Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Härnösands stift

  Härnösands stifts intranät

  Välkommen till Härnösands stifts intranät. Platsen för dig som är anställd, förtroendevald eller ideellt arbetande i Härnösands stift.

  Nyheter

  Nyhetsbrevet 21 juni
  I veckans nyhetsbrevet presenteras de nya medarbetare i stiftets församlingar som vigdes och togs emot vid söndagens vigningsgudstjänst i domkyrkan. I veckan brev berättas också om överläggningar för att omsätta i handling de åtaganden som gjorts gentemot samerna, om en ny utbildning i Marymetoden och tipsas om sommarutflykter. Läs också det senaste numret av Daepies Dierie och missa inte biskop Eva Nordung Byströms sommarkrönika om den svenska flaggans starka symbolik. Med det gör nyhetsbrevet sommaruppehåll, återkommer i slutet av augusti.
  2022-06-21 12:16
  Nyhetsbrevet 14 juni
  Semestertiden närmar sig och hösten kan kännas avlägsen. Men låt inte grönskan och semesterdrömmarna förvilla dig så du missar Härnösands stifts omfattande kursutbud i höst. Låt dig påminnas i veckans nyhetsbrev vilka kurser och andra aktiviteter som du behöver ta ställning till innan semestern.
  2022-06-14 09:00
  1 2 3 4 5  ... < > 
  Dop

  Dop Foto: Johannes Frandsen

  Skapad:2021-11-15 07:47:00

  Härnösands stift erbjuder nu församlingar och pastorat inom stiftet ett verktyg och arbetsmetoder med syftet att utveckla medlemskommunikationen, med fokus på dopet, utan att öka arbetsbelastningen. I samarbete med Streamstone (som numera ingår i Verbum) kommer det erbjudas verktyg och metoder för en dopprocess, där stiftet står för en startkostnad, utbildning i verktyget samt en inspirationsföreläsning om medlemskommunikation.

  Läs mer om Medlemskommunikation – med fokus på dopet

   

  Skapad:2021-03-16 11:35:00

  Den här sidan handlar om utredningsprocessen gällande ny pastoratsindelning i Medelpads kontrakt. Utredningen är klar och ett samrådsexemplar är nu ute på remiss hos berörda församlingar och pastorat. Beslut om ny pastoratsindelning kommer fattas av stiftsstyrelsen den 22 september 2022.

  Läs mer om Pastoratsbildning Medelpad
  Skapad:2020-01-27 08:10:00

  Vad kommer det nya decenniet att innebära för oss här i Härnösands stift? Frågan inställer sig naturligt när nyårsklockorna klingat ut. Min glädje och förväntan inför framtiden blandas med en smula oro. Jag tänker på församlingslivet här i vårt stift och jag ser framför mig meningsfulla lokala gemenskaper med Jesus Kristus i centrum. Men svaret på frågan ovan rymmer en utmaning.  

  Läs mer om Vi vill verka för levande församlingar - i en ny tid

  Skapad:2010-04-08 11:40:00

  I år har Härnösands stift tagit fram nya konfirmandriktlinjer som gäller för församlingar/pastorat i stiftet. I dessa riktlinjer hänvisar man till att använda en tystnadspliktsförsäkran för unga ideella i konfirmandarbetet som finns i stiftets kursplan för unga ledare.

  Läs mer om nya konfirmandriktlinjer

  Foto: Maria Eddebo Persson

  Skapad:2020-06-25 08:59:00

  Nu har du chansen att lära dig mer om kulturmiljölagen. Stiftsantikvarie Fredrika Björk har tillsammans med Isabelle Engelin, byggnadsantikvarie på länsstyrelsen i Västerrnorrland en halvtimmes lång videoföreläsning om kulturmiljölagen, kyrkliga inventarier och hur man söker tillstånd från länsstyrelsen.

  Läs mer om Föreläsning om kulturmiljölagen

   

  Skapad:2019-09-11 10:09:00

  Starta en studiecirkel eller fördjupa dig på egen hand i frågor om tro och teologi, kyrkans uppdrag och organisation. Undersök vad biskopens valspråk kan betyda i församlingsliv och för personlig tro. Här hittar du studiematerialet för biskop Evas herdabrev. Den här studiehandledningen vill vara en hjälp till er i församlingar, pastorat och stift som vill bli klokare ihop, samtala och reflektera kring Nu är Guds tid.

  Läs mer om Studiehandledning - Herdabrevet

   

  Skapad:2019-11-07 08:54:00

  Den svenska psalmskatten möter biskop Eva Nordung Byströms herdabrev i inspirationsmaterialet "Ge kyrkan kraft att höras". Det är ett komplement till studiehandledningen Nu är Guds tid.

  Läs mer om Sjung biskopens herdabrev

   

  Skapad:2018-02-05 14:15:00

  Nu har EU:s dataskyddsförordning (GDPR) blivit svensk lag. Syftet med förordningen är att ge oss människor större kontroll över vilka uppgifter som finns om oss i system och register. Här kan du läsa om vad Härnösands stift kan hjälpa till med i det lokala anpassningsarbetet.

  Läs mer om Dataskyddsförordningen (GDPR)

  Skapad:2010-02-05 09:00:00

  Här finns de bidrag församlingarna kan söka från Härnösands stift.

  Bidrag

   

  Foto: Gustaf Hellsing

  Skapad:2018-02-15 07:41:00

  Just nu effektiviseras förvaltningen av Svenska kyrkans fastigheter och byggnader under namnet Gemensamt ansvar. Här får du aktuell information om hur arbetet går framåt i Härnösands stift.

  Läs mer om Gemensamt ansvar
  Skapad:2016-12-12 10:15:00

  Härnösands stift har slutit avtal med Asylrättscentrum. Avtalet innebär att stiftets församlingar har kostnadsfri tillgång till juridisk expertis i migrationsrättsfrågor med särskilt fokus på asyl.

  Läs mer om Juridisk rådgivning i asylfrågor
  Skapad:2017-10-09 08:12:00

  Härnösands stift erbjuder en utbildning i bland annat psykosocialt stöd med avseende på flykting och migration för församlingar och pastorat. Församlingen själv väljer dag, tid och plats som passar.

  Läs mer om Stiftet erbjuder utbildning i migrationsfrågor i församlingen

   

  X
  Dokumentid: 29147- Webid: 29147 - Unitid: 11