Utbildning

För att skapa delaktighet och förankring är det centralt att löpande utbilda i olika hållbarhetsfrågor och hålla det teologiska samtalet levande. På den här sidan finner du Svenska kyrkans digitala miljöutbildning och annat material som kan användas som utgångspunkt och fortbildning i församlingens arbete för hållbar utveckling.

Gör den digitala miljöutbildningen! Lär dig mer om Agenda 2030.

 

Värnamo pastorat har ett socialt företag kallat Pelarsalen. Inom verksamheten finns bland annat bageri, butik, verkstad, secondhand och trädgård. Målet med verksamheten är att fler människor ska få möjlighet att, utifrån sina egna förutsättningar, växa och återgå till den reguljära arbetsmarknaden.

Värnamo pastorat har ett socialt företag kallat Pelarsalen. Inom verksamheten finns bland annat bageri, butik, verkstad, secondhand och trädgård. Målet med verksamheten är att fler människor ska få möjlighet att, utifrån sina egna förutsättningar, växa och återgå till den reguljära arbetsmarknaden. Foto: Emilia Lindstrand/Ikon

Svenska kyrkans digitala miljöutbildning

Skapad:2020-01-02 09:41:00

Syftet med miljöutbildningen är att ge anställda och förtroendevalda inom Svenska kyrkan en gemensam förståelse för vår tids miljöutmaningar och hur de kopplar till Svenska kyrkans verksamhet och identitet. Utbildningen spänner över både teologi och praktik. Du får lära dig begrepp som är centrala i dagens samhällsdiskussioner och får tips om hur du och dina kollegor kan ta miljöarbetet vidare.

Utbildningen kan göras individuellt, men vi rekommenderar att den görs i grupp för att dra nytta av den kunskap som finns bland kollegorna och skapa diskussion om vad frågorna aktualiserar i just er kontext. Utbildningen finner du här

"Omtanke – ett reflektionsmaterial för Svenska kyrkans miljö- och hållbarhetsarbete" är en text skriven av Henrik Grape, verksam teolog och sakkunnig inom hållbar utveckling.

"Omtanke – ett reflektionsmaterial för Svenska kyrkans miljö- och hållbarhetsarbete" är en text skriven av Henrik Grape, verksam teolog och sakkunnig inom hållbar utveckling.

Omtanke – ett reflektionsmaterial

Skapad:2018-11-21 17:45:00

Omtanke handlar om vad det innebär att vara kyrka idag, nämligen att se utmaningarna som berör Skapelsen och människans roll. Det är en av vår samtids viktigaste frågor – de som handlar om en hållbar framtid som skapas i fred med jorden och fred på jorden. Materialet ska kunna användas för att stimulera till reflektion i en församling som vill arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor. 

Ladda ned hela reflektionsmaterialet

 

Ett biskopsbrev om klimatet

I Ett biskopsbrev om klimatet lyfts frågor om klimatförändringar, hållbarhet och framtiden ur Svenska kyrkans perspektiv.​

Ett biskopsbrev om diakoni

2016 publicerade Svenska kyrkans biskopar ett nytt biskopsbrev om bakgrunden, motivet och visionerna för kyrkans diakoni. I brevet beskrivs diakoni som ett uttryck för ”kristen tro genom kärlek, omsorg och solidaritet med medmänniskor och med hela skapelsen”. 

​ 

Skapad:2009-10-08 11:50:00

Världens kurs är ett studiematerial som ger dig möjlighet att tillsammans med andra lära dig mer om hur och varför Svenska kyrkan arbetar med internationella frågor.

Läs mer om Världens kurs
Skapad:2013-02-04 14:27:00

Vi har samlat ett enkelt material för självstudier och fördjupande samtal. Syftet är att förstå hur internationellt arbete och hållbarhetssträvanden i vår värld hänger samman med evighet, livssyn och hopp. Att vi lever i samhörighet och ömsesidigt beroende.

Läs mer om Himlakropp

Redaktör
Rickard Källgren, Kommunikationsavdelningen
Innehållsansvarig
Funktionsmejl Hållbarhet , Hållbarhetsportalen
Ansvarig för intranätet Hållbarhetsportalen
Ragna Tamsen, Kommunikationsavdelningen
Uppdaterad
2020-11-19