Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Härnösands stift

  Stöd till församlingarna

  Härnösands stift erbjuder församlingarna stöd inom en rad områden. Nedan listas alla verksamheter som stiftet erbjuder stöd i.

  Skapad:2012-02-23 12:15:00

  Varje församling och pastorat avgör själv hur former för samverkan kan se ut och på vilka områden man är intresserad av att samverka.

  Läs mer om Administrativ samverkan
  Skapad:2010-04-08 13:40:00

  I Svenska kyrkan ska alla barn vara sedda. Därför läggs stor vikt vid verksamheter som riktar sig till barn och unga. Barnens särställning kräver ett brett engagemang i stiftets stöd till församlingarna. Det rör såväl konfirmandarbetet, fritidsverksamheten, arbetet i skolorna och det arbete som görs tillsammans med äldre ungdomar.

  Läs mer om Barn och unga
  Skapad:2013-11-04 11:16:00

  Kyrkomötet har fattat beslut om att barnkonsekvensanalyser ska göras inför alla beslut.Krångligt? Här hittar du webbutbildning och stiftets utbildningsdagar.

  Läs mer om Barnrättsperspektivet och barnkonsekvensanalys
  Skapad:2010-02-05 09:00:00

  Här finns de bidrag församlingarna kan söka från Härnösands stift.

  Bidrag
  Skapad:2014-03-03 12:59:00

  I det diakonala arbetet möter kyrkan människor i utsatta livssituationer. Stiftet strävar efter en betoning av människors rättigheter och att stötta församlingarna att verka där det som bäst behövs.

  Läs mer om Diakoni
  Skapad:2012-12-20 14:02:00

  Folkspråket eller modersmålet har en central roll som bärare och förmedlare av kyrkans liv och tro. I Härnösands stift är teckenspråk, sydsamiska och finska sedan länge etablerade som verksamhetsspråk.

  Läs mer om Flerspråkig kyrka
  Skapad:2011-02-03 13:30:00

  Enligt UNHCR är närmare 60 miljoner människor på flykt i världen idag. De allra flesta söker skydd inom eller nära sitt hemland. En mindre del söker sig längre bort, till länder i västvärlden och däribland Sverige. Att människor bryter upp från sina hemtrakter för att söka skydd från förföljelse är inget nytt fenomen. Den kristna tron är präglad av flyktingskapets erfarenheter. Att välkomna en flykting eller främling in i gemenskapen är centralt för den kristna tron.

  Läs mer om Flykting och integration
  Skapad:2010-01-26 13:10:00

  Alla församlingar ska ha en församlingsinstruktion (FIN).

  Mer om församlingsinstruktionen
  Skapad:2013-12-09 12:08:00

  Att vara förtroendevald är det finaste uppdraget man kan få. Att få förtroendet av medlemmarna att företräda dem är ett uppdrag som kräver ansvar och ödmjukhet. Det handlar om att ha visioner och idéer om hur man vill att kyrkan ska utvecklas och att man just driver dessa visioner tillsammans med andra.

  Läs mer om Förtroendevald
  Skapad:2010-02-05 10:20:00

  Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära gestaltas i både gudstjänst och liv. Det innebär att tron, bekännelsen och läran måste ta sig många uttryck. Det är inte endast fråga om ord och formuleringar av olika slag utan också om lovsång, tillbedjan och medmänsklighet.

  Läs mer om Gudstjänst
  Skapad:2012-12-11 08:40:00

  Härnösands stift är en av huvudmännen bakom Ideellt forum, ett nätverk som syftar till att främja delaktighet och engagemang och där målsättningen är att synliggöra församlingens medlemmar som bärare av kyrkans uppdrag.

  Läs mer om Ideellt arbete
  Skapad:2017-03-30 14:04:00

  Syftet med att bilda pastorat är att se till att den grundläggande uppgiften kan fortsätta att utföras livskraftigt även i mindre församlingar. Stiftsstyrelsen ansvarar enligt kyrkoordningen för att stiftets enheter är geografiskt och ekonomiskt hållbara så att den grundläggande uppgiften kan utföras långsiktigt över hela stiftet.

  Läs mer om Pastoratbildningsarbete
  Skapad:2010-04-22 08:30:00

  Svenska kyrkan tillhör världens största nätverk. Stiftet och dess församlingar är del av detta stora sammanhang, kan ses som lokalkontor i en världsvid kyrka.

  Läs mer om Internationellt
  Skapad:2010-02-10 11:00:00
  Skapad:2010-03-23 09:20:00

  Församlingar, stift och nationell nivå formar gemensamt bilden av Svenska kyrkan. Förutom egna insatser verkar stiftet för att församlingarna ska kunna kommunicera med sina medlemmar effektivt och med gemensamma uttryck.

  Läs mer om Kommunikation
  Skapad:2010-04-13 13:20:00
  Skapad:2010-03-25 14:00:00

  Kyrklig beredskap är Svenska kyrkans samlade förberedelser i samverkan med samhället för att under fred, kris och krig kunna bedriva sin verksamhet. Huvudmålet är att kunna genomföra de uppgifter som man åtagit sig i samhället i olika krissituationer.

  Läs mer om Kyrklig beredskap
  Skapad:2010-02-05 11:30:00

  Från hårdrock till psalmsång. Musiken har en inneboende kraft att samla människor till bön och lovsång. Den har en central plats i Svenska kyrkans gemenskap.

  Läs mer om Kyrkomusik
  Skapad:2017-05-31 09:39:00

  I Härnösands stift finns ett program för stöd till dig som är kyrkoherde eller kyrkorådsordförande i någon av stiftets församlingar eller pastorat. Stödet vänder sig även till de församlingar och pastorat som står i begrepp att rekrytera en ny kyrkoherde. 

  Läs mer om Ledarstöd
  Skapad:2019-04-12 13:54:00

  Svenska kyrkan strävar efter att vara en öppen och trygg mötesplats för alla människor som önskar att vistas där. I Svenska kyrkan tror vi också att mångfald berikar vår gemenskap.

  Läs mer om Mångfald
  Skapad:2010-04-08 10:40:00

  Personal och förtroendevalda har möjlighet till enskild själavård via Härnösands stift. För bokning av samtal och mer information, ta direktkontakt med med Birgitta Nordin, stiftsadjunkt för själavård. e-post: birgitta.nordin@svenskakyrkan.se

  Mer information om samtalsmottagning
  Skapad:2010-03-23 13:40:00

  Retreat har blivit ett förnyat begrepp som berör kyrkans roll som själavårdare. Här efterfrågas ofta kyrkan både för sina kunskaper, och för sina miljöer i form av kyrkor och retreatgårdar.

  Retreat och andlig vägledning
  Redaktör och innehållsansvarig
  Maria Eddebo Persson, Stiftskansliet
  Ansvarig för intranätet Härnösands stift
  Maria Eddebo Persson, Stiftskansliet
  Uppdaterad
  2019-04-12
  X
  Dokumentid: 771384- Webid: 29147 - Unitid: 11