Verktyg

Svenska kyrkan erbjuder olika verktyg och vägledningar som stöd i arbetet för en hållbar kyrka och ett hållbart samhälle. På den här sidan listas några av dem.

Verktygen hjälper församlingar och pastorat att lägga upp ett strukturerat hållbarhetsarbete. Läs mer om de olika verktygen nedan.

 • 1392221

  Miljödiplomering för hållbar utveckling

 • Barnkonsekvensanalyser

 • Vägledning för diakoni

 • 1392221

  Hållbarhetsredovisning och gröna bokslut

 • 1392221
  Lagar och regler

  Bevakning av miljölagstiftning

 • 1392221

  Agenda 2030

  Hösten 2015 enades världens länder om Agenda 2030. Den kristna uppgiften ser vi i Agenda 2030:s ledord Ingen ska lämnas utanför, som ska se till att målen genomförs med särskild hänsyn till de människor och samhällen som har sämst förutsättningar.

 • 1392221

  Policyer och mallar

Redaktör
Rickard Källgren, Kommunikationsavdelningen
Innehållsansvarig
Funktionsmejl Hållbarhet , Hållbarhetsportalen
Ansvarig för intranätet Hållbarhetsportalen
Rickard Källgren, Kommunikationsavdelningen
Uppdaterad
2020-01-02