Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Härnösands stift

  Diakoni

  I det diakonala arbetet möter kyrkan människor i utsatta livssituationer. Stiftet strävar efter en betoning av människors rättigheter och att stötta församlingarna att verka där det som bäst behövs.

  Skapad:2017-08-21 11:47:00

  Vägledning för diakoni kan vara en hjälp att reflektera kring församlingens diakonala uppdrag.

  Läs mer om Vägledning för diakoni i Svenska kyrkan
  Skapad:2013-06-10 10:11:00

  Läs om hur du tar fram en diakonipastoral. Verktyget är en processmetod, som underlättar för församlingen att planera, prioritera och organisera församlingens diakonala arbete.

  Läs mer om Diakonipastoral

  Skapad:2016-08-23 12:20:00

  Det finns möjlighet för enskilda att i svåra situationer ansöka om ekonomiskt stöd från Stiftelsen Maria Lindgrens självhjälpsfond som Härnösands stift administrerar. Ansökan ska lämnas in till församlingen där den sökande bor. Ansökan kan ske löpande under året.

  Läs mer om fonden samt hitta ansökningsblankett

  Flykting/integration

  Den treåriga satsning med extra konsultativt stöd för att underlätta församlingarnas arbete med asylsökande och nyanlända fortsätter. I samklang med detta utökas också församlingarna möjlighet att kunna söka ekonomiskt stöd i samband med hastigt uppkomna behov på området. Läs mer här.

   

  Diakoni på landsbygden

  Diakoni på landsbygden, är ett resultat av diakoniprojektet som är ett treårigt projekt som har haft fokus på idealitet och diakoni på landsbygden. Det pågick mellan 2011 och 2013.
  Det var ett samarbete mellan pastoraten i kontraktet Bräcke-Ragunda och Härnösands stift.
  Inget av pastoraten har diakoner utan ansvaret för det diakonala uppdraget ligger, förutom på kyrkoherden, på komministrarna och församlingsassistenterna, som i sin tur är beroende av ideella krafter.

   

  Redaktör
  Maria Eddebo Persson, Stiftskansliet
  Innehållsansvarig
  Sonja Bjermqvist, Stiftskansliet
  Ansvarig för intranätet Härnösands stift
  Maria Eddebo Persson, Stiftskansliet
  Uppdaterad
  2018-10-17
  X
  Dokumentid: 819087- Webid: 29147 - Unitid: 11