Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Härnösands stift

  Församlingsinstruktioner

  Alla församlingar ska enligt kyrkoordningen ha en församlingsinstruktion (FIN) som utfärdats av domkapitlet. Här finns en enkel vägledning för pastorat och församlingar, att ta hjälp av i arbetet med församlingsinstruktionen.


  Församlingsinstruktionen är tänkt att fungera som lokalt styrdokument och som ett identitets- och grunddokument byggd på teologisk reflektion för församlingarna i deras arbete med den grundläggande uppgiften; att bedriva gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.  

  Samtidigt är instruktionen en presentation av församlingen, dess förutsättningar och verksamhet. Den ska vara ett levande dokument som bearbetas allt eftersom församlingens verklighet förändras. Församlingsinstruktionen är också avsedd att användas av biskopen vid sina visitationer och av domkapitlet när det utövar sin tillsyn.

  Ett väl genomtänkt arbete med församlingsinstruktionen underlättar församlingarnas och pastoratets verksamhet. När församlingsinstruktionen får ligga till grund för den årliga verksamhetsplaneringen, för budgetarbetet och verksamhetsuppföljningen blir den ett levande och fungerande redskap i församling och pastorat.

  Domkapitlet har den 31 augusti 2020 utfärdat en handledning för arbetet med att ta fram en ny församlingsinstruktion.  

   

  Skapad:2021-04-12 08:30:00

  I arbetet med att reflektera kring vad det innebär att ”vara kyrka i dag” är skriften på den här sidan tänkt att vara en introduktion av ett av de mest omdiskuterade och centrala begreppen inom Svenska kyrkan.

  Läs mer om Folkkyrkan - en begreppslig orientering
  Skapad:2021-04-12 08:23:00

  ”Hållbarhet” har idag vuxit från ett mer renodlat begrepp som vi ofta förknippar med miljö och klimat. Det håller fortfarande, men begreppet har utvecklats. I dag inkluderas i princip alla aktiviteter vi åtar oss med en aspekt av hållbarhet.

  Läs mer om Hållbarhetsarbete i församlingsinstruktionen

   

   

  Redaktör
  Maria Eddebo Persson, Stiftskansliet
  Innehållsansvarig
  Göran Lundstedt, Stiftskansliet
  Ansvarig för intranätet Härnösands stift
  Maria Eddebo Persson, Stiftskansliet
  Uppdaterad
  2021-05-21
  X
  Dokumentid: 38298- Webid: 29147 - Unitid: 11