Verksamhet

Svenska kyrkan har en bred verksamhet. Olika delar av församlingens arbete påverkar miljön och medmänniskan – både positivt och negativt. Det innebär stora möjligheter att ta konkret ansvar för skapelsen och värna människovärdet. Här finns stödmaterial och tips som berör olika delar av Svenska kyrkans vardag.

Skapad:2022-02-07 10:21:00

Hantering av miljöaspekter är en del av kyrkans miljödiplomering. De aktiviteter i församlingen/enheten som ger upphov till en miljöpåverkan, såväl positiv som negativ, identifieras som miljöaspekter och dokumenteras i ett miljöaspektsregister. De effekter som dessa miljöaspekter ger upphov till behöver kvantifieras och värderas - så att vi kan sätta rutiner och mål för förbättring.

Läs mer om Miljöaspektsregister
 • 1392221

  Den grundläggande uppgiften

 • 1392221

  Internationellt engagemang

 • 1392221

  Fastigheter och energi

  Svenska kyrkan ska vara klimatneutral senast år 2030, det vill säga inte lämna något nettobidrag till den globala uppvärmningen. Målet ska till största delen nås genom utsläppsminskningar inom vår egen verksamhet. En fastighetsförvaltning som bidrar till hållbar utveckling är A & O.

 • 1392221
  Vid Uppsala domkyrka finns en specialbyggd ateljé för att ta hand om kyrkofönster och glasmålningar.

  Ekonomi

 • 1392221

  Resor och transporter

 • 1392221

  Kemikalier och avfall

 • 1392221

  Kyrkogårdar och krematorier

 • 1392221

  Varor och tjänster (konsumtion)

Redaktör
Ann Edlund, Avdelningen för kyrkoliv
Innehållsansvarig
Funktionsmejl Hållbarhet , Hållbarhetsportalen
Ansvarig för intranätet Hållbarhetsportalen
Therése Weisz, Kommunikationsavdelningen
Uppdaterad
2022-03-08