Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Härnösands stift

  Livsresa för ideella 2022

  Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

  Livsresor är en pilgrimsresa som riktar sig till alla ideella i kyrkan. Till exempel unga ledare, de som arbetar ideellt i den diakonala verksamheten, körsångare, internationellt engagerade, kyrkvärdar, guider, SKUT-ombud, veniater, engagerade i Svenska Kyrkans Unga och förtroendevalda. Minimiålder för att delta är 18 år senast vid utresedatum.

   

   

  Resor 2022

  • Jerusalem prel. 3-10 mars
  • Jordanien prel. 14-23 april
  • Oberammergau prel. 13-21 september

  ​​

  Vad är livsresa?

  Syftet med livsresorna är att fördjupa sin tro i en yttre och inre resa tillsammans med en grupp. Resan ger fördjupande perspektiv i kyrkans grundläggande uppgift (gudstjänst, undervisning, diakoni och mission)  På alla resor kommer det ideella engagemanget och delaktigheten stå i fokus. Möten under resans gång, studiebesök och pilgrimsvandring av olika slag blir naturliga inslag, liksom förberedelsearbete på hemmaplan. På resan möts människor med olika erfarenheter och perspektiv, från olika sammanhang och med olika uppdrag. Det skapar en god grund för erfarenhetsutbyte och fördjupning och för fortsatt arbete efter resan, på hemmaplan. Alla livsresor är självklart alkohol och drogfria.

  Information till livsresenären

  Du som reser skall ha en kontaktperson i församlingen som fungerar som ditt stöd och din kontakt innan och efter resan. Hör av dig till din församling för att ta reda på vem som blir din kontaktperson. Det är din kontaktperson som skickar in anmälan.

  Du som åker på livsresa måste vara beredd på att dela rum med andra livsresenärer – reseansvarig ansvarar för rumsfördelningen. Vår policy är att män och kvinnor sover var för sig och vi blandar heller inte unga och äldre – om det inte finns särskilda skäl.

  Du ansvarar själv för att ta dig till och från Arlanda, då det är därifrån majoriteterna av resorna utgår ifrån. Du står själv för ca: 1 måltid/dag under resan. Obs! Varje livsresa har olika typer av förberedande arbete som du ska göra inför resan. Information om förberedelser finns på respektive sida för varje enskild resa på kurswebben.

  Kostnad

  Totala resebudgeten per person är 12 000 kr. Stiftet står för 6 000 kr, så resterande 6 000 kr är församlingens/pastoratets kostnad. Den ideella och kyrkoherden/församlingsherden i församlingen/pastoratet kommer själva överens om eventuella egenavgifter. Därför är det viktigt att din anmälan är förankrad med kyrkoherde och kontaktperson i församlingen innan den görs. Priset avser halvpension, del i dubbelrum/flerbäddsrum samt inträden. Stiftet fakturerar församlingen 6 000 kr efter genomförd resa. Avbokas resan efter sista avbokningsdatum faktureras församlingen/pastoratet för hela resekostnaden – 12 000 kr.

  Utöver detta tillkommer resa till och från Arlanda, samt kostnaden för cirka: 1 måltid per dag som den ideelle står för själv.

  Anmälan

  Anmälan görs av kontaktpersonen i församlingen/pastoratet via länken uppe till höger på respektive livsresas sida.

  Som ideell behöver du därför lämna dina personuppgifter, adress, tfn nr och e-post till din kontaktperson – som är den som anmäler dig.

  Sista anmälningsdag till Jerusalem och Jordanien är 31 augusti 2021.
  Sista anmälningsdag till Oberammergau är 28 februari 2022.

   

  Avbokningsregler

  Sista avbokningsdatum för Jerusalem och Jordanien är 30 november 2021.
  Sista avbokningsdatum för Oberammergau 30 april 2022.

  Avbokning efter den aktuella livsresans sista avbokningsdatum, debiteras med hela deltagaravgiften 12 000 kr.  Avbokningsplats kan ersättas av annan ideell i församlingen – kontakta i så fall ansvarig person för livsresan. Vid sjukdom krävs läkarintyg som lämnas in senast en vecka efter resan till Frida Hägglund. Vid inlämnat läkarintyg, debiteras församlingen/pastoratet 3 000 kronor, annars full avgift 12 000 kronor. Återbudsavgiften faktureras församlingen/pastoratet. Den ideelle och kyrkoherden/församlingsherden i församlingen/pastoratet kommer själva överens om hur avbokningskostnaderna fördelas mellan församling/pastorat och livsresenären, innan anmälan skickas in.

  Om stiftskansliet tar initiativ till att ställa in resan med kort varsel, debiteras församlingen/pastoratet ingen avgift.​

   

  Foto: Magnus Aronson Ikon

  Skapad:2020-06-05 12:36:00

  Foto: Maria Eddebo Persson

  Skapad:2021-04-27 16:35:00

  Vykort av scenen 1890

  Vykort av scenen 1890

  Skapad:2021-04-27 16:48:00

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Maria Eddebo Persson, Stiftskansliet
  Ansvarig för intranätet Härnösands stift
  Maria Eddebo Persson, Stiftskansliet
  Uppdaterad
  2021-05-07
  X
  Dokumentid: 1391294- Webid: 29147 - Unitid: 11