Varor och tjänster (konsumtion)

Svenska kyrkan köper in varor och tjänster för betydande belopp varje år. Det innebär att vi har stora möjligheter att påverka näringslivet i en hållbar riktning samtidigt som vi minskar vår miljöpåverkan och tar socialt ansvar.

Konsumera med kunskap

Hallå konsument! är Konsumentverkets vägledning till privatpersoner. Materialet är värdefullt att ta del av i både församlingen och arbetslaget. Här hittar du information och tips för hur du kan konsumera mer miljömässigt hållbart, samt hur olika produkter påverkar miljön.

Upphandlingsmyndigheten har gjort ett antal kortfilmer om hållbara leveranskedjor som trycker på offentliga myndigheters ansvar. Svenska kyrkan är också en stor konsument, med stort ansva:

När ni ser över er varor och tjänsters miljöpåverkan kan ni ta stöd i nedanstående punkter, gärna tillsammans med checklistorna i diplomeringshandboken.   

A. Generella inköpskrav

Genom ramavtalen som nationell nivå arbetar fram - och som alla enheter inom Svenska kyrkan kan använda – säkerställs att leverantörer som anlitas lever upp till hållbarhetskrav som kyrkostyrelsen beslutat om. I branscher som ligger efter är vi med och påverkar genom att föra dialog för att se till att leverantörerna växlar upp sitt arbete.​ 

B. Möbler och textil

Vårda, reparera och återbruka är ledord för miljövänligare möbler och textil. 
För kyrkornas unika inredning gäller särskild varsam hantering, stöd finns både hos stiftet och i Riksantikvarieämbetets Vårda väl-blad
Om ni står inför en renovering/flytt av församlingshem och kontor så har hjulet redan uppfunnits - det finns massor av hjälp och idéer från andra aktörer. Sök på "tips om återbruk och inventering" eller "cirkulära produktflöden​", så får ni hjälp på  vägen.

C. Kontorsmaskiner

Följ upp hur arbetsplatsen använder kontorsmaskiner: energisparande funktioner, inställningar - och hur mycket de egentligen används. Vad behövs och vad kan delas?

D. Kontorsmaterial

När du köper in från de nationella ramavtalen finns ofta filter för att söka miljövänliga alternativ.

E. Livsmedel 

Oavsett om det bara är några få kollegor som dricker kaffe tillsammans, eller om pastoratet driver en förskola, så har maten en stor miljöpåverkan. Stöd för mer initierat arbete livsmedelspåverkan har du på Livsmedelsverkets miljösidor (lär dig svinniska!), "Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om" och Världsnaturfondens "Så kan du äta mer planetvänligt". Hemsidan Under tian ger tips som är hållbara avseende både klimatet och plånboken.

Skapad:2020-12-22 00:25:00

Nu finns ett nytt kunskapsunderlag för reflektion och samtal i församlingen kring etiska och teologiska aspekter på mat och livsmedelsförsörjning. Författaren Mats Ershammar hoppas att Mat för hela livet ska öka intresset de här frågorna och bidra till ett än mer hållbart förhållningssätt till mat inom Svenska kyrkan.

Läs mer om Mat för hela livet – ett nytt material för reflektion och samtal i församlingen

Foto: Gustav Johansson

Skapad:2021-07-21 11:18:00

Välkommen till vegansk cook-along uppdelad i tre filmer för förrätt, varmrätt och efterrätt. Filmerna av och med Gustav Johansson spelades in i mars 2021 för Svenska kyrkan som en del i ett projekt under Färdplan för klimatet. Materialet vänder sig till dig som arbetar med mat i pastorat och församling.

Läs mer om vegansk cook-along
  • 1392221
    God ekonomi

    Hållbarhetsanalys vid inköp

  • 1392221

    Vi undersöker it-leveranskedjorna i Kina

    Svenska kyrkan, Regionernas kansli för hållbar upphandling och Adda (Sveriges Kommuner och Regioners inköpscentral) har gett ut rapporten “State Imposed Forced Labor in China – Swedish Buyers’ Monitoring of Electronics Supply Chains”. I rapporten sammanställs resultaten från vår ettåriga uppföljning av risken för tvångsarbete i våra it-leveranskedjor i Kina.

Redaktör
Therése Weisz, Kommunikationsavdelningen
Innehållsansvarig
Funktionsmejl Hållbarhet , Hållbarhetsportalen
Ansvarig för intranätet Hållbarhetsportalen
Therése Weisz, Kommunikationsavdelningen
Uppdaterad
2022-04-25