Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Härnösands stift

  Kyrklig beredskap

  Kyrklig beredskap är Svenska kyrkans samlade förberedelser i samverkan med samhället för att under fred, kris och krig kunna bedriva sin verksamhet. Huvudmålet är att kunna genomföra de uppgifter som man åtagit sig i samhället i olika krissituationer.

  Beredskapsplaneringen finns inskriven i kyrkoordningen. Sedan 2006 har stiftet efterfrågat församlingarnas beredskapsplaner. Samtidigt pågår arbete inom stiftskansliet genom stiftets beredskapsgrupp för en intern och extern beredskapsplan. Samhället efterfrågar kyrkans insatser i allt större utsträckning vid större olyckor och katastrofer.
  För Svenska kyrkans interna samordning och ledning av beredskapen ansvarar Kyrkostyrelsen.

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

  MSB:s uppgift är att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. MSB bidrar till att samhället förebygger händelser och att vara beredd när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger MSB stöd. MSB ska också se till att samhället lär sig av det inträffade. MSB inrättades 2009.

  Arbete med lokal beredskapsplan

  Nationell nivå har tagit fram en utbildningsportal för att ta fram en lokal beredskapsplan.

  Utbildningsportalen hittar du här.

  Redaktör
  Maria Eddebo Persson, Stiftskansliet
  Innehållsansvarig
  mona bentsen, Stiftskansliet
  Ansvarig för intranätet Härnösands stift
  Maria Eddebo Persson, Stiftskansliet
  Uppdaterad
  2021-06-29
  X
  Dokumentid: 44897- Webid: 29147 - Unitid: 11