Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Härnösands stift

  Konfirmand

  Konfirmandarbetet är Svenska kyrkans mest omfattande ungdomsarbete och en del av församlingarnas grundläggande uppgift; att bedriva gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.

  I Härnösands stift deltar nästan hälften av de kyrkotillhöriga 15-åringarna i konfirmationsundervisning. Här har konfirmationsfrågorna varit i fokus under flera år.

  Svenska kyrkan har riktlinjer i konfirmandarbetet som antagits av domkapitlet. Riktlinjerna föreskriver hög kvalité, samverkan, satsning på unga ledare och stark betoning på konfirmandarbetslaget och på arbetet med mål och handlingsplaner. Stiftet erbjuder fortbildning för personal som arbetar med konfirmander, samt introduktionsutbildning för nyanställda i konfirmandriktlinjerna. Stiftet erbjuder även konsultation till församlingarna i konfirmandfrågor.

  Önskar ert konfirmandarbetslag en bättre inblick i konfirmandriktlinjerna samt stöd i hur man kan arbeta med lokala handlingsplaner/konfirmandpastoral i konfirmandarbete? Anmäl dig då till stiftets fortbildningsdagar i konfirmandriktlinjer!

   

  Nya konfirmandriktlinjer

  Foto: Svenska Kyrkans Unga i Härnösands stift

  Sedan 2021 finns nya konfirmandriktlinjer där Härnösands stift har egna som gäller för församlingar/pastorat i stiftet. I dessa riktlinjer hänvisar man till att använda en tystnadspliktsförsäkran för unga ideella i konfirmandarbetet som finns i stiftets kursplan för unga ledare. Kursplanen och tystnadspliktsförsäkran hittar du på denna sida: https://internwww.svenskakyrkan.se/harnosandsstift/stod-vid-utbildning-av-unga-ledare

  I samband med detta hålls kursdagar för konfirmandarbetslag som Biskop Eva och ansvariga för konfirmand på Härnösands stift gärna ser att man prioriterar att gå.  

  För mer information och datum se denna sida,  https://internwww.svenskakyrkan.se/harnosandsstift/kursdagar-i-nya-konfirmandriktlinjer 

   

  Följ upp konfirmandernas åsikter under läsåret

   

  Foto: Magnus Aronson/Ikon

  Nu kan din församling ställa enkätfrågor till konfirmanderna om deras förväntningar och åsikter kring konfirmationsundervisningen genom enkätverktyget Esmaker.

  Information om enkätverktyget hittar du här: 

  https://internwww.svenskakyrkan.se/Konfirmation/folj-upp-konfirmandernas-asikter

   

   

  Samisk konfirmation

  Sverigefinsk konfirmation

  Foto: Stefan Leonardsson/Ikon

  Klicka här för mer info och anmälan

  Redaktör
  Maria Eddebo Persson, Stiftskansliet
  Innehållsansvarig
  Helena Viberg, Stiftskansliet
  Ansvarig för intranätet Härnösands stift
  Maria Eddebo Persson, Stiftskansliet
  Uppdaterad
  2021-03-29
  X
  Dokumentid: 46315- Webid: 29147 - Unitid: 11