Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Härnösands stift

  Kulturarvet

  Foto: Maria Eddebo Persson

  Skapad:2021-01-12 08:11:00

  För dig som är intresserad av inventarier finns nu en videoföreläsning om inventarier och Sacer, som är Svenska kyrkans inventariesystem.

  Läs mer om Introduktion till Sacer på video

  Foto: Maria Svensk /Ikon

  Skapad:2020-06-30 13:37:00

  I höst kommer de församlingar som önskar uppstart i lokalförsörjning få tillfälle att boka in Christian Ferm för en dag då han kommer ut till församling/pastoratet och håller en uppstartsträff. 

  Läs mer om Uppstartsträff lokalförsörjning

  Foto: Maria Eddebo Persson

  Skapad:2020-06-25 08:59:00

  Nu har du chansen att lära dig mer om kulturmiljölagen. Stiftsantikvarie Fredrika Björk har tillsammans med Isabelle Engelin, byggnadsantikvarie på länsstyrelsen i Västerrnorrland en halvtimmes lång videoföreläsning om kulturmiljölagen, kyrkliga inventarier och hur man söker tillstånd från länsstyrelsen.

  Läs mer om Föreläsning om kulturmiljölagen

   

   

  Skapad:2017-08-29 13:58:00

  Det är Svenska kyrkans ansvar att vårda och underhålla de svenska kyrkorna som har ett kulturhistoriskt värde. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att byggnaderna ska fungera som rum för livstolkning i det moderna samhället.

  Läs mer om Svenska kyrkan tar hand om landets främsta kulturarv

   

  Foto: Gustaf Hellsing

  Skapad:2018-02-15 07:41:00

  Just nu effektiviseras förvaltningen av Svenska kyrkans fastigheter och byggnader under namnet Gemensamt ansvar. Här får du aktuell information om hur arbetet går framåt i Härnösands stift.

  Läs mer om Gemensamt ansvar

   

   

  Foto: Gustaf Hellsing

  Skapad:2010-04-20 15:50:00

  Kyrkoantikvarisk ersättning är samtliga medborgares ersättning till Svenska kyrkan för att kyrkans kulturhistoriska värden skall upprätthållas och göras tillgängliga för alla.

  Läs mer om Kyrkoantikvarisk ersättning

   

  Foto: Maria Eddebo Persson

  Skapad:2011-11-03 13:50:00

  Vad säger kulturminneslagen om arbeten i och kring en lagskyddad kyrka?*

  Läs mer om Kulturminneslagen och lagskyddad kyrka

   

   

  Foto: Gustaf Hellsing

  Skapad:2017-11-08 08:44:00

  Kyrkounderhållsbidrag är till för att ge stöd till församlingarna med kostnadskrävande arbeten på kyrkobyggnaden. Här hittar du information om hur du söker bidraget.

  Läs mer om Kyrkounderhållsbidrag (KUB)

   

  Foto: Gustaf Hellsing

  Skapad:2017-09-07 12:36:00

  Framöver kommer kulturhistoriska projekt på begravningsplatser bekostats av begravningsavgiften i stället för kyrkoantikvarisk ersättning.

  Läs mer om Begravningsavgiften används till kulturhistoriska projekt på begravningsplatser

   

  Foto: Maria Eddebo Persson

  Skapad:2010-04-26 15:50:00

  En kyrklig inventarie är ett föremål som ”används i samband med gudstjänster och övriga kyrkliga handlingar, till inredning och utsmyckning eller som minnesmärke”. Föremålet ska också ha ett kulturhistoriskt värde och vara ett löst, flyttbart föremål.   

  Läs mer om Kyrkliga inventarier

   

  Foto: Magnus Aronsson

  Skapad:2016-10-31 09:13:00

  En vård- och underhållsplan ska vara ett ändamålsenligt instrument för förvaltning, skötsel och underhåll.

  Läs mer om Vård- och underhållsplaner

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Maria Eddebo Persson, Stiftskansliet
  Ansvarig för intranätet Härnösands stift
  Maria Eddebo Persson, Stiftskansliet
  Uppdaterad
  2021-06-09
  X
  Dokumentid: 46892- Webid: 29147 - Unitid: 11