Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Härnösands stift

  Kontakt med anställda på Härnösands stift

  Här kan du söka personal som arbetar vid Härnösands stift.

   

   

  Skapad:2017-10-19 13:17:00

  Kontaktuppgifter till administrativ personal vid Härnösands stiftskansli.

  Läs mer om Administration och service
  Skapad:2017-10-19 13:31:00

  Här hittar du kontaktuppgifter till biskopen och biskopens stab. Biskopen är stiftets högsta andliga ledare och har ett särskilt ansvar för präster och diakoner i regionen. Biskopen leder också arbetet i domkapitlet och stiftsstyrelsen.

  Läs mer om Biskopens stab

   

  Skapad:2017-10-19 13:34:00

  Här hittar du de personer som arbetar med frågor som rör barn, ungdom, skola och konfirmand. I arbetslaget ingår såväl teologisk som pedagogisk kompetens.

  Läs mer om Barn, ungdom, skola och konfirmand
  Skapad:2017-10-19 14:00:00

  Här hittar du kontaktuppgifter till stiftsdirektorn och enhetscheferna. Stiftsidrektorns främsta uppgifter är att samverka med biskopen och stiftets förtroendevalda, företräda stiftet samt leda och utveckla stiftskansliets verksamhet. Enhetscheferna leder de olika enheterna på stiftskansliet.

  Läs mer om Chefer

   

  Skapad:2017-10-19 13:46:00

  Kyrkans skog, jord och fonder går under namnet prästlönetillgångarna. Dessa förvaltas av egendomsförvaltningen. Här finns kontaktuppgifter till jägmästare och skogsvaktare i Härnösands stift.

  Läs mer om Egendomsförvaltningen
  Skapad:2017-10-19 13:36:00

  Kontaktuppgifter till ekonomipersonal vid Härnösands stiftskansli.

  Läs mer om Ekonomi

   

  Skapad:2017-10-19 13:39:00

  Pressekreterare, webbredaktör och kommunikativt stöd. De arbetar externt med kommunikation mot exempelvis journalister, men också internt på kansliet och inomkyrkligt med stöd till församlingarna i stiftet.

  Läs mer om Information och kommunikation
  Skapad:2017-10-19 13:41:00

  Svenska kyrkan ansvarar för en mängd byggnader. Många av dem av kulturhistoriskt värde. För att stötta församlingarna i vård och underhåll av byggnader finns vid Härnösands stift såväl byggnadsingenjör som stiftsantikvarie.

  Läs mer om Kulturarv och byggnader

   

  Skapad:2020-06-08 12:45:00

  Hållbar utveckling handlar om hur vi lever och hur våra livsvillkor ser ut. Det handlar om oss människor och allt annat liv på jorden. En hållbar utveckling ska sträva efter att tillfredsställa dagens behov lokalt såväl som globalt utan att äventyra framtiden. Klimatförändringarna är inte en fråga som kan skjutas på framtiden – effekterna är kännbara redan idag. Härnösands stift har två personer som arbetar med miljö- och hållbarhetsfrågor.

  Läs mer om Miljö- och hållbarhetsfrågor
  Skapad:2017-10-19 13:43:00

  Stöttar i personalfrågor såväl inom kansliet som gentemot församlingarna i stiftet.

  Läs mer om Personalkonsulenter

   

  Skapad:2017-10-19 13:48:00

  En stiftsadjunkt är en präst som arbetar med övergripande frågor vid Svenska kyrkans regionala nivå, stiftet.

  Läs mer om Stiftsadjunkter
  Skapad:2019-09-03 14:33:00

  Stiftsarkivarien ger råd och stöd i arkiv- och dokumenthanteringsfrågor och ansvarar för att kansliets handlingar arkiveras enligt de lagar och bestämmelser som gäller för Svenska kyrkan. Här hittar du kontaktuppgifter till stiftsarkivarien.

  Läs mer om Stiftsarkivarie

   

   

  Skapad:2017-10-19 13:51:00

  Diakoni är kyrkans sociala arbete. En stiftsdiakon jobbar med övergripande och samordnande frågor för att stötta det sociala arbetet i församlingarna.

  Läs mer om Stiftsdiakoner
  Skapad:2017-10-19 13:54:00

  Som stiftsjurist arbetar man bland annat med rådgivning i juridik och tolkning av kyrkoordning både inom stiftsorganisationen och gentemot församlingar.

  Läs mer om Stiftsjurister

   

   

  Skapad:2018-08-31 10:43:00

  Musiken spelar en viktig roll i Svenska kyrkan. I stiftet sjunger ungefär 5 500 personer i olika körer, och i kyrkorna hålls årligen över 1 000 musikgudstjänster och konserter. En stiftsmusiker jobbar med övergripande och samordnande frågor för att bidra till att utveckla det kyrkomusikaliska arbetet i stiftets församlingar.

  Läs mer om Stiftsmusiker

  Skapad:2017-10-19 13:59:00

  Undervisning är en av Svenska kyrkans fyra hörnstenar. Vid Härnösands stift finns pedagoger anställda för att stötta församlingarna i deras uppdrag genom utbildningar och inspiration.

  Läs mer om Stiftspedagoger

   

   

  Skapad:2018-05-25 14:07:00

  Härnösands stift har utredare med särskilt ansvar för stiftets pastoratbildningsfrågor. De samverkar med församlingarna och leder processer som resulterar i underlag för stiftsstyrelsens pastoratbildningsbeslut.

  Läs mer om Utredare

   

   

  Härnösands stiftskansli

  Härnösands stift
  Besöksadress: Universitetsbacken 1
  Postadress: Box 94
  871 22 Härnösand
  0611-254 00

  Telefonväxeln är öppen mån-tors 8.00-12.00, 13.00-16.00,
  fredag 8.00-12.00, 13.00-15.00

  Receptionens öppettider
  10.00-12.00, 13.00-15.00 (må-fre)​ 

  e-postadresser:
  harnosand.stift@svenskakyrkan.se
  biskopen.harnosand@svenskakyrkan.se
  harnosands.egendomsnamnd@svenskakyrkan​

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Maria Eddebo Persson, Stiftskansliet
  Ansvarig för intranätet Härnösands stift
  Maria Eddebo Persson, Stiftskansliet
  Uppdaterad
  2020-10-09
  X
  Dokumentid: 733369- Webid: 29147 - Unitid: 11