Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Härnösands stift

  Arbetshandledning 2020-2022

  På uppdrag av Härnösands stift inbjuder Vårsta Diakoni till arbetshandledning i grupp

   

  • Erbjudandet riktar sig till präster, diakoner, församlingspedagoger, kyrkomusiker och övrig personal, som arbetar inom samma områden som dessa.

  • Arbetshandledning i grupp innebär att inom tydliga ramar skapa möjlighet för personal att samtala om sitt arbete under ledning av en utbildad arbetshandledare.

  • Syftet är att ge ett reflektionsutrymme som är förebyggande och som hjälper medarbetaren att hålla över tid. Den fokuserar på arbetet och yrkesrollen utifrån grundfrågan: ”Vad gör arbetet med mig?” Arbetshandledningen är utvecklande för den egna yrkesidentiteten likväl som för Svenska kyrkans verksamhet.

  • En grupp träffas under fyra terminer, vanligtvis två timmar per gång, en gång i månaden. Deltagarna kommer från olika församlingar.

  • Grupperna kan förläggas på olika geografiska platser beroende på vad som är lämpligt. Videolänk kan ibland vara ett komplement!


  Kostnad
  Härnösands stift erbjuder kraftig subventionering av arbetshandledningen.
  Arbetsgivaren betalar 2.500 kronor per deltagare för hela perioden.


  Gruppsammansättning
  Efter att intresseanmälningarna kommit in sätts grupper samman, ca 4-7 personer i varje grupp. Deltagarna kommer från olika församlingar och grupperna är sammansatta utifrån yrkeskategorier. Någon ny deltagare kan tillkomma under handledningsperioden.


  Intresseanmälan
  Intresseanmälan görs till Marie Adelgren Thorén, samordnare på Vårsta diakonigård, marie.adelgren.thoren@varsta.se senast 26 maj. 

  Vid anmälan behöver du ange namn, församling, befattning, mailadress, telefonnummer och någon rad om ev. tidigare arbetshandledningserfarenhet, samt vad du förväntar
  dig av denna omgång. Ange också om du behöver någon form av specialkost
  eller har några allergier som vi behöver ta hänsyn till.

  Erbjudande om deltagande skickas ut under juni månad tillsammans med
  uppgifter om gruppsammansättning, handledare, starttid, plats och lokal.
  Därefter bekräftar du ditt definitiva deltagande under augusti månad.

  Grupperna beräknas komma igång under september/oktober.


  Upplysningar
  Mats Haglund, direktor, Vårsta diakonigård, 0611-51 10 42, 072-080 24 42, mats.haglund@varsta.se


  Marie Adelgren Thorén, samordnare, Vårsta Diakonigård, tel 0611-50 54 54, 070-265 08 45, marie.adelgren.thoren@varsta.se


  Birgitta Nordin, stiftsadjunkt för själavård, Härnösands stift, 0611-254 16, 076-128 54 1, birgitta.nordin@svenskaskyrkan.se  Redaktör
  Maria Eddebo Persson, Stiftskansliet
  Innehållsansvarig
  Maria Eddebo Persson, Stiftskansliet
  Ansvarig för intranätet Härnösands stift
  Maria Eddebo Persson, Stiftskansliet
  Uppdaterad
  2020-04-15
  X
  Dokumentid: 795250- Webid: 29147 - Unitid: 11