Vad är hållbart?

Utgångspunkten för Svenska kyrkans hållbarhetsarbete är alla människors lika värde och viljan att ta ansvar för skapelsen. I en hållbar värld lämnas ingen människa utanför och mänskliga rättigheter omfattar alla. Livet levs och samhällen byggs på ett sätt så att också ekosystemen värnas.

Att arbeta för en hållbar värld är inget nytt för Svenska kyrkan – men vad menar vi och andra institutioner i samhället egentligen när vi talar om en hållbar utveckling? Läs intervjun med Sara Nordbrand, hållbarhetschef på Svenska kyrkans nationella nivå. Längre ner på sidan kan du läsa mer om hur Svenska kyrkan bidrar till FN:s globala mål för en hållbar utveckling (Agenda 2030). 

Vad menas med en hållbar utveckling?

"Begreppet hållbar utveckling pekar på behovet av att tänka och agera långsiktigt och se till helheten när jordens resurser förvaltas och används. Det räcker inte med att fokusera bara på vissa länders eller gruppers välstånd – eller på mänsklighetens behov här och nu. I grunden väcker arbetet för en hållbar utveckling en rad rättvise- och fördelningsfrågor – dels mellan länder och grupper idag, dels mellan oss som lever idag och kommande generationer.​

Målet sporrar oss också till kreativitet – hur kan vi skapa en värld tillsammans där ingen lämnas utanför och där hela skapelsen värnas?"

Svenska kyrkans arbete med FN:s globala mål

Hösten 2015 enades världens länder genom FN om Agenda 2030 – 17 globala mål som tillsammans formar en gemensam karta som ska vägleda världen till en hållbar utveckling. Svenska kyrkan arbetar aktivt med att bidra till varje mål.

Redaktör
Rickard Källgren, Kommunikationsavdelningen
Innehållsansvarig
Funktionsmejl Hållbarhet , Hållbarhetsportalen
Ansvarig för intranätet Hållbarhetsportalen
Ragna Tamsen, Kommunikationsavdelningen
Uppdaterad
2020-01-02