Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Härnösands stift

  Svenska kyrkans unga Härnösands stift

  Svenska kyrkans unga är Svenska kyrkans barn- och ungdomsorganisation.Svenska kyrkans unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.Här kan du läsa om Svenska kyrkans nnga i Härnösands stifts verksamhet.

  Medlemskap


  Medlem i Svenska Kyrkans Unga kan den under 30 år bli som genom en aktiv handling ställer sig bakom rörelsens idé (se ovan) och syfte (se nedan). Vuxenmedlem är den över 30 år som genom en aktiv handling ställer sig bakom organisationens idé och syfte. Medlemskap är knutet till riksförbundet, varje medlem tillhör en lokalavdelning och ett distrikt.
  Stödmedlem i Svenska Kyrkans Unga är den som ställer sig bakom rörelsens idé och syfte och erlagt av Stora årsmötet fastställd stödmedlemsavgift, för närvarande är medlemsskapet gratis, dvs 0 kr i medlemsavgift.
  Endast medlem har rösträtt i organisationens beslutande organ och möjlighet att av dessa väljas till förtroendeuppdrag, revisorer och en kontaktperson undantagna.
  Lokalavdelning beviljas inträde i rörelsen av förbundsstyrelsen efter skriftlig ansökan som skall åtföljas av yttrande från distriktsorganisationens styrelse. Detta yttrande kan dock ej hindra bildandet av en lokalavdelning.

   

  "Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan.
  Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar."
  //Syftesparagrafen

   

  Vaför Lokalavdelning och Svenska kyrkans unga?

  Svenska Kyrkans Unga är en ideell organisation av barn och unga i Svenska Kyrkan, för barn och unga i Svenska Kyrkan. Letar du efter ett verktyg att jobba vidare med ungdomarna efter konfirmationen? Vill du jobba målinriktat med barngrupperna i församlingen? Saknar du metod för att samla hela barn och ungdomsverksamheten i församlingen under ett tak? Då kanske du ska fundera på att använda Svenska Kyrkans Unga.

  Demokrati, tro, ansvar, utforska den kristna tron, är nyckelord som vi ofta använder. Vill du veta mera, eller vill du bilda Lokalavdelning i din församling? Kontaktuppgifter finns på Svenska kyrkans ungas hemsida.

  Redaktör
  Maria Eddebo Persson, Stiftskansliet
  Innehållsansvarig
  Anders Nordlinder, Stiftskansliet
  Ansvarig för intranätet Härnösands stift
  Maria Eddebo Persson, Stiftskansliet
  Uppdaterad
  2018-09-11
  X
  Dokumentid: 43926- Webid: 29147 - Unitid: 11