Lärande

Foto: Hållbar utveckling i Svenska kyrkan

Hållbarhetsportalen på Kornet

Skapad:2022-10-17 13:25:00

Kornet är Svenska kyrkans nya gemensamma intranät. Övergången sker 18 oktober 2022. Detta intranät uppdateras inte längre och stängs i början av 2023.

Det är samma hållbarhetsportal, men i ny klädnad. Passa på att föreslå förbättringar när du lär dig hitta i det nya formatet.

För att skapa delaktighet och förankring är det centralt att löpande utbilda i olika hållbarhetsfrågor och hålla det
teologiska samtalet levande. På den här sidan finner du Svenska kyrkans digitala miljöutbildning och annat material som kan
användas som utgångspunkt och fortbildning i församlingens arbete för hållbar utveckling. 


Gör den digitala miljöutbildningen! Lär dig mer om Agenda 2030.

 

Handling + reflektion = lärande

Kyrkans miljödiplomerings unika förhållning till miljöledning är att väva in den mellanmänskliga reflektionen i miljöarbetet. I det kontinuerliga lärandet erbjuder vi digitala hållbarhetsseminarier för att ge de handfasta verktygen till hållbar utveckling. Vi samlas också i framtidsfredagar för att lära mer och reflektera över vad vi gör och kan, i det sammanhang som är Svenska kyrkan, kristet, existentiellt. Tillsammans kunskapar vi. Ramverk och riktning för Svenska kyrkans del i en hållbar utveckling kan hämtas i biskopsbreven, t ex de för klimat, diakoni och lärande och undervisning.

Skapad:2021-05-18 15:06:00

Genom verksamhet och konsumtion påverkar vi människor miljön i alla led – lokalt och globalt. I församlingen behöver vi ibland extra kunskap om sakfrågan för att kunna uppgradera vårt hållbarhetsarbete. Vad säger lagen, hur gör vi en positiv påverkan, vilka verktyg och ramavtal finns till hands? Lär dig mer i de webbinarier som erbjuds.

Läs mer om Hållbarhetsseminarier
Skapad:2022-03-18 10:13:00

 

Värnamo pastorat har ett socialt företag kallat Pelarsalen. Inom verksamheten finns bland annat bageri, butik, verkstad, secondhand och trädgård. Målet med verksamheten är att fler människor ska få möjlighet att, utifrån sina egna förutsättningar, växa och återgå till den reguljära arbetsmarknaden.

Värnamo pastorat har ett socialt företag kallat Pelarsalen. Inom verksamheten finns bland annat bageri, butik, verkstad, secondhand och trädgård. Målet med verksamheten är att fler människor ska få möjlighet att, utifrån sina egna förutsättningar, växa och återgå till den reguljära arbetsmarknaden. Foto: Emilia Lindstrand/Ikon

Svenska kyrkans digitala miljöutbildning

Skapad:2020-01-02 09:41:00

Syftet med miljöutbildningen är att ge anställda och förtroendevalda inom Svenska kyrkan en gemensam förståelse för vår tids miljöutmaningar och hur de kopplar till Svenska kyrkans verksamhet och identitet. Utbildningen spänner över både teologi och praktik. Du får lära dig begrepp som är centrala i dagens samhällsdiskussioner och får tips om hur du och dina kollegor kan ta miljöarbetet vidare.

Utbildningen kan göras individuellt, men vi rekommenderar att den görs i grupp för att dra nytta av den kunskap som finns bland kollegorna och skapa diskussion om vad frågorna aktualiserar i just er kontext. Utbildningen finner du här

"Omtanke – ett reflektionsmaterial för Svenska kyrkans miljö- och hållbarhetsarbete" är en text skriven av Henrik Grape, verksam teolog och sakkunnig inom hållbar utveckling.

"Omtanke – ett reflektionsmaterial för Svenska kyrkans miljö- och hållbarhetsarbete" är en text skriven av Henrik Grape, verksam teolog och sakkunnig inom hållbar utveckling.

