Verktyg

Svenska kyrkan erbjuder olika verktyg och vägledningar som stöd i arbetet för en hållbar kyrka och ett hållbart samhälle. På den här sidan listas några av dem.

Verktygen hjälper församlingar och pastorat att lägga upp ett strukturerat hållbarhetsarbete. Läs mer om de olika verktygen nedan.​

Klimatinriktade verktyg

Som en effekt av Miljödiplomering och Svenska kyrkans färdplan för klimatet genomförs flera projekt som mynnar ut i verktyg för medveten och minskad klimatpåverkan - för långsiktig klimatneutralitet, värdeförändring och klimaträttvisa. En del projekt tar fram mallar och metodverktyg som är till för att spridas och användas. Listan nedan kommer fyllas på, men verktygen återfinns också under respektive verksamhetsområde.

 • 1392221

  Miljödiplomering

 • Vägledning för diakoni

 • Metoder för rättighetsbaserat arbete

 • 1392221

  Agenda 2030

  Hösten 2015 enades världens länder om Agenda 2030. Den kristna uppgiften ser vi i Agenda 2030:s ledord Ingen ska lämnas utanför, som ska se till att målen genomförs med särskild hänsyn till de människor och samhällen som har sämst förutsättningar.

 • 1392221

  Hållbarhetsredovisning och gröna bokslut

 • 1392221
  Lagar och regler

  Bevakning av miljölagstiftning

 • 1392221

  Policyer och mallar

 • 1392221

  Extern finansiering

  Var kan pengar sökas? Tänk på att läsa anvisningar och villkor för respektive bidrag, samt skicka in de handlingar som behövs, i tid. Nedan finns medel för alla målgrupper, för integration, för innovation, för miljö, klimat och mera. Om något passar, läs alltid mer under länkarna eftersom utlysningstider och förändringar sker hela tiden.

 • 1392221

  Be för hållbarhet

  Bön förändrar och fördjupar, bön gör något med oss. Här finns tips när församlingen vill be för hållbar utveckling.

Redaktör
Ragna Tamsen, Kommunikationsavdelningen
Innehållsansvarig
Funktionsmejl Hållbarhet , Hållbarhetsportalen
Ansvarig för intranätet Hållbarhetsportalen
Therése Weisz, Kommunikationsavdelningen
Uppdaterad
2021-12-22