Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Härnösands stift

  Flerspråkig kyrka

  Folkspråket eller modersmålet har en central roll som bärare och förmedlare av kyrkans liv och tro. I Härnösands stift är teckenspråk, sydsamiska och finska sedan länge etablerade som verksamhetsspråk.

  2017 fokuseras insatserna på att arbeta in ett nytt hållbart flerspråkighets- och mångfaldsperspektiv för både främjandet och tillsynen med avstamp i de av kyrkostyrelsen rekommenderade målen för arbetet på andra språk.
   

  MÅL 2017

  Stiftet främjar utvecklingen av fungerande strukturer för arbetet på olika språk på den lokala nivån.
  Insatser:
  • Församlingarna besöks för inspiration i deras arbete med sverigefinsk och samisk verksamhet.
  • Fler ideella medarbetare rekryteras till den finska telefonsjälavården.
  • Teckenspråkiga gudstjänster firas i fyra olika församlingar i stiftet; Härnösands domkyrkoförsamling, Själevads församling, Sköns församling samt Östersunds församling.
  • Fortsatt samarbete med nationell nivå och ett antal stift kring ett nationellt teckenspråkigt utbildningsprojekt i samarbete med Strömbäcks folkhögskola.
  • En påbörjad utbildningssatsning för församlingsanställda i det sydsamiska kärnområdet fortsätter där möjlighet till deltagande vid sammankomsten Samiska kyrkodagar ingår som ett delmoment.

   

  Stiftet främjar ett flerspråkighets- och mångfaldsperspektiv i församlingarnas arbete med barn och unga.
  Insatser:
  • Konfirmandundervisning erbjuds till teckenspråkiga elever vid Kristinaskolan i Härnösand.
  • Ungdomssatsning för elever på Kristinaskolan i form av ett samarbete mellan skolans fritidsverksamhet och Härnösands domkyrkoförsamling.
  • Ungdomssatsningen Teckenspråkig ung i kyrkan där Härnösands domkyrkoförsamling ingår i ett samarbete med nationell nivå och ett antal stift inom ramen för projektet Dela tro dela liv.
  • Stiftet bidrar ekonomiskt till det samiska konfirmandlägret som arrangeras i Luleå stift och som är öppet för ungdomar från Härnösands stift.
  • Samiska dopgåvor och annat samiskt material förmedlas vid behov till stiftets församlingar.

   

  Stiftet stödjer utvecklingen av diakonalt arbete bland språkliga minoriteter i församlingarna.
  Insatser:
  • Undervisning i tro- och livsfrågor på teckenspråk erbjuds på regelbunden basis till daglediga i Härnösand i form av studiecirkel kallad Livets trådar.
  • De diakonala och själavårdande behoven kartläggs inom det sverigefinska området.

   

  Stiftet främjar olika språkliga gruppers möjlighet till delaktighet och inflytande i stiftets och församlingarnas liv.
  Insatser:
  • Inspirationsmaterial om gamla samiska kyrkplatser och kulturmiljöer tas fram tillsammans med stiftelsen Gaaltije. Detta kopplas till vad samiskt kyrkoliv innebär och hur det kan synliggöras i församlingarna i dag.

   

   

   

  Redaktör
  Maria Eddebo Persson, Stiftskansliet
  Innehållsansvarig
  Akar Holmgren, Stiftskansliet
  Ansvarig för intranätet Härnösands stift
  Maria Eddebo Persson, Stiftskansliet
  Uppdaterad
  2020-09-07
  X
  Dokumentid: 771430- Webid: 29147 - Unitid: 11