Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Härnösands stift

  Retreat

  Härnösands stift möter människors andliga längtan genom att utbilda medarbetare i andlig vägledning. Retreat ger möjlighet till eftertanke och att fylla på de andliga depåerna.

   

  Det moderna samhällets uppdrivna tempo och komplicerade krav på människor, innebär stort behov av stillhet och tid för eftertanke.

  Jesus säger: ”Följ med mig bort till en öde trakt där vi får vara ensamma och ni får vila er lite”. Det är något av ett retreatens grundord. Att åka på retreat är att få ta ett steg åt sidan från vår vardagsmiljö för att ge rum för relationen till Gud, oss själva och andra. Den ger utrymme för det i livet som oroar och gläder och vi får möjlighet att lyssna in vår längtan och våra behov. I retreaten finns allmänna byggstenar som vi kan finna i många olika goda sammanhang. Det är tystnad, gemenskap, avskildhet, kravlöshet, egen tid. I den kristna retreaten finns så också kyrkans särskilda byggstenar som bibeln, bönen och mässan.
   
  Retreat har blivit ett förnyat begrepp som berör kyrkans roll som själavårdare. Här efterfrågas ofta kyrkan både för sina kunskaper, och för sina miljöer i form av kyrkor och retreatgårdar. Dessa uppgifter är alla församlingsuppgifter. Stiftets uppgift är att ge församlingarna möjligheter att tillgodose de själavårdsbehov som de ser.

  Det finna möjlighet att söka retreatstipendium (max 2 000 kr/ retreat). Det gäller all personal, förtroendevalda och ideella medarbetare i stiftets församlingar och pastorat. Stipendiet avser avgift för retreaten med logi och kost, ej resekostnader, som anordnas inom Härnösands stift såväl som utom stiftet.

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Frida Hägglund, Stiftskansliet
  Ansvarig för intranätet Härnösands stift
  Maria Eddebo Persson, Stiftskansliet
  Uppdaterad
  2022-01-31
  X
  Dokumentid: 43912- Webid: 29147 - Unitid: 11