Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Härnösands stift

  Svenska kyrkans internationella arbete

  Svenska kyrkan tillhör världens största nätverk. Stiftet och dess församlingar är del av detta stora sammanhang, kan ses som lokalkontor i en världsvid kyrka.

  Svenska kyrkans internationella diakoni och mission bedrivs  under namnet Act Svenska kyrkan,. Detta arbete sker i samverkan med andra kyrkor tillhörande Kyrkornas världsråd inom nätverket  ACT, Action by Churches Together.

   

  Internationellt arbete i Härnösands stift

  Det internationella arbetet i Härnösands stift har några olika fokus. Det handlar om ett globalt lokalt engagemang som bärs av hela församlingen, ofta ett tema på stiftsmöten.  

   

  Mötesplatser 2021

  Varje månad möts stiftets internationella samordnare digitalt på zoom för avstämning, idéutbyte och inspiration. Är du ny samordnare, i din församling eller pastorat, kontakta Maria Wålsten för mer information!

   

  Internationella samordnare & internationella grupper

  I varje församling eller pastorat finns en person som samordnar församlingens/pastoratets internationella arbete, ofta i samverkan med en internationell grupp som kan bestå av både ideella och anställda. Den internationella gruppen kan ordna temakvällar eller hålla insamlingar. I Svenska kyrkan är det vanligt att kraftsamla runt tre insamlingsperioder - fasteinsamling, julinsamling och sommarkamanjen. 

  Stiftet ordnar nätverksträffar för internationella samordnare och utbildningstillfällen för alla internationellt engagerade.

   

  Livsresor för ideella

  I stiftets satsning på livsresor för ideella finns möjlighet för dej som är internationellt intresserad att komma ut i världen och se en del av vad svenska kyrkan gör internationellt. 

   

  Vänstift

  Härnösands stift har fem vänstift som vi har olika typer av utbyte med. Det är:

  • Cape Orangestiftet i Sydafrika
  • Lutherska kyrkan i Slovakien
  • Lincolnstiftet i England
  • Nidaros bispedöme i Norge
  • Lappo stift i Finland

  Ibland tar vi upp stiftkollekt till vårt vänstiftsarbete. Kollekten går främst till att möjliggöra utbyte. Senast handlade det om att representanter från våra vänstift kom till stiftsfesten. ​Bön är viktigt! Genom bön dras vi närmare varandra i den världsvida kyrkan. 

   

  Vänförsamlingar

  Några församlingar i stiftet har en vänförsamling någonstans i världen. ​Det är ett sätt att konkret arbeta med teologiskt utbyte, ömsesidig bön och nätverkande. 

   

  SKUT

  SKUT - Svenska Kyrkan i Utlandet är viktiga mötesplatser för svenskar i utlandet. ​Det finns drygt 40 församlingar i utlandet, och verksamhet på ytterligare cirka hundra orter. https://www.svenskakyrkan.se/iutlandet

   

  Act Svenska kyrkan

  Act Svenska kyrkan är Svenska kyrkans biståndsorganisation.Här hittar du mer information.

  Svenska kyrkans internationella arbete arbetar bland annat med:

  • Katastrofinsatser
  • Arbete för jämställdhet
  • Fred- och försoningsarbete
  • Religionsdialog
  • Demokrati
  • Mänskliga rättigheter

   

  ​​

     

  Redaktör
  Maria Eddebo Persson, Stiftskansliet
  Innehållsansvarig
  05259b68-4419-46b9-9fb6-f9e267bee3c0,
  Ansvarig för intranätet Härnösands stift
  Maria Eddebo Persson, Stiftskansliet
  Uppdaterad
  2021-03-08
  X
  Dokumentid: 47918- Webid: 29147 - Unitid: 11