Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Handbok, bildande av pastorat och församlingar

  Handbok, bildande av pastorat och församlingar

   

  På denna sida finns information, metodmaterial och checklistor för arbetet med att bilda ett nytt pastorat, men handboken kan även användas vid bildande av församling.

  Sidan vänder sig till förtroendevalda och personal som ska förbereda det nya pastoratet med att ta fram underlag och fatta beslut inom de områden som berörs vid en indelningsändring.

  Foto: Adobe stockphotos

  Skapad:2017-01-13 12:10:00

  Det är inte organisationer som förändras. Det är människor som gör det, eller inte.

  Läs mer om Leda förändring

  Foto: Pixabay

  Skapad:2017-01-11 10:21:00

  Inom området personal och arbetsmiljö behöver en rad saker göras från det att stiftsstyrelsen fattat beslut om att ett nytt pastorat ska bildas till i kraftträdandet.

  Läs mer om Personal och arbetsmiljö

  Foto: Pixabay

  Skapad:2016-12-20 11:34:00

  Inför att de nya pastoraten/församlingarna träder ikraft ska en rad beslut fattas, förändringsarbetets riktning tydliggöras och människor involveras. Beslutsorganisation och kommunikationsprocesser behöver gå hand i hand.

  Läs mer om Styrning/ledning under omställningsåret

  Foto: Pixabay

  Skapad:2016-12-20 11:40:00

  En indelningsändring medför att arkiv behöver avslutas och påbörjas. Arbetet organiseras lämpligen i en arbetsgrupp bestående av dem som handlägger diarieföring och arkiv.

  Läs mer om Arkiv

  Foto: Luleå stift

  Skapad:2016-12-20 11:42:00

  I samband med indelningsförändringen behöver man identifiera vilka fastigheter som ägs inom respektive församling/pastorat och att rätt ägare för fastigheterna är registrerade på lagfarten i fastighetsregistret.

  Läs mer om Fastigheter och byggnader

  Foto: Gustaf Hellsing

  Skapad:2016-12-20 11:37:00

  Inför en indelningsändring behöver alla de aktiviteter som ingår i begravningsverksamheten hos samtliga nuvarande församlingar/pastorat belysas.

  Läs mer om Begravningsverksamhet

  Foto: Pixabay

  Skapad:2016-12-20 13:22:00

  Inför en indelningsändring måste samtal föras i interimsstyrelsen kring principiella, övergripande och strategiska frågor. Vad ska uppnås med den nya indelningen, vilka förväntningar och farhågor finns och hur kan ekonomin totalt se ut i den nya enheten?

  Läs mer om Ekonomi

  Foto: Pixabay

  Skapad:2016-12-20 13:26:00

  När en ny organisation skapas finns världens chans att sätta ramarna för en bra och fungerande kommunikation. Internt såväl externt.

  Läs mer om Kommunikation

  Foto: Magnus Arnosson

  Skapad:2016-12-20 11:59:00

  Att göra en BKA handlar om att ta reda på hur barn kommer att påverkas av ett beslut och aktivt förhålla sig till detta, med utgångspunkt i barnets bästa.

  Läs mer om Barnrättsperspektiv (BKA)
  X
  Dokumentid: 1313291- Webid: 1313291 - Unitid: 2147483095