Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Hållbar utveckling

  Musikgudstjänst för skapelsen

  "Länge leve livet! En musikgudstjänst för skapelsen", av Per Harling.

  Prästen och musikern Per Harling har satt samman "Länge leve livet! En musikgudstjänst för skapelsen". Mycket nöje under repetitioner och framförande!

  Förslag till program:

  Psalm:  t.ex. Lova Herren, sol och måne, Sv ps 7 eller O store Gud, Sv ps 11.

  Inledningsord: Länge leve denna sargade planet, vars livskraft är större än allt vårt förstånd. Länge leve livet! Länge leve luftens klarhet och vattnets livgivande kraft. Länge leve livet! Länge leve åkrarnas växtkraft och jordens hotade arter. Länge leve livet! Länge leve kvinnan och mannen, Guds avbild på jorden. Länge leve deras mod och hopp. Länge leve deras barn. Länge leve vår jord. Länge leve livet!

  Körsång:  Länge leve livet (Text: G Winquist, J Jonson m.fl., Musik: Okänd) eller I dans med Guds treenighet (P Harling/Engelsk folkmelodi).

  Dikt  (av M Rienstra): Gud gråter. Den skapelsens sköna gobeläng som hon vävde med sådan glädje är stympad, sönderriven, förvandlad till trasor, dess skönhet sliten itu med våld. Gud gråter. Men se! Hon samlar vår sorgs trasor, smärtan, tårarna, vanmakten, vållad av grymhet, girighet, våld och död. Gud väver tålmodigt och uthålligt med ett leende som skimrar likt regnbågen över hennes ansikte, randat av tårar. Hon inbjuder oss inte bara att fortsätta att ge henne vår arbetes och vårt lidandes trasor, utan ännu mer: att sätta oss intill Gud vid Jublets vävstol och väva tillsammans med henne den nya Skapelsens gobeläng.

  Körsång: Vi ger dig våra trasor (P Harling).

  Budskap från Squamihövdingen Seattle 1858: Ni måste lära era barn att marken under deras fötter är våra förfäders aska. För att de ska respektera marken, tala om för era barn att jorden är vår moder. Vadhelst som drabbar jorden, drabbar också jordens barn. Om människorna spottar på jorden spottar de på sig själva. Jorden hör inte till människan; människan hör till jorden. Luften är dyrbar för indianerna, för alla delar samma luft att andas: vilddjuret, träden, människan, alla andas samma luft. Men de vita verkar inte ens lägga märke till vilken luft de andas … om vi säljer vårt land måste ni komma ihåg att luften är för oss en dyrbar vän, att luften delar sin ande mellan allt levande. Vinden som gav våra förfäder och förmödrar deras första andetag mottar också deras sista suck. Och vinden måste även ge våra barn livets ande.

  Körsång:  Allt hör ihop (P Harling).

  Påminnelse: Allt hör ihop. Jorden är vår moder, vårt ursprung, vår näring. Varje vetekorn vibrerar av Guds skapande vilja. När jorden skövlas och förgiftas av girighet och kortsiktiga intressen förnekar vi vårt ursprung, förkväver vi Guds vilja.

  Körsång:  Du har gett oss jorden (P Harling).

  Allt hör ihop. Jorden är en vattenplanet. Haven är vårt fostervatten. Allt liv är bärare av det skapande vattnet; människor, växtlighet och djur. När vattnet orenas och förgiftas återverkar detta på oss själva och vår framtid.

  Körsång:  Du har gett oss jorden (se ovan).

  Allt hör ihop. Luften är livets andedräkt, jordens andrum. Varje andetag är en påminnelse om Guds skapande kraft. När luften orenas och förgiftas skadas jordens egna lungor liksom människans.

  Körsång:  Du har gett oss jorden (se ovan).

  Psalm:  t.ex. Jag är er moder, Sv ps 786  eller Tyng inte jorden, Sv ps 838 (Psalmer i 2000-talet) eller Förnedringen av jorden, Sv ps 839 (Psalmer i 2000-talet).

  Uppmuntran (ett eller flera av t.ex. följande bibelcitat):

  Jobs bok 12: 7-13: Fråga djuren, de kan lära dig, himlens fåglar kan ge dig svar. Fråga markens kryp, de kan lära dig, havets fiskar kan upplysa dig. Finns det någon av dem som inte vet att detta är Herrens verk? Han har alla varelsers liv i sin hand, varje människas ande. Örat prövar orden, som tungan prövar matens smak. Med hög ålder följer vishet, långt liv skänker insikt. Hos Gud finns vishet och styrka.

  Jesaja 65: 16-18: Så säger Herren: De lidanden som varit är glömda, jag ser dem inte längre. Nu skapar jag en ny himmel och en ny jord. Det som varit skall man inte mer minnas, inte längre tänka på. Nej, gläd er och jubla för evigt det som jag skapar. Romarbrevet 8:24-25: I hoppet är vi räddade - ett hopp som man ser uppfyllt är inte något hopp, vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, då väntar vi otåligt.

  Uppenbarelseboken 21: 3-5: Se, Guds tält står bland människorna, och han skall bo ibland dem, och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan, och ingen smärta skall finnas mer. Ty det som en gång var är borta. Och han som satt på tronen sade: "Se, jag gör allting nytt."

  Körsång:  Gud, i din nåd (S Murray/P Harling).

  Förbön.

  Körsång:  Vårda jorden (P Harling).

  Herrens bön.  

  Välsignelsen.

  Psalm:  t.ex. Härlig är jorden, Sv ps 297 eller 786, 838 eller 839 (se ovan).

  Sändningsord: Skaparen, Sonen och Anden sänder oss att i varsamhet vårda Guds skapelse, att i kärlek älska allt liv, att i omsorg bereda jorden för framtidens barn. Länge leve livet!

  Körsång:  Helig, helig, helig (P Harling).

   

   

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Margareta Furberg, Kyrkokansliet i Uppsala
  Uppdaterad
  2014-05-12
  X
  Dokumentid: 826296- Webid: 21462 - Unitid: 2147483528