Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Härnösands stift

  Kontaktpersoner vid sexuella övergrepp

  Alla människor har rätt att bli bemötta med respekt. Ingen har rätt att utnyttja en annan persons känslor för att tillfredsställa sina egna känslomässiga behov. Detta gäller även inom Svenska kyrkan och kyrkan vill medverka till att tystnaden kring sexuella övergrepp bryts.

    

  Skapad:2017-07-11 12:13:00

  I varje stift finns sedan 1998 två kontaktpersoner utsedda av stiftet, en man och en kvinna med uppgift är att vara stöd till dem som blivit kränkt av en anställd, förtroendevald eller ideellt arbetande inom Svenska kyrkan.

  Läs mer om Stöd till dig som varit utsatt för sexuella övergrepp

  Vad är sexuella övergrepp?

  Med sexuella övergrepp menar vi i detta sammanhang ett samlingsbegrepp som omfattar allt från olika typer av sexuella trakasserier (verbala-, fysiska- och/eller psykiska) till våldtäkt. Det gäller både brottsliga handlingar och moraliskt klandervärda handlingar. Både män och kvinnor kan vara utsatta för övergrepp och både män och kvinnor kan utsätta andra för övergrepp. 

   

  Skapad:2017-07-11 12:20:00

  Svenska kyrkans bild av hur vi vill att det ska vara är klar: att kyrkan ska vara en trygg miljö där varje individ respekteras utifrån den person man är. Alla ska kunna vara trygga i förvissningen om att ingen anställd, frivillig medarbetare, förtroendevald, församlingsbo eller någon annan person ska utsätta någon för- eller riskera att själv bli utsatt för sexuella övergrepp.

  Läs mer om Kyrkans grundläggande förhållningssätt
  Skapad:2017-07-11 12:25:00

  Nu finns en webbaserad utbildning för dig som arbetar med barn och unga. Utbildningen heter Trygga möten, TM webb, och har tagits fram av Scouterna.

  Läs mer om Trygga möten - en webbaserad utbildning
  Skapad:2017-07-11 12:32:00

  Som ett stöd i arbetet mot sexuella övergrepp har en lag införts om registerkontroll och alla arbetsgivare inom Svenska kyrkan uppmanas att använda sig av den möjligheten.

  Läs mer om Utdrag ur belastningsregistret

   

  Skapad:2017-08-23 16:25:00

  Om det blir aktuellt för en församling/pastorat att göra en orosanmälan till socialtjänsten om att ett barn far illa, finns på denna sida en vägledning och ett stöd för detta.

  Läs mer om Orosanmälan när barn far illa

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Maria Eddebo Persson, Stiftskansliet
  Ansvarig för intranätet Härnösands stift
  Maria Eddebo Persson, Stiftskansliet
  Uppdaterad
  2019-06-12
  X
  Dokumentid: 104945- Webid: 29147 - Unitid: 11