Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Härnösands stift

  Dataskyddsförordningen (GDPR)

  Nu har EU:s dataskyddsförordning (GDPR) blivit svensk lag. Syftet med förordningen är att ge oss människor större kontroll över vilka uppgifter som finns om oss i system och register. Här kan du läsa om vad Härnösands stift kan hjälpa till med i det lokala anpassningsarbetet.

   

   

  Personuppgiftsincident

  Under semesterperioden är det bra att ha en rutin för en eventuell personuppgiftsincident. Vid händelse av en personuppgiftsincident kontaktas dataskyddsombudet snarast för en bedömning om incidenten ska anmälas till Datainspektionen. De församlingar som delar dataskyddsombud med stiftskansliet behöver därför någon som sköter kontakten med dataskyddsombudet när församlingens personuppgiftssamordnare är på ledighet.

  De församlingar som har ett eget dataskyddsombud kan anmäla en eventuell personuppgiftsincident på Datainspektionens webbplats:

  Anmälan av personuppgiftsincident på Datainspektionens webbplats

  En personuppgiftsincident ska anmälas till Datainspektionen inom 72 timmar.

  Vad är en personuppgiftsincident?

  En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller förändring eller till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de personuppgifter som behandlats.

  Ytterligare information om personuppgiftsincidenter och hur de hanteras

   

  Skapad:2018-06-29 07:57:00

  Den 17 mars genomför vi den andra nätverksträffen för personuppgiftssamordnare och dataskyddsombud inom Härnösands stift. Träffen tar plats i på Kyrkans Hus i Sundsvall och blir den första av fyra planerade träffar.

  Läs mer om Planerade nätverksträffar 2020
  Skapad:2018-06-27 08:00:00

  Enligt den nya lagen ska alla pastorat eller självständiga församlingar utse ett dataskyddsombud. Härnösands stift kan ta på sig uppgiften även för de lokala enheterna. Erbjudandet är kostnadsfritt. En förutsättning för att få del av det är att det utses en personuppgiftssamordnare för den lokala enheten.

  Läs mer om Dataskyddsombud

  Anpassad inventeringsmall

  Den här mallen är förenklad för att underlätta arbetet med inventeringen. Mallen ger en bra grund för den registerförteckning som ska upprättas och en samlad bild av den personuppgifts- hantering som behöver dokumenteras.

  Mall för samtycke
  för foto, fil, ljud

  ​Den här blanketten kan användas för att inhämta samtycke från personer som du vill fota, filma eller göra en  ljudupptagning. Observera att du behöver läsa igenom blanketten och anpassa den så att den blir relevant för det sammanhang som du ska använda den i. 

  Ladda ner blanketten

  Informationstexter

  Det kommer att behövas informationstexter till medlemmar och personer som vi har i våra register inom den kyrkliga verksamheten.

  För att underlätta den här anpassningen utformar stiftskansliet  textunderlag som kan användas av församlingarna.

  Mycket av den text som hittills har bearbetats är av generell karaktär och har publicerats på stiftets hemsida. Församlingar kan med fördel återanvända eller länka till texterna efter behov.

  Nu kan GDPR-arbetet starta 

  Nu finns mallar färdiga att använda för alla pastorat och församlingar som behöver komma igång med anpassingen till den nya dataskyddslagen (GDPR).  Det handlar dels om en mall för inventering av de egna lokala tekniska systemen, dels om en mall för att skicka till leverantörerna av systemen och dels om en mall för andra register som innehåller personuppgifter.

  Läs mer här

   

  ​Samtidigt erbjuds även en vägledande e-utbildning som kan göra det enklare att komma igång med jobbet . Allt finns på det nationella intranätet – både grundläggande information och de mallar som behövs för att göra jobbet. 

  För e-utbildningen som finns på den nationella utbildningsportalen krävs inloggning.

  Gå e-utbildningen här

  Skapad:2018-03-19 18:16:00

  Nu finns det extra hjälp att få när det gäller inventeringsarbetet inför att den nya datatskyddsförordningen träder i kraft.

  Läs mer om Inventeringsstöd inför GDPR

   

  Redaktör
  Maria Eddebo Persson, Stiftskansliet
  Innehållsansvarig
  Maria Eddebo Persson, Stiftskansliet
  Ansvarig för intranätet Härnösands stift
  Maria Eddebo Persson, Stiftskansliet
  Uppdaterad
  2021-05-26
  X
  Dokumentid: 1380255- Webid: 29147 - Unitid: 11