Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Härnösands stift

  Stöd vid utbildning av unga ledare

  Unga ledare är ett sätt att stärka församlingens arbete med konfirmander och övrig församlingsverksamhet. Det är också ett sätt att ta ett fortsatt ansvar för unga i Svenska kyrkan som vill utvecklas i ledarskap


  ​Kursplan/kursmaterial för ung ledarutbildning

  Utbildning av unga ledare sker på lokal nivå i församlingar/pastorat. Som stöd till denna utbildning har Härnösands stift i samverkan med församlingarnas medarbetare och unga i stiftet tagit fram en kursplan till de anställda i församlingarna. Kursplanen bygger på tre steg och till steg 2 och 3 erbjuder Härnösands stift fördjupningshelger.

  I kursplanen kan du som handledare i arbetet med unga ledare i församlingen få information om hur denna kursplan är upplagd och varför. Den innehåller beskrivning av vilket syfte och mål varje delmoment i utbildningen har och en hel del förslag på metoder.
  För att delta på de gemensamma fördjupningshelger som Stiftet erbjuder till unga ledare och handledare, skall man i församlingen arbeta utifrån denna kursplan.

  Kursplanen finns för nedladdning till höger på denna sida.

  Kursplanen innehåller även en tystnadspliktsförsäkran som med fördel kan användas för unga som är ideella medarbetare i kyrkans verksamheter, tex konfirmandarbetet. Tystnadspliktsförsäkran finns i PDF längst ner på denna sida.

  Det finns en kursbok för de unga ledare som går utbildningen, den heter Du och konfirmanden och kan beställas gratis av Frida Hägglund. 

  OBS! När ni startat upp arbetet med Steg 1 informerar ni Helena Viberg hur många deltagare ni har.

  Fördjupningshelger

  Stiftet erbjuder fördjupningshelger för unga ledare och anställda handledare i församlingarna. På fördjupningshelgen finns för handledare möjlighet till egen fördjupning och erfarenhetsutbyte med andra handledare. 

  För att kunna delta på dessa helger skall kursplanen som stiftet tagit fram användas. 

  ·         Steg 2 - Gemensam fördjupningshelg för de församlingar med steg 2:or som önskar möta andra unga ledare ute i stiftet och få fördjupning och fler perspektiv. För att delta på denna fördjupningshelg krävs att man arbetat igenom steg 1 lokalt. Fördjupningshelg steg 2 sker vanligtvis sista helgen i augusti eller första helgen i september. Kostnadsfri.

  ·        Steg 3 - Gemensam fördjupningshelg för de för de församlingar med steg 3:or som önskar möta andra unga ledare ute i stiftet och få fördjupning och fler perspektiv. För att delta på denna fördjupningshelg krävs att man arbetat igenom steg 1 & 2 lokalt. Fördjupningshelg steg 3 sker vanligtvis sista helgen i januari. Kostnad 1 300 kr per deltagare även handledare.

  Skickar församlingen ungdomar till gemensamma fördjupningshelger förutsätter det att även handledare följer med. Handledare får vid dessa helger även fortbildning i sitt uppdrag. 

  För information och anmälan till fördjupningshelgerna – se vänsterfliken.                                                                   

   

  ​------------------------------------------------------------

  De gemensamma fördjupningshelgerna drivs av Härnösands stift i samverkan med Svenska Kyrkans Unga i Härnösands stift, och riktar sig till ungdomar som går ung ledarutbildning i församlingen/pastoratet samt deras handledare. Målet är att utbilda och stärka ungdomar som är unga ledare i sin uppgift som förebilder och ledare. Som handledare erbjuds du egen fortbildning i handledarrollen och tillfälle till erfarenhetsutbyte med andra. ​

  Redaktör
  Maria Eddebo Persson, Stiftskansliet
  Innehållsansvarig
  Helena Viberg, Stiftskansliet
  Ansvarig för intranätet Härnösands stift
  Maria Eddebo Persson, Stiftskansliet
  Uppdaterad
  2021-03-23
  X
  Dokumentid: 1286236- Webid: 29147 - Unitid: 11