Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Härnösands stift

  Barnrättsperspektivet och barnkonsekvensanalys

  Här finns material samlat för att jobba med barnrättsfrågor i församlingen, som ett resultat av kyrkomötets beslut kring barnkonsekvensanalyser i Svenska kyrkan.

   

  Arbetet med barnrättsfrågor kan betraktas från olika håll och bestå av olika pusselbitar, som gemensamt bildar en helhet. Själva förhållningssättet i arbetet, som innebär att man i alla situationer arbetar med barnets rätt och barns perspektiv i bakhuvdet, kompletteras av själva verktyget barnkonsekvensanalys i beslutande organ. Ingen av dessa kan ensam utgöra ett komplett barnrättsarbete i organisationen, men tillsammans kompletterar de varandra för barn och ungas bästa. 

  Materialet på den här sidan är både egenproducerat material, men också tips och länkar till andra organisationer som har arbetat med barnrättsfrågor där vi kan hämta inspiration till vårt eget utvecklingsarbete med barnrätt i församlingen eller i pastoratet. 

  Skapad:2018-10-19 10:45:00

  För att kunna göra en bedömning av hur och varför beslut påverkar barn, behöver man ta reda på vad barn i församlingen – i området och i verksamheten – tycker om sin situation och hur deras livsvillkor ser ut.

  Läs mer om Kartläggning och omvärldsanalys BKA
  Skapad:2018-10-19 10:51:00

  Här hittar du material för att organisera enkla rutiner för att barnrättsperspektivet ska ha en naturlig plats i församlingens verksamhet, samt för att beslutande organ ska kunna strategiskt jobba med barnrättsfrågan genomgående i sina processer.

  Läs mer om Rutiner och strategier BKA
  Skapad:2018-10-19 11:09:00

  När det gäller att jobba med ett barnrättsperspektiv, så behövs det en medvetenhet bland alla kring barnkonventionen, sin roll i barnrättsarbetet och processerna kring det. För att jobba med barnrättsfrågan behövs kompetens på olika områden.

  Läs mer om Utbildning BKA
  Skapad:2018-10-19 11:20:00

  En del rutiner, verksamheter och policys som församlingen redan har eller bör ha, är i förlängningen ett resultat av ett strategiskt barnrättsarbete. Här kommer några rubriker kring olika områden, som grundar sig i att man sätter barn och unga i främsta rummet.

  Läs mer om Metoder och exempel BKA
  Skapad:2013-12-12 12:57:00

  Vad innehåller en barnkonsekvensanalys? Måste vi göra den? Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren.

  Frågor och svar
  Skapad:2020-08-12 11:04:00

  Barn och ungas åsikter om tro och liv, kyrkan och samhället är viktiga för Svenska kyrkan. För att på ett enkelt sätt ta reda på vad barn och unga tycker har nu Härnösands stift börjat använda ”SpeakApp”. Det är ett digitalt verktyg som kan användas för regelbunden inhämtning av information och för kommunikation med barn och unga.

  Läs mer om SpeakApp - ta reda på vad unga tycker
  Skapad:2013-11-27 12:09:00

  Här hittar du gratis handböcker att ladda ner, boktips och nyttiga länkar till statistik och vad FN:s barnkonvention innebär.

  Läs mer om Material

   

  Redaktör
  Maria Eddebo Persson, Stiftskansliet
  Innehållsansvarig
  Maria Vilander Holmquist, Stiftskansliet
  Ansvarig för intranätet Härnösands stift
  Maria Eddebo Persson, Stiftskansliet
  Uppdaterad
  2021-06-18
  X
  Dokumentid: 801453- Webid: 29147 - Unitid: 11