Omtanke – ett reflektionsmaterial

Skapad:2018-11-21 17:45:00

Omtanke handlar om vad det innebär att vara kyrka idag, nämligen att se utmaningarna som berör Skapelsen och människans roll. Det är en av vår samtids viktigaste frågor – de som handlar om en hållbar framtid som skapas i fred med jorden och fred på jorden. Materialet ska kunna användas för att stimulera till reflektion i en församling som vill arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor. 

Ladda ned hela reflektionsmaterialet

 

Hållbar utveckling tar i beräknande de sociala, ekologiska och ekonomiska dimensionerna - och i Svenska kyrkan också den andliga/existentiella dimensionen.

Hållbar utveckling tar i beräknande de sociala, ekologiska och ekonomiska dimensionerna - och i Svenska kyrkan också den andliga/existentiella dimensionen.

Skapad:2020-12-29 11:16:00

Verktyget Väsentlighetsanalys ger stöd i att få en fördjupad kunskap om vilka delar av kyrkans, pastoratets och församlingens uppdrag och verksamhet som knyter an till de globala målen samt vilka delmål där pastorat och församlingar kan göra skillnad.

Läs mer om Väsentlighetsanalys
Skapad:2013-02-04 14:27:00

Vi har samlat ett enkelt material för självstudier och fördjupande samtal.

Läs mer om Himlakropp
Skapad:2020-12-22 00:25:00

Nu finns ett nytt kunskapsunderlag för reflektion och samtal i församlingen kring etiska och teologiska aspekter på mat och livsmedelsförsörjning. Författaren Mats Ershammar hoppas att Mat för hela livet ska öka intresset de här frågorna och bidra till ett än mer hållbart förhållningssätt till mat inom Svenska kyrkan.

Läs mer om Mat för hela livet – ett nytt material för reflektion och samtal i församlingen

#Fri att förändra

Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Att människor är fria att förändra sina liv och sina samhällen är inte bara en förutsättning för demokrati, utan också för en rättvis värld. Vi kämpar tillsammans för att alla ska vara fria att förändra. Vi agerar lokalt – för att påverka globalt. Du kan också vara en changemaker För att bidra till förändring kan du hålla i workshops, du kan sprida information och medvetenhet om dessa viktiga frågor.

Här hittar du inspiration och workshopmaterialet till #friattförändra.

 

 

Kontaktpersoner 

Stiftens klimat- och miljöhandläggare

Sensus studieförbund kan ge fler tips och idéer på pedagogiska metoder som
underlättar samtalet i gruppen. Ta kontakt med ditt närmaste Sensuskontor så får du hjälp med att
komma igång.  

Välkommen till resursbanken för lärande och undervisning

Här hittar du material för att undervisa om kristen tro och tradition, i olika former och för olika målgrupper. Sök bland allt material och filtrera på målgrupp, metod eller innehåll. 

 • 1392221

  Förvaltarskapande litteratur

  Kyrkomötets förvaltarskapsutskott har enats om vägledande dokument för utskottets arbete. Dessa dokument är vägledande för vilket hållbarhetsarbete som helst.

 • 1392221

  Hållbarhetsseminarier

  Genom verksamhet och konsumtion påverkar vi människor miljön i alla led – lokalt och globalt. I församlingen behöver vi ibland extra kunskap om sakfrågan för att kunna uppgradera vårt hållbarhetsarbete. Vad säger lagen, hur gör vi en positiv påverkan, vilka verktyg och ramavtal finns till hands? Lär dig mer i de webbinarier som erbjuds.

 • 1392221

  Framtidsfredag

Redaktör
Ann Edlund, Avdelningen för kyrkoliv
Innehållsansvarig
Funktionsmejl Hållbarhet , Hållbarhetsportalen
Ansvarig för intranätet Hållbarhetsportalen
Therése Weisz, Kommunikationsavdelningen
Uppdaterad
2022-10-17