fördel förbereda er genom att ta med församlingens verksamhetsplan. Tanken är att ni tillsammans, handledare och steg 3:or, pratar om vad man kan engagera i som ung utöver konfirmandarbetet. Det kan vara ett engagemang i en verksamhet eller grupp såsom övrigt barn och ungdomsarbete, internationella grupper, kyrkvärdsuppdrag, Svenska kyrkans unga eller annat. Eller tillfälliga insatser och aktiviteter som tex: Gudstjänster, soppluncher, insamlingar m.m.  

   

  Program för dagen:
  9.00 Morgonbön
  9.15 Biskop Eva hälsar välkommen och har en introduktion om engagemang och idealitet
  9.45 (inkl. rast) Demokrati i olika sorters möten - Mikael Risenfors
  Vi funderar på vad demokrati är i olika situationer, ifrågasätter vad det betyder och 
  tränar oss i bra- både formella och informella- möten.
  11.30 Svenska Kyrkans Unga har ordet
  12.00 Lunchrast
  13.00 Yrken i Svenska kyrkan 
  14.00 Paus
  14.20 Agera volontär - ett sätt att vara engagerad som ung i internationella/globala frågor
  15.20 Paus
  15.30 Workshop - Ung och engagerad. Steg 3:or och handledare samtalar församlingsvis om vad det finns för möjligheter till engagemang utöver konfirmandarbetet.
  16.50 Avslut

  --------------------------------------------

  Utbildning Steg 1 

  Församlingen/pastoratet utbildar under läsåret sina steg 1:or. Arbetet sker under höst- och vårterminen av handledare i respektive församling/pastorat. Alla som åker på de gemensamma fördjupningshelgerna, följer fastställd kursplan med stöd från det lokala utbildningsmaterialet som tillhandahålls för alla tre stegen. Materialet Kursplan för ung ledarutbildning steg 1, 2 och 3 - Ledarhandledning 2020-2021, ska alla handledare ha i församlingen. Kursplanen finns för nedladdning till höger på denna sida.

  Den kursbok som stiftet bekostar för de unga ledarna är ”Du och konfirmanden”. Denna bok beställer ni till era nya Steg 1:or i församlingen/pastoratet. Kursbok och utbildningsmaterial är gratis. Beställ böckerna här. Ange församling/pastorat, antal och leveransadress vid beställningen. 

  OBS! När ni startat upp arbetet med Steg 1 informerar ni Helena Viberg hur många deltagare ni har.

   

  Fördjupningshelg Steg 2 INSTÄLLD

  Anmälan Steg 2
  Vi arrangerar en fördjupningshelg för Steg 2 och handledare i Vålådalen 
  28-30 augusti 2020.
  Utbildningen är kostnadsfri.
  För att vara med på fördjupningshelg steg 2 skall de unga ledarna ha genomgått steg 1 och i ung ledarutbildning.

  Anmäl såväl deltagare som dig själv som handledare via länken uppe till höger.

  Anmälan är bindande och sista anmälningsdag är måndag 1 juni. Ange din egen (handledares) e-postadress vid anmälan av era ungdomar, så får du en bekräftelse på anmälan. Du som handledare anger också ditt mobilnummer i anmälan.

  Avbokning Steg 2
  Återbud efter 1 juni, debiteras hela deltagaravgiften 2 600 kronor. Detta gäller både unga ledare och handledare. Återbudsplats kan ersättas av annan deltagare. 
  Vid sjukdom krävs läkarintyg som lämnas in senast två veckor efter fördjupningshelgen till Frida Hägglund. Vid inlämnat läkarintyg kräver vi ingen återbudsavgift. 

  Alla avbokningar, ombokningar, ändringar och önskemål efter att anmälan är gjord måste göras till Helena Viberg senast fredag 28 augusti kl. 12.00!


  Fördjupningshelg Steg 3 DIGITAL

  Anmälan Steg 3 - Fördjupningshelgen ställer om och blir digital
  På grund av fortsatta restriktioner med maxantal och den handläggningstid som behövs för att arrangera kurser av denna storlek, görs denna gång steg 3-helgen digitalt.
  Steg 3 sker lördag 30 januari 2021 och kommer innehålla ett antal föreläsningar, workshops och andra inslag. 

  Sista anmälningsdag är måndag den 25 januari.

  I normala fall, när vi har möjlighet att samlas fysiskt till dessa fördjupningshelger, står församlingen för halva kostnaden för unga ledare och handledare, det vill säga 1 300 kr/deltagare och stiftet står för resterande 50% av kostnaderna men eftersom steg 3 denna gång blir digital blir också denna omgång kostnadsfri för församlingarna.


  Avbokning Steg 3
  Avbokning av denna digitala fördjupningshelg sker genom att skicka mail till Frida Hägglund. eftersom denna omgång av steg 3 är digital och kostnadsfri blir det ingen avbokningsavgift för församlingen.

  I normala fall när vi har möjlighet att samlas fysiskt till dessa fördjupningshelger, ser avbokningsreglerna ut så här:
  Återbud efter sista anmälningsdag debiteras med hela deltagaravgiften 2 600 kronor. Detta gäller både unga ledare och handledare. Återbud kan ersättas av annan deltagare. Vid sjukdom krävs läkarintyg som lämnas in senast två veckor efter fördjupningshelgen till Frida Hägglund. Vid inlämnat läkarintyg kräver vi ingen återbudsavgift. 

  Alla avbokningar, ombokningar, ändringar och önskemål efter att anmälan är gjord måste göras till Helena Viberg senast fredag 29 januari kl. 12.00.
  OBS! Vill man anmäla unga ledare till fördjupningshelg krävs av säkerhetsskäl att minst en handledare finns med och ansvarar för dessa under helgen. Om handledaren som skall åka får förhinder måste gruppen avbokas eller annan handledare ta över ansvaret för gruppen. Ev. byte av handledare skall göras innan man åker. Kontakta först kyrkoherde i berörda församlingar för att bestämma vilken lösning som blir bäst. Vi på stiftet behöver också få veta vem som går in som ansvarig för de ungdomar som kommer.​

  ​------------------------------------------------------------

  De gemensamma fördjupningshelgerna drivs av Härnösands stift i samverkan med Svenska Kyrkans Unga i Härnösands stift, och riktar sig till ungdomar som går ung ledarutbildning i församlingen/pastoratet samt deras handledare. Målet är att utbilda och stärka ungdomar som är unga ledare i sin uppgift som förebilder och ledare. Som handledare erbjuds du egen fortbildning i handledarrollen och tillfälle till erfarenhetsutbyte med andra. ​

  Redaktör
  Maria Eddebo Persson, Stiftskansliet
  Innehållsansvarig
  Helena Viberg, Stiftskansliet
  Ansvarig för intranätet Härnösands stift
  Maria Eddebo Persson, Stiftskansliet
  Uppdaterad
  2021-01-19
  X
  Dokumentid: 1229233- Webid: 29147 - Unitid: 